Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 al maidah ayat 90 13 al maidah ayat 32 14 Surat al jumuah ayat 9-11 15 al hujurat ayat 13 16 Musibah 17 al maidah ayat 6 18 an nisa ayat 29 19 Luqman ayat 14 20 Al ikhlas 21 Al jumuah ayat 10 22 Akal 23 ali imran ayat 191 24 Sabar 25 Surat Asy syu'ara ayat 192 26 Al Maidah ayat 91 27 Al isra ayat 23 28 Ali imran 159 29 al isra ayat 1 30 niat 31 waris 32 al maidah ayat 33 33 Al hasyr ayat 7 34 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 35 Al-Maidah ayat 3 36 yunus ayat 40 37 al bayyinah ayat 5 38 al baqarah ayat 83 39 jual beli 40 luqman ayat 13 41 zakat 42 ali imran ayat 190 43 At taubah ayat 103 44 Berpikir 45 Yunus ayat 41 46 At taubah ayat 105 47 riba 48 al baqarah ayat 168 49 Luqman 14 50 al baqarah ayat 282 51 Yunus 57 52 al maidah ayat 48 53 Ali imran 104 54 Akhlak 55 kiamat 56 al baqarah ayat 32 57 Al ahzab ayat 33 58 surat al-'Ankabut ayat 69 59 Al mujadalah ayat 11 60 Tajwid surat al anbiya 61 al imran 62 Ali imran 139 63 ilmu 64 Al mujadalah ayat 58 65 Al baqarah ayat 222 66 ali imran 190 67 penyakit menular 68 PENDIDIKAN 69 al-maidah ayat 2 70 Sholat 71 ali imran ayat 159 72 Al mukminun ayat 12 -14 73 iman 74 ali imran 191 75 Al Hujurat ayat 11 76 menuntut ilmu 77 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 78 al ahzab ayat 21 79 al baqarah ayat 173 80 Surat Al falaq 81 al maidah ayat 8 82 Ali imran 102 83 an nahl ayat 90 84 al fatihah ayat 2 85 Al Baqarah ayat 183 86 obat 87 al baqarah ayat 256 88 Surat An naml ayat 26 89 zina 90 Al-Imran ayat 190 91 al maidah ayat 4 92 Asmaul husna 93 Al imran 191 94 Ali imran 110 95 al maidah ayat 1 96 Ali ImRan 97 Surat al maidah ayat 2 98 Ali imran 134 99 Surat al ghafir ayat 60 100 almaidah ayat 2

Hasil pencarian tentang Nabi lupa

keduanya sampai ke pertemuan dua buah laut itu) yakni tempat bertemunya kedua laut itu (mereka berdua lupa...akan ikannya) Yusya' lupa membawanya ketika berangkat, Nabi Musa pun lupa mengingatkannya (maka ia mengambil
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 19
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada
Sesungguhnya Nabi saw. selalu mengeraskan suara bacaannya mengikuti bacaan malaikat Jibril karena takut...lupa....Seolah-olah dikatakan kepadanya, janganlah kamu tergesa-gesa membacanya, karena sesungguhnya kamu tidak akan lupa
Setan pun menunjukkan pohon terlarang itu, sehingga Adam dan istrinya terpedaya dengan rayuannya dan lupa...Seketika, aurat mereka tersingkap sebagai balasan atas ketamakannya yang menyebabkan mereka lupa dan...Peristiwa itu terjadi sebelum ia diangkat sebagai nabi.
wahai Muhammad, untuk memperlihatkan mukjizat kepada mereka, sebagaimana yang dibawa oleh Mûsâ dan nabi-nabi...Sesungguhnya apabila Kami tidak memperkuat nabi yang datang terakhir dengan mukjizat yang dimiliki oleh...nabi sebelumnya, atau apabila Kami menjadikan manusia lupa terhadap peninggalan mukjizat ini, maka Kami
(Dia membuat perumpamaan bagi Kami) mengenai hal tersebut (dan dia lupa kepada kejadiannya) berasal dari...air mani, dan terlebih lagi ia lupa kepada hal-hal yang selain itu (ia berkata, "Siapakah yang dapat...bin Wail mengambil sebuah tulang yang telah hancur, kemudian ia cerai-beraikan tulang itu di hadapan Nabi...Maka Nabi saw. menjawab, "Ya, Dia akan memasukkanmu ke neraka."
(Ia berkata) yakni Nabi Musa, ("Pengetahuan tentang itu) pengetahuan mengenai keadaan mereka berada (...(Tidak akan salah) tidak akan lenyap (dari Rabbku) segala sesuatu (dan tidak pula lupa) akan sesuatu.
(Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah) maksudnya tidak mau taat kepada-Nya...(lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri) untuk melakukan perbuatan ketaatan dan
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 6
Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,
menyukai) artinya, mempunyai maksud (bersenang-senang terhadap barang yang baik) yakni kuda (hingga aku lupa...untuk berzikir kepada Rabbku) lupa melakukan salat asar (sehingga tertutuplah) matahari (dari pandangan
(Kami akan membacakan kepadamu) Alquran (maka kamu tidak akan lupa) apa yang kamu bacakan itu.
yang Kami anugerahkan kepada mereka (sehingga panjanglah umur mereka) oleh karenanya mereka menjadi lupa...orang-orang kafir (lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya) melalui penaklukkan yang dilakukan oleh Nabi...tentu saja tidak, tetapi Nabi dan sahabat-sahabatnyalah yang menang.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 115
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 52
tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa
Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 78
Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 19
Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan
(Maka ia dijadikan lupa) orang yang dimaksud adalah mantan penyuguh minuman (oleh setan menceritakan)...tentang Nabi Yusuf (kepada tuannya....Karena itu tetaplah dia) Nabi Yusuf tetap tinggal (dalam penjara beberapa tahun lamanya) menurut suatu
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 88
yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa
Ketika Mûsâ dan pembantunya tiba pada pertemuan dua laut, mereka lupa akan ikan yang mereka bawa atas
musyrik adalah sahabat Bilal, sahabat Shuhaib, sahabat Ammar, sahabat Salman (sehingga menjadikan kalian lupa...Mengingat mereka sering lupa, maka sifat pelupa dinisbatkan kepada mereka (dan adalah kalian selalu menertawakan
Mereka dikuasai oleh setan hingga lupa berzikir kepada Allah dan merenungi keagungan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 24
Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk
(Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi) yakni umat-umat sesudah Nabi Musa (dan berlalulah atas...mereka masa yang panjang) waktu yang berabad-abad sehingga mereka lupa akan perjanjian-perjanjian, dan...datangkan kamu sebagai seorang Rasul dan Kami turunkan wahyu kepadamu mengenai berita Musa dan berita nabi-nabi
Karena itulah mereka menjadi lupa akan kewajiban mereka kepada Allah, diri mereka sendiri dan umat manusia
(Bukan hanya durhaka saja) kalimat ini mengandung makna cegahan atau larangan bersikap lupa daratan terhadap
Sampai-sampai, kesibukan mengejek mereka itu membuat kalian lupa mengingat-Ku dan beribadah kepada-Ku
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 106
Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih
berhasil mempengaruhi (atas mereka setan) karena ternyata mereka menaatinya (lalu menjadikan mereka lupa
Allah mengabulkan permohonan kalian dan Dia mengangkat malapetaka itu dari kalian, sebagian kalian lupa