Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 tafsir surat al a 7 rezeki 8 ramadhan 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 13 al maidah ayat 2 14 penciptaan manusia 15 al maidah ayat 3 16 Doa nabi adam 17 Al Anfal ayat 39 18 rumput rumputan 19 ali imran 20 hewan 21 Berpuasa 22 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 23 Yunus 57 24 Al baqarah ayat 183 25 al lahab 26 al hujurat ayat 13 27 al-baqarah ayat 183 28 al maidah ayat 32 29 al maidah ayat 1 30 ali imran 190 31 an nisa ayat 58 32 ibrahim 33 Bumi 34 Ali Imran 185 35 langit 36 doa ziara kubur 37 Takwa 38 maryam+20 39 hati 40 ali+imran+190 41 umrah 42 Sholat 43 Riba 44 surat Al baqarah ayat 183 45 yusuf 46 Thalut sungai 47 al-baqarah+ayat+186 48 RUMPUT 49 yunus 62 50 kasih sayang 51 al baqarah ayat 155 52 Imran 53 hadist tentang qunut shubuh 54 ilmu tumbuh tumbuhan 55 Anjing 56 Saham 57 Tafsir surat alfatihah 58 yunus 40 59 kerajaan 60 ali imran 31 61 al anfal ayat 11 62 ibrahim ayat 40 63 al maidah ayat 5 64 alam 65 sikap 66 Hadis tentang qunut 67 Quran 68 Kematian 69 yunus 38 70 dikembalikan 71 surat al baqoroh 72 mudatsir+ayat+5 73 AR RUM AYAT 50 74 luqman 13 75 utusan 76 Al+hujurat+ayat+56 77 ar rahman 78 al hujurat ayat 10 79 Al+ahzab+ayat+65 80 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 81 Surat al an am 82 at tahrim ayat 6 83 ali imran 159 84 al-mujadalah ayat 11 85 ali imran 110 86 an nisa ayat 29 87 cinta 88 Harta 89 zina 90 Ali+Imran+159 91 ibrahim 32 92 maryam+21 93 ali+imran+113 94 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 95 pohon 96 Bersyukur 97 Allah berbicara kepada nabi muhammad 98 Adam 99 al anam ayat 141 100 Ad dhuha ayat 2

Hasil pencarian tentang Penciptaan+bumi+dan+adam

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kepada mereka, Allah berfirman, "Ihwal penciptaan 'Isâ tanpa bapak sama dengan ihwal penciptaan Adam...tanpa bapak dan ibu....Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
(Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya) yakni dijadikan-Nya dalam bentuk terhampar, sebenarnya penciptaan...bumi itu sebelum penciptaan langit, tetapi masih belum terhamparkan.
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan
(Dari bumi itulah) dari tanah (Kami menjadikan kalian) dengan menciptakan nenek moyang kalian Adam daripadanya...(dan kepadanya Kami akan mengembalikan kalian) kalian akan dikuburkan di dalamnya sesudah mati (dan...hari berbangkit (pada kali) untuk kali (yang lain) sebagaimana Kami mengeluarkan kalian pada permulaan penciptaan
Aku bersumpah, bahwa penciptaan langit dan bumi sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia....mereka, sehingga tidak mempercayai kebangkitan, meski mengakui bahwa Allah benar-benar Pencipta langit dan...bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 51
Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan...tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan
(Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan) yakni iblis dan anak cucunya (penciptaan langit dan...bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri) Kami tidak menghadirkan sebagian dari mereka untuk...menyaksikan penciptaan sebagian yang lain (dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan)...yakni setan-setan (sebagai penolong) yang membantu dalam penciptaan, maka mengapa kalian menaati mereka
Hanya milik Allah semata penciptaan, kepemilikan dan kepatuhan seluruh penghuni bumi dan langit.
(Dan pada penciptaan kalian) penciptaan masing-masing di antara kalian, yaitu mulai dari air mani, lalu...berupa darah kental, kemudian segumpal daging, lalu menjadi manusia (dan) penciptaan (apa yang bertebaran...) di muka bumi (berupa makhluk-makhluk yang melata) arti kata Ad-Daabbah adalah makhluk hidup yang melata...di permukaan bumi, yaitu berupa manusia dan lain-lainnya (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaan-Nya
Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal isytimal (dan yang memulai penciptaan manusia) yakni Nabi...Adam (dari tanah).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 190
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda
(Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan) melalui penciptaan (dan mematikan) sesudah...itu (dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).
Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang yang mendustaakan itu, "Berjalanlah kalian di muka bumi,...Dan lihatlah bekas orang-orang sebelum kalian yang ada di sana, setelah mereka mati dan rumah-rumah mereka...guna menyingkap proses awal penciptaan segala sesuatu, seperti hewan, tumbuhan dan benda-benda mati....Sesungguhnya bekas-bekas penciptaan pertama terlihat di antara lapisan-lapisan bumi dan permukaannya....Maka dari itu, bumi merupakan catatan yang penuh dengan sejarah penciptaan, mulai dari permulaannya sampai
Kekuasaan-Nya kemudian tertuju kepada penciptaan langit yang pada saat itu berujud asap, dan langit itu...Penciptaan langit dan bumi menurut kehendak-Nya itu adalah mudah, yaitu seperti orang yang mengatakan
(Sesungguhnya pada langit dan bumi) pada penciptaan keduanya (benar-benar terdapat tanda-tanda) yang...menunjukkan kepada kekuasaan dan keesaan Allah swt.
Aku tidak menghadirkan iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit, bumi, penciptaan diri...Jika demikian, mengapa kalian menaati setan dan berbuat maksiat kepada-Ku?
(Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi) yakni permulaannya (lebih besar daripada penciptaan manusia
Sesungguhnya Allah telah mengingatkan asal mula penciptaan dan menjelaskan permusuhan antara anak keturunan...Adam dengan Iblis....Yaitu ketika Dia berfirman kepada malaikat, "Bersujudlah kalian semua kepada Adam dengan menundukkan
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 22
anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan...di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali
Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat bukti-bukti yang amat kuat mengenai ketuhanan...dan kemahaesaan Allah, yang dipercayai benar oleh orang-orang beriman kepada Allah, melalui fitrahnya
Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan yang sangat indah ini?
Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, beritahulah nama benda-benda ini kepada malaikat."...Adam kemudian melakukan perintah itu dan menunjukkan kelebihannya atas mereka....Bukankah sudah Aku katakan kepada kalian bahwa Aku benar-benar mengetahui segala yang gaib di langit dan...di bumi, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Aku, dan Aku mengetahui apa yang kalian...tampakkan dalam ucapan dan apa yang kalian sembunyikan di dalam hati?"
Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah dalam mencipta segala seuatu, adalah penciptaan langit dan bumi...dalam aturan yang sangat teliti ini dan penciptaan semua binatang yang kelihatan dan disebarluaskan
Hanya kepunyaan-Nyalah penciptaan, kepemilikan dan penghambaan segala apa yang ada di langit dan di bumi...Dialah, tidak selain-Nya, yang berhak untuk disembah, dipuji, ditaati, diharapkan kasih sayang-Nya dan
Allah Swt. telah menerangkan bahwa Dialah yang menghidupkan manusia dan menempatkannya di bumi....Lalu Dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan kepadanya berupa pengetahuan...Ia adalah Adam beserta anak- cucunya....Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi."...berzikir dan mengagungkan-Mu."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 164
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar...di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu...dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis...hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda...(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 11
Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya...dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa".
Allahlah yang memulai penciptaan tanpa contoh sebelumnya, kemudian menghidupkannya kembali setelah mati...Mengembalikan penciptaan adalah lebih mudah bagi-Nya daripada memulainya--kalau dilihat dari sudut pandang...Dia memiliki sifat yang sangat mengagumkan yang tercermin dalam kekuasaan dan hikmah-Nya yang sangat...sempurna di langit dan bumi....Dia Mahaunggul dalam kerajaan- Nya dan Mahabijaksana dalam perbuatan dan takdir-Nya.
Dia juga menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi agar bumi tidak oleng, menurunkan banyak karunia...di atasnya dan menentukan rezeki penduduknya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya....Dia menentukan segala sesuatu secara tepat: tidak kurang dan tidak lebih....Rincian tentang penciptaan bumi dan isinya itu adalah keterangan untuk orang-orang yang bertanya.