Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Zakat 11 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 12 al hujurat ayat 13 13 Injil 14 Ali imran 15 Zina 16 Rezeki 17 Bumi bulat 18 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 19 lokasi yang memudahkan 20 Jibril 21 ali imran ayat 159 22 Ar rum ayat 41 23 al+hijr+22 24 surat+thaha+ayat+125 25 AL HASYR AYAT 18 26 dalil+kitab+Zabur 27 Al-Ahzab ayat 33 28 al+ikhlas 29 surat+thaha+ayat+126 30 Al quran 31 ali imran 134 32 al+maidah+ayat+47 33 surah ar-raf ayat 72 34 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 35 Arsy 36 an nahl ayat 125 37 kitab+zabur 38 hr+muslim+288 39 Saba' ayat 1 40 AS+SAJADAH+AYAT+6 41 Jihad 42 al maidah ayat 48 43 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 44 Ali imran 110 45 Melindungi 46 Surat-ad-dahr-ayat-23 47 ar rum ayat 21 48 pertengkaran 49 surah+fathir+ayat+18 50 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 51 Ayat ayat larangan zina 52 mati 53 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 54 ar rad ayat 11 55 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 56 Perintah membaca Alquran secara tartil 57 haji 58 hr.muslim:+3447 59 Surat Al Muzzammil ayat4 60 Amat penipu 61 motivasi kera 62 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 63 Kitab zabur 64 Tenggorokan 65 Lohong hitam 66 al baqarah ayat 282 67 yusuf ayat 3 68 al+hijr+40 69 surat hud 70 az-zariyat ayat 56 71 tanah 72 al+mukmin+ayat+17 73 yusuf 74 ali+imran+110 75 al+hijr+41 76 al kitab 77 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 78 al maidah ayat 8 79 pinjaman 80 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 81 melampaui batas 82 Takut kepada Allah 83 singa 84 Kesedihan 85 Neraka 86 Tiang agama 87 millah ibrahim 88 an nisa ayat 58 89 Ali Imran 92 90 Jin dan manusia 91 surat+al-ahzab+ayat+33 92 at tahrim ayat 6 93 Berlomba lomba mengumpulkan harta 94 muhammad ayat 7 95 Allah runtuhkan sebahagian langit 96 Ketetapan 97 tangan 98 malaikat 99 ibrahim 35 100 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6

Hasil pencarian tentang Pasar

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 7
Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar
orang yang mengaku dirinya sebagai rasul, padahal dia memakan makanan seperti kita dan berjalan di pasar-pasar
membuat suatu wasiat pun) tidak dapat berwasiat (dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya) dari pasar
Kalaulah orang-orang musyrik itu mencelamu karena kamu memakan makanan dan berjalan di pasar untuk bekerja...Setiap orang yang Kami utus dari mereka selalu memakan makanan dan pulang pergi ke dan dari pasar.
Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar
hendak mengulangi peperangan dan berjanji dengan Nabi saw. serta para sahabat akan bertemu kembali di pasar
perbendaharaan) dari langit yang kemudian ia membelanjakannya, sehingga ia tidak usah berjalan-jalan di pasar
Nabi saw. bersama kaum Muslimin pergi ke pasar Badar tetapi tidak menemui Abu Sofyan dan kawan-kawannya
risalah nabi Muhammad s. a. w dengan alasan bahwa dia itu manusia yang juga memakan makanan dan pergi ke pasar
Orang-orang Yahudi yang masih hidup dijual di pasar-pasar sebagai budak.
Untuk keperluan itu, mereka menentukan hari-hari tertentu yang sengaja dikhususkan untuk mengadakan pasar