Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 al imran 9 Hukum+al+ankabut 10 surat an nisa ayat 135 11 ar rahman 12 yunus 13 Tafsir ayat 22 14 waris 15 zakat 16 luqman+ayat+14 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 Ali imran 104 19 Riba 20 Dalil+tentang+kreatif 21 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 22 wanita 23 Ayat 1 24 Surat albakoroh 20_28 25 ikhlas 26 shalat 27 Tajwid+surat+al+anbiya 28 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 29 Ibrahim 7 30 shaad 31 petunjuk 32 Takwa 33 ali imran 34 ali imran 97 35 Surat nuh 36 hadits shalat 37 Surat Lukman ayat 32 38 AL MAIDAH AYAT 3 39 Al+hujurat+ayat+56 40 Al mulk ayat 2 41 Surat Al baqarah ayat 284 42 Unsur surat Ibrahim ayat 18 43 al hajj ayat 78 44 ali imran 190 45 Al ahzab ayat 21 46 al baqarah ayat 163 47 AL MAIDAH AYAT 76 48 Surat+al+al+isra+ayat+36 49 yunus 107 50 Luqman 51 ali+imran+146 52 unta 53 Al-Hajj+ayat+41 54 Surat al isra 55 musibah 56 al+maidah+ayat+122 57 muhammad 35 58 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 59 al-quran 60 al maidah ayat 2 61 Muslim 62 Ali imran 185 63 ayat Quran tentang sejarah 64 al+maidah+ayat+3 65 an nisa ayat 59 66 Hadis hutang piutang 67 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 68 al+anbiya+ayat+90 69 Ali Imran 134 70 waktu 71 al hujurat ayat 12 72 Al insyirah ayat 5 73 al+anbiya+ayat 90 74 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 75 Haji 76 al-baqarah ayat 275 77 Kisah kaum sodo 78 surat muhammad ayat 15 79 katak 80 al ikhlas 81 akhlak 82 Ali imran 103 83 ular 84 Surah Al hujurat ayat 6 85 surga 86 tauhid 87 an nisa ayat 58 88 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 89 Pendusta 90 Al hijr 94 91 tajwid+al+a-raf+ayat+34 92 Zikir 93 ibadah 94 Jihad 95 matahari pagi 96 surat+Al-baqarah+ayat+30 97 banjir 98 surah maryam 99 al+a'raf+ayat+189 100 at taubah ayat 11

Hasil pencarian tentang Rasulullah+SWT+mengetuk+makan+riba+wakilnya+dan+penulisnya+serta+dua+orang+saksinya+dan+beliau+mengatakan+itu+sama+sama+dikutuk

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan...Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka...Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan...Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...maksudnya menambah dan mengembangkannya serta melipatgandakan pahalanya....(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang...beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka.
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Sama saja apakah keuntungan itu banyak atau sedikit, berupa uang atau barang....Sedang riba al-fadll adalah suatu bentuk tukar-menukar dua barang sejenis yang tidak sama kwantitasnya...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Sedangkan praktik riba dengan orang lain dibolehkan.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 27
Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai kiranya...(dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul".
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 103
Kemudian (Fir'aun) hendak mengusir mereka (Musa dan pengikut-pengikutnya) dari bumi (Mesir) itu, maka...Kami tenggelamkan dia (Fir'aun) serta orang-orang yang bersama-sama dia seluruhnya,
(Maka apakah orang-orang yang beriman sama seperti orang yang fasik?...Mereka tidak sama) maksudnya orang-orang mukmin dan orang-orang fasik atau kafir itu tidak sama.
Sungguh aneh, bahwa sebagaimana mereka memusuhi Islam, mereka juga saling bermusuhan satu sama lain....Orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya orang-orang Nasrani sama sekali tidak berada dalam kebenaran."...Orang-orang Nasrani pun mengatakan hal yang sama....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang...Yahudi dan Nasrani, juga mengatakan seperti yang dikatakan mereka satu sama lain, lalu mereka mempercayainya
(Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama) di dalam ayat ini terdapat dua taukid, yaitu...lafal kulluhum dan lafal ajma'uuna.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 113
Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang...Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan," padahal mereka (sama-sama) membaca...Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu.
al-Qur'ân ini agar kalian, umat Islam, tidak bisa lagi beralasan atas ketidakpatuhan kalian dengan mengatakan..., "Wahyu hanya diturunkan kepada dua gologan sebelum kami: Tawrât kepada Yahudi dan Injîl kepada Nasrani...Sedangkan kami sama sekali tidak dapat membaca dan memahami ajaran kitab suci mereka itu."
Kalimat ini memperkuat kalimat yang sebelumnya yakni bahwa mereka akan sama-sama menerima balasan dari...amal perbuatan masing-masing dan bahwa mereka sama-sama tidak akan disepelekan....Lanjutan ayat berikut turun ketika Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah!...(Maka orang-orang yang berhijrah) dari Mekah ke Madinah (yang diusir dari kampung halamannya serta disakiti...pada jalan-Ku) maksudnya karena agama-Ku (dan yang berperang) melawan orang-orang kafir (dan orang-orang
(Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam...kalian jadikan) orang-orang yang bertugas menunaikan hal-hal tersebut (sama dengan orang-orang yang...beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah?...Mereka tidak sama di sisi Allah) dalam hal keutamaannya (dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sanggahan Allah terhadap orang yang mengatakan hal tersebut, dia
Dua golongan itu tidaklah sama. Mereka berbeda tingkatan di sisi Allah....Dia Mahatahu tentang keadaan dan tingkatan-tingkatan mereka, dan akan memberi balasan sesuai tingkatan-tingkatan...itu.
Para tuan yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Swt. itu tidak akan memberikan separuh rezeki mereka...kepada para hamba yang dimilikinya, sehingga para hamba sahaya itu memiliki bagian rezeki yang sama...Dan jika orang-orang kafir itu tidak rela bila para hamba sahaya sama-sama memiliki rezeki yang Allah...berikan kepada mereka--padahal mereka adalah sama-sama manusia--maka mengapa mereka rela menyekutukan...Apakah sesudah itu mata hati mereka tetap tertutup dan terus mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan cara
Mereka terlalu cepat mendustakan dan tidak merenungi apa yang dibawa Rasulullah beserta bukti- buktinya...Lebih dari itu, mereka bahkan menuduh Rasulullah saw. telah mengalami gangguan jiwa....Rasulullah saw. sama sekali tidak gila!...Penjelasan yang disampaikannya itu benar-benar jelas dan lugas.
(Bagaimana pendapatmu) lafal Ara-ayta dan dua lafal lainnya yang sama nanti mengandung makna Ta'ajjub...(tentang orang yang melarang) yang dimaksud adalah Abu Jahal.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...harta yang disedekahkan serta membalasnya dengan balasan berlipat ganda....Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba....Begitu juga terhadap orang yang terus melakukannya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 18
Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.
Allah swt. berfirman, (Maka sesungguhnya mereka pada hari itu) pada hari kiamat (bersama-sama dalam azab
Rasulullah saw. memberi izin kepada segolongan orang-orang untuk tidak ikut berjihad yang keputusannya...ini berdasarkan ijtihad dari diri beliau sendiri....Maka turunlah wahyu kepada Rasulullah saw. sebagai teguran hanya saja Allah swt. di dalam wahyu-Nya kali...(Semoga Allah memaafkanmu, mengapa kamu memberi izin kepada mereka) untuk tidak ikut berjihad dan mengapa...kamu tidak membiarkan mereka (sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar) dalam keuzurannya (dan sebelum
(Hai orang-orang yang beriman!...Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti...riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat...atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama...bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat.
Apakah balasan manusia itu sama, sedangkan perbuatan mereka berbeda-beda, sehingga orang yang beriman...seperti orang yang kafir dan durhaka kepada-Nya?...Mereka tidak akan sama!
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 139
Dan mereka mengatakan: "Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan...diharamkan atas wanita kami," dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama
(Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan) tidak sama pula (orang-orang yang...beriman serta mengerjakan amal saleh) yaitu orang yang selalu berbuat kebaikan (dengan orang-orang yang
Kalau hewan-hewan itu halal kalian makan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, maka janganlah kalian...Sebab, perbuatan itu berarti kefasikan dan keluar dari ketentuan Allah....Iblis dan pembantu- pembantunya yang arogan, akan terus membisik-bisikkan kedalam dada orang-orang yang...mereka kuasai, untuk mendebat kalian secara tidak benar, dan untuk menarik kalian kepada pengharaman...Kalau kalian mengikuti mereka, kalian berarti sama-sama musyrik seperti mereka.
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...(Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan...bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya....Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
Mereka berkata dengan penuh heran dan ingkar, "Apakah kita harus beriman kepada dua orang manusia yang...sama seperti kita?...Sedangkan pengikut-pengikut mereka saja, yaitu Banû Isrâ'îl, tunduk dan patuh kepada kita bagaikan budak
(Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi) yakni orang-orang kafir (niscaya mereka...akan menyesatkanmu dari jalan Allah) yaitu agama-Nya (sama sekali) (mereka tidak akan mau mengikuti...masalah bangkai, yaitu di kala mereka berkata, "Apa yang telah dibunuh oleh Allah lebih berhak untuk kamu makan...(dan sama sekali) tidak lain (mereka hanyalah berdusta) di dalam hal tersebut.