Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 rezeki 6 tafsir surat al a 7 jiwa 8 ramadhan 9 al ikhlas 10 ali+imran+191 11 Tanaman 12 al maidah ayat 2 13 rumput rumputan 14 ali imran 15 al maidah ayat 3 16 Al Anfal ayat 39 17 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 18 Doa nabi adam 19 Takwa 20 al maidah ayat 32 21 maryam+20 22 ali imran 190 23 an nisa ayat 58 24 ibrahim 25 Bumi 26 Ali Imran 185 27 langit 28 doa ziara kubur 29 Sholat 30 umrah 31 hati 32 ali+imran+190 33 Yunus 57 34 hewan 35 Al baqarah ayat 183 36 Berpuasa 37 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 38 al hujurat ayat 13 39 al maidah ayat 1 40 al lahab 41 al-baqarah ayat 183 42 ibrahim 32 43 an nisa ayat 29 44 yunus 38 45 Ali+Imran+159 46 Hadis tentang qunut 47 surat+al-'alaa+ayat+2 48 Allah berbicara kepada nabi muhammad 49 yunus 62 50 maryam+21 51 mudatsir+ayat+5 52 al hujurat ayat 10 53 Al+hujurat+ayat+56 54 ibrahim ayat 40 55 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 56 al anam ayat 141 57 Saham 58 ali imran 31 59 RUMPUT 60 zina 61 ilmu tumbuh tumbuhan 62 Anjing 63 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 64 kasih sayang 65 cinta 66 Imran 67 Bersyukur 68 Ad dhuha ayat 2 69 pohon 70 surat Al baqarah ayat 183 71 kerajaan 72 hadist tentang qunut shubuh 73 yusuf 74 al anfal ayat 11 75 ali+imran+113 76 surat al baqoroh 77 al-baqarah+ayat+186 78 at tahrim ayat 6 79 ali imran 159 80 Adam 81 al baqarah ayat 155 82 yunus 40 83 ali imran 110 84 Tafsir surat alfatihah 85 penciptaan manusia 86 Thalut sungai 87 Harta 88 Al+ahzab+ayat+65 89 Surat al an am 90 ar rahman 91 al maidah ayat 5 92 alam 93 sikap 94 Kematian 95 utusan 96 Quran 97 al-mujadalah ayat 11 98 AR RUM AYAT 50 99 dikembalikan 100 luqman 13

Hasil pencarian tentang Nuh+ayat+13

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا


13. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan) ingatlah (kaum Nuh tatkala mereka mendustakan Rasul-rasul) mereka mendustakan Nabi Nuh, mengingat...Nabi Nuh tinggal bersama mereka dalam kurun waktu yang lama sekali, maka diungkapkan dalam ayat ini...seolah-olah Nabi Nuh menduduki tempat Rasul-rasul....Atau karena dengan mendustakan Nabi Nuh maka seolah-olah mereka mendustakan Rasul-rasul lainnya yang...mereka) lafal ayat ini menjadi jawab dari Lamma (dan Kami jadikan cerita mereka bagi manusia) sesudah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 64
Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera..., dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...As-Sajdah, 13).
(Itu adalah) ayat-ayat yang mengandung kisah Nabi Nuh (di antara berita-berita penting yang gaib) berita-berita...di dalam menyampaikan risalah dan menghadapi perlakuan kaummu yang menyakitkan itu, sebagaimana Nabi Nuh
(Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera...) perahu (dan Kami jadikan mereka itu) orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh (pemegang kekuasaan)...di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir besar
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 73
Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera..., dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
(Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya) dari tenggelam...(di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 38
Dan mulailah Nuh membuat bahtera....Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya....Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....(maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 9
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan
(Dan Kami ciptakan untuk mereka seperti bahtera itu) seperti perahu Nabi Nuh, perahu kecil dan besar...yang dibuat oleh mereka sesudahnya, bentuknya sama dengan perahu Nabi Nuh....Ini berkat apa yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Nuh (yang akan mereka kendarai) mereka berlayar
(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat...As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 71
Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku..., jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 58
nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh...Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 105
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
(Sesungguhnya pada kejadian itu) kisah Nabi Nuh dan bahteranya serta dibinasakan-Nya orang-orang kafir...bentuk asalnya adalah Innahu yakni sesungguhnya hal itu (Kamilah yang mencoba mereka) menguji kaum Nuh...dengan mengutus Nuh kepada mereka supaya Nuh memberi nasihat dan pelajaran kepada mereka.
(Dan mulailah Nuh membuat bahtera) dimaksud menceritakan keadaan masa lampau (Dan setiap kali lewat kepada...Nuh segolongan) sebagian (dari kaumnya, mereka mengejeknya) mereka memperolok-olokkannya....(Berkatalah Nuh, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
As-Sajdah, 13)....(Apakah kamu akan menyelamatkan) maksudnya, mengeluarkan (orang yang berada dalam neraka) kalimat ayat
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 117
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
(Berkata) Nuh ("Ya Rabbku! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku).
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 112
Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 26
Nuh berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku".
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...dia berdoa) yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu firman-Nya...Nuh, 26).
(Maka Kami selamatkan dia) Nabi Nuh (dan penumpang-penumpang bahtera itu) yang bersama Nabi Nuh di dalam...Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 106
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?