Paling Sering Dicari

1 Luqman 20 2 al maidah ayat 2 3 An nisa ayat 114 4 al baqarah ayat 29 5 Bisu 6 al ahzab ayat 21 7 al an'am ayat 165 8 Luqman ayat 20 9 ali imran 134 10 As-Syarh+ayat+1 11 sholat 12 ali imran 92 13 an nisa ayat 59 14 ibrahim 7 15 ali imran ayat 130 16 puasa 17 an nahl ayat 125 18 Al Luqman 20 19 al qashash ayat 77 20 Surah annisa ayat 114 21 Nujum+ayat+1 22 kepentingan 23 al-balad+ayat+9 24 sabar 25 ali imran 102 26 al-balad+ayat+6 27 Tafsir Ibnu katsir 28 surat an nisa 29 al maidah ayat 3 30 Shalat 31 Yusuf 32 an nisa ayat 9 33 YUSUF 72 34 luqman 13 35 Al-Luqman ayat 2-3 36 al-balad+ayat+2 37 al luqman 34 38 An Nisa ayat 85 39 b. Surah An-nisa’ ayat 43 40 Ali+imran ayat 14 41 al-balad+ayat+10 42 tafsir ali imran 14-18 43 Annisa ayat 114 44 al mujadalah ayat 11 45 niat 46 Alimran+ayat+14 47 Surat Anisa ayat 16 48 Al+maidah+ayat+133 49 ali imran 130 50 ar rum ayat 41 51 al-balad+ayat+7 52 hadits ibnu majah 1958 53 surat Luqman ayat 20 54 Cinta 55 al ikhlas 56 Surah Al-Baqarah ayat 276 57 Surga 58 Al-Syarh+ayat+1 59 hadits riwayat ahmad 17320 60 An-Nisa ayat 29 61 ali+imran+16 62 al-balad+ayat+5 63 Alimran+ayat+16 64 zakat 65 HUD AYAT 123 66 al baqarah ayat 72 67 Asy-Syarh+ayat+1 68 Ali Imran 54 69 al isra ayat 32 70 akal 71 tumbuhan 72 at tahrim ayat 6 73 al maidah ayat 32 74 ali imran 97 75 surat Al an am 165 76 Al baqarah ayat 2 77 Aniisa ayat 11 78 Surat Al-Ma'idah Ayat 2 79 mukjizat 80 surat+al-duha+1 81 Ilmu 82 Al Jumu'ah ayat 6 83 Surat+attaobah13 84 Tafsir Aniisa+ayat+11 85 al-baqarah ayat 30 86 Anak 87 al-baqarah+ayat+153 88 al baqarah ayat 286 89 Hadits lengkap sanad matan rawi yang shahih tentang bangkit berekonomi syariah? 90 ibrahim ayat 7 91 Al imran ayat 14 92 at taubah ayat 71 93 az-zumar+ayat+6 94 Surat al an'an ayat 123 95 Luqman+20 96 ar-rum ayat 21 97 alalaq ayat 1-5 98 an nisa ayat 29 99 al baqarah ayat 283 100 al-Baqarah ayat 183

Hasil pencarian tentang Nabi+isa+adalah+Tuhan

(Dan mereka berkata, 'Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia?')...yakni nabi Isa, maka karenanya kami rela tuhan-tuhan kami bersama dia (Mereka tidak memberikan perumpamaan...karena mereka telah mengetahui, bahwa berhala-berhala yang tidak berakal itu tidak akan dapat menyamai Nabi...Isa a.s....(sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar") sangat gemar bertengkar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Katakanlah) kepada mereka ("Panggillah mereka yang kalian anggap) bahwa mereka adalah tuhan-tuhan sesembahan...kalian (selain-Nya) seperti para malaikat, Nabi Isa dan Nabi Uzair (maka mereka tidak akan mempunyai
(Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka) tentang perkara Nabi Isa ini, apakah dia anak...Allah atau Allah, atau tuhan yang ketiga (maka kecelakaan yang besarlah) lafal Al Wail menunjukkan kalimat...(bagi orang-orang yang lalim) bagi orang-orang kafir, karena perkataan yang mereka ucapkan mengenai Nabi...Isa (yaitu siksaan hari yang pedih) atau azab yang menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 58
Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?"...tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah
(Dan ingatlah ketika Aku ilhamkan kepada para pengikut Nabi Isa yang setia) Aku perintahkan mereka melalui...lisannya (hendaknya) (kamu beriman kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.") yaitu Nabi Isa (Mereka menjawab,...Kami telah beriman) kepada Allah dan rasul-Nya (dan saksikanlah, wahai rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah
(Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud) yaitu Nabi Daud mendoakan/menyerapah...mereka hingga mereka berubah ujud menjadi kera-kera; mereka adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel...yang menduduki tanah Ailah (dan Isa putra Maryam) yaitu Nabi Isa mendoakan/menyerapah mereka sehingga...mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah.../hidangan yang didatangkan dari langit (yang demikian itu) adalah laknat (disebabkan mereka durhaka dan
teman-teman pilihan Nabi Isa, mereka adalah orang-orang yang paling pertama dan paling dahulu beriman...kepada Nabi Isa, dan jumlah mereka ada dua belas orang laki-laki....pakaian mereka dicelup dengan warna putih (lalu segolongan dari Bani Israel beriman) kepada Nabi Isa..., dan mereka mengatakan, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang kemudian diangkat naik ke langit...(dan segolongan yang lain kafir) karena mereka telah mengatakan, bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak
(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Bahwasanya Allah salah seorang) dari tuhan...(yang tiga) artinya salah seorang dari tuhan-tuhan yang jumlahnya tiga dan dua orang lainnya yang dianggap...tuhan ialah Nabi Isa beserta ibunya....Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan dari orang-orang Nasrani (padahal sekali-kali tidak...ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku...seorang nabi,
(Hai orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya...) kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi Isa (niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian) dua kali...bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan...aku seorang nabi).
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 7
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim..., Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
baris di atas karena diathafkan kepada yaquula yang fa`ilnya ialah manusia (menjadikan malaikat dan nabi-nabi...itu sebagai Tuhan) sebagaimana halnya orang-orang Shabiin mengambil malaikat, orang-orang Yahudi Uzeir...dan orang-orang Nasrani Isa menjadi Tuhan mereka.
(Dan tidaklah memiliki apa-apa yang mereka seru) yang mereka sembah, dimaksud adalah orang-orang kafir...ialah orang yang mengakui yang hak) yakni orang yang telah mengatakan, "Laa Ilaaha Illallaah"/tiada Tuhan...Yang dimaksud antara lain ialah Nabi Isa, Nabi Uzair dan malaikat-malaikat, sesungguhnya mereka dapat
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 84
diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa...dan para nabi dari Tuhan mereka.
maka tidak diharamkan baginya untuk mengawini bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab (tetapi dia) adalah...(Rasulullah dan penutup nabi-nabi) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya....(Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain Dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi...lagi sesudah Nabi Muhammad saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai...syariat Nabi Muhammad.
(Serta karena ucapan mereka) dengan membanggakan diri ("Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa...(padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa...hingga mereka kira Nabi Isa sendiri....Dan kata sebagian pula, "Memang dia itu Isa!"...) menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 158
Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya....Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar) jika lafal Alqaul dibaca Rafa', berarti...menjadi Khabar dari Mubtada yang diperkirakan keberadaannya, maksudnya, perkataan Isa bin Maryam adalah...tentang kebenarannya) lafal Yamtaruuna berasal dari kata Al Miryah; mereka meragukan kebenarannya, mereka adalah...orang-orang Nasrani; mereka mengatakan perkataan yang dusta, yaitu, "Sesungguhnya Isa itu adalah anak
(Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi pula dengan Isa putra...Isa, lalu mereka memasuki agama raja mereka....Akan tetapi masih banyak pula di antara mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, lalu mereka...beriman kepada Nabi Muhammad....(Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (di antara mereka pahalanya dan banyak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 157
dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah",...membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa...Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan...dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah...Isa.
(Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir) maksudnya, agama Nabi Isa.
(Dan buatlah) adakanlah (buat mereka suatu perumpamaan) lafal Matsalan adalah Maf'ul Awal (yaitu penduduk...ayat berkedudukan menjadi Badal Isytimal dari lafal Ashhaabal Qaryah (utusan-utusan) utusan-utusan Nabi...Isa.
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun...saudara lelaki Nabi Musa.
(Mereka itu) kalimat ini menjadi Mubtada (adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah) menjadi...Nuh) di dalam bahteranya, maksudnya adalah Nabi Ibrahim yaitu cucu daripada anak Nabi Nuh yang bernama...(Israel) yang dimaksud adalah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa (dan dari...Lafal Sujjadan dan Bukiyyan adalah bentuk jamak dari lafal Saajidun dan Baakin....Asal kata Bukiyyun adalah Bukiwyun, kemudian huruf Wawunya diganti menjadi Ya dan harakat Dhammahnya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi...kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 112
(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: "Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan...Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman".
(Dan) ingatlah (ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel!)...di sini Nabi Isa tidak mengatakan hai kaumku, karena sesungguhnya dia tidak mempunyai kerabat di kalangan...mereka (Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku) kitab yang...nyata) yakni ayat-ayat dan tanda-tanda (mereka berkata, "Ini) maksudnya, apa yang didatangkannya itu (adalah...sihir) menurut suatu qiraat lafal sihrun dibaca saahirun artinya orang yang datang ini adalah penyihir
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam.
(Tidak ada) (seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku...seorang hamba) yang hina dan tunduk patuh kepada-Nya kelak di hari kiamat, termasuk Uzair dan Isa juga