Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 Sabar 7 Menuntut ilmu 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 shalat 11 al jaatsiyah ayat 13 12 kejadian manusia 13 iblis 14 ali imran 159 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 Sholat 18 luqman 13 19 al hujurat ayat 13 20 akal 21 jujur 22 muhammad 10 23 sedekah 24 al maidah ayat 2 25 jual beli 26 saba 19 27 yunus 10 28 al baqarah ayat 282 29 luqman 30 Hadist Bukhori dan muslim 31 Pohon 32 Pasar modal 33 al ikhlas 34 al ahzab ayat 21 35 amanat 36 Dosa 37 Zakat 38 haji 39 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 40 an nisa ayat 59 41 an-nisa ayat 19 42 taubat 43 Al baqarah ayat 2 44 al+anam+ayat+1 45 Ibrahim 7 46 al ikhlas ayat 1 47 surat Yunus ayat 57 48 Al-an'am ayat 165 49 al ankabut ayat 45 50 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 51 Ziarah kubur 52 lebih dari 53 nafas 54 al-ikhlas 55 al maidah ayat 1 56 an-nahl ayat 90 57 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 58 muslim, bab pakaian (2125) 59 ali imran 190 60 yunus 41 61 AL ISRA AYAT 23 62 At taubah ayat 36 63 at taubah ayat 71 64 surat quraisy 65 Surah al baqarah ayat 30 66 Takwa 67 ar rum ayat 30 68 an+nisa+ayat+59 69 jihad 70 al-Furqan ayat 67 71 Mengurus 72 al mujadilah ayat 11 73 maha lembut 74 surat ali imran ayat 159 75 Hud ayat 61 76 ali Imran 64 77 an nisa ayat 29 78 al baqarah ayat 21 79 al imran 80 an nur ayat 2 81 surah hud ayat 61 82 at tahrim ayat 6 83 Tentang bersi 84 al- Baqarah ayat 195 85 Ibrahim+ayat+34 86 Masjid 87 al baqarah ayat 30 88 Agama 89 al maidah ayat 90 90 Takdir 91 AL HUJURAT AYAT 10 92 Al-Maidah+ayat+90 93 ibrahim 32-33 94 al Baqarah ayat 155 95 surat+kahf+ayat+64 96 Unta 97 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 98 Dalil kitab taurat 99 al baqarah ayat 175 100 bekerja

Hasil pencarian tentang Pasar+uang+halal+atau+haram

(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang...haram.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan...Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan...yang haram.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 59
"Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram...dan (sebagiannya) halal"....Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja
Setelah Allah menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, maka seharusnya kalian memegang teguh penjelasan...Jangan sekali-kali kalian berani membuat hukum halal-haram berdasarkan pendapat pribadi dan dengan seenaknya
membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal...dan perkara yang haram.
janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram...menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau...ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim,...agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia
hanya mengharamkan hal-hal yang sangat keji seperti perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan atau...membuat sekutu bagi-Nya tanpa alasan yang benar dan bukti yang kuat, dan mendustakan Allah dalam masalah halal...haram dan sebagainya."
Kedua-duanya halal....Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka...Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram....terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil....Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang.
cepat terlibat dalam (berbuat dosa) kedustaan (dan permusuhan) keaniayaan (serta memakan barang yang haram...) seperti uang suap dan lain-lain (sungguh, amat buruklah apa yang mereka kerjakan) itu; yakni perbuatan-perbuatan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 116
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan...ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 7
Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?
(Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?
Kemudian kalian berjalan di bawah keraguan dan kebimbangan, kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal...dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil yang meyakinkan.
kitab suci yang terang dan jelas, yang menampakkan kebenaran dari kepalsuan, membedakan antara yang halal...dan yang haram dan memberi janji pahala dan ancaman akan siksa.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar
hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil, yang halal...dengan yang haram (agar kamu peroleh petunjuk) dengannya dari kesesatan.
Taurat) kitab yang memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil dan antara perkara yang halal...dan perkara yang haram (dan penerangan) sebagai penerang (serta pengajaran) sebagai pengajaran (bagi
Mengakhirkan bulan-bulan haram atau sebagian bulan-bulan itu dari apa yang telah ditetapkan Allah--sebagaimana...Kemudian mereka menjadikan bulan yang halal menjadi haram.
Mûsâ dan Hârûn, sebuah kitab suci yang membedakan antara yang benar dan yang salah, dan antara yang halal...dan yang haram.
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya...(sebelum Taurat diturunkan) hal ini terjadi sesudah Ibrahim sedangkan pada masanya sendiri tidaklah haram...(Katakanlah) kepada mereka ("Ambillah Taurat lalu bacalah) agar nyata benar atau tidaknya ucapanmu itu
tentang apa yang telah diciptakan oleh-Nya (bagi kalian berupa rezeki, lalu kalian jadikan sebagiannya haram...dan sebagian yang lainnya halal.") seperti ternak bahirah, ternak saibah dan bangkai....memberikan izin kepada kalian) tentang ini, yaitu tentang penghalalan dan pengharaman ini; tentu saja tidak (atau
Kitab inilah yang memisahkan antara yang benar dan palsu dan membedakan antara yang halal dan yang haram
(Mereka orang-orang yang gemar mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan yang haram) dibaca suht...atau suhut; artinya barang haram seperti uang suap (maka jika mereka datang kepadamu) untuk meminta...sesuatu keputusan (maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka) pilihan di antara
Keuntungan yang tersisa untuk kalian berupa harta halal yang diberikan Allah kepada kalian jauh lebih...baik dari sekadar harta haram yang kalian kumpulkan, jika kalian beriman kepada Allah dan menjauhi segala
(Katakanlah, "Tidak sama yang buruk) barang yang haram (dengan yang baik) barang yang halal (meskipun
kerusakan di muka bumi) dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat antara lain mereka merentenkan uang-uang
(Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan...jalan rujuk (secara baik-baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas), artinya menceraikan mereka (...Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada...mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang...dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya, artinya tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang
yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal...dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi 'hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang...berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya
yang disebut-sebut oleh lidah kalian) yang sering digambarkan oleh lisan kalian (secara dusta, "Ini halal...dan ini haram.") terhadap apa yang tidak dihalalkan oleh Allah dan apa yang tidak diharamkan oleh-Nya
kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas halal...menuju yang haram.