Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 ali imran 4 Sabar 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Surat yasin 8 Hadits Abu Daud Nomor 4432 9 Aman 10 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 11 al-insyirah ayat 5 12 al ikhlas 13 Bumi 14 surat thaha ayat 180 15 awan 16 al fatiha ayat 1 17 Surat Al-Insan Ayat 20 18 Hadis Ibnu Majah 1934 19 akhlak 20 Ayat 43 21 annisa ayat 58 22 laut 23 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 24 Ali Imran 110 25 ali imran 64 26 Sedekah 27 Bersyukur 28 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 29 AL HUJURAT AYAT 11 30 dunia 31 An-nisa ayat 58 32 al baqarah ayat 219 33 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 34 al hasyr ayat 7 35 ali imran 159 36 surat Al furqan ayat 20 37 Ar-Rahman ayat 19 38 al maidah ayat 3 39 saba 15 40 Larangan mengikuti tradisi lokal 41 Tafsir kepuasan kerja 42 Iman 43 surat Al furqan ayat 9 44 ciri ciri pasngan yang baik 45 al bayyinah ayat 8 46 albaqarah ayat 267 47 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 48 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 49 surat al baqarah ayat 11 50 Yunus 51 ayat twntang ahklak 52 gunung 53 Rezeki dari allah 54 Hadist abu daud 2437 55 Zakat fitrah 56 al baqarah ayat 124 57 az+zalzalah+ayat+2 58 surah al imran 110 59 menyukai 60 buah buahan 61 sayur 62 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 63 ali imran ayat 103 64 kalimat allah isa 65 tafsir Al-quran onlime 66 Nabi Yahya 67 al maidah ayat 8 68 surah Ar-Ra’du ayat 11 69 surah+al+imran+110 70 Tafsir surah Al qashas ayat 77 71 Al Imran ayat 7 72 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 73 Hadits Abu Daud No. 1241 74 An Nisa ayat 29 75 sujud 76 Surat Al-Baqarah ayat 10 77 surah 'abasa ayat 38 78 ali imran ayat 185 79 tauhid 80 Surat+Al-Baqarah 81 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 82 ibrahim 44 83 Surat Ap Ahqaf ayat 9 84 gembira 85 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 86 al baqarah ayat 4 87 al baqarah ayat 275 88 al+mursalat+ayat+32 89 hujan 90 Isteri dan anak adalah ujian 91 Al Baqarah ayat 30 92 zakat qardh 93 munafik 94 al+mursalat+ayat+33 95 Ayat 216 96 Surah an Nisa ayat 3 97 Ibnu majah 127 98 ibrahim 22 99 al ahzab ayat 70 100 nuh ayat 25

Hasil pencarian tentang Sebaik+baik+penolong+dan+pelindung

(Dan jika mereka berpaling) dari keimanan (maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kalian) yang akan...menolong dan mengatur urusan-urusan kalian (sebaik-baik pelindung) adalah Dia (dan Dia adalah sebaik-baik...penolong) yang akan menolong kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 40
Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu....Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya....Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran..., maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah....Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 173
(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan...untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan...mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung".
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya...(Dia telah memilih kalian) untuk membela agama-Nya (dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian...berpeganglah kalian kepada Allah) percayalah kalian kepada-Nya (Dia adalah pelindung kalian) yang menolong...kalian dan yang mengurus perkara-perkara kalian (maka sebaik-baik pelindung) adalah Dia (dan sebaik-baik...penolong) kalian adalah Dia.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 150
Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong.
Bukan mereka, tapi Allahlah, penolong kalian!...Tidak perlu takut kepada mereka karena Allah adalah sebaik-baik penolong.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 75
Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki,...yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan...berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".
Berjuanglah dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan mengharap keridaan-Nya sampai kalian dapat mengalahkan...musuh dan hawa nafsu, sebab Allah memang mendekatkan kalian dengan-Nya dan memilih kalian untuk menjadi...kalian berkewajiban membalas karunia dengan bersyukur, selalu taat kepada-Nya, mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya...Sebab, Dia adalah Penolong dan Pembela kalian....Sungguh, Allah adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pembela.
Pahala tidak mungkin diperoleh dengan impian dan angan-angan manusia tanpa melakukan perbuatan baik....Begitu juga, tidak dapat diperoleh dengan angan-angan kosong Ahl al-Kitâb: Yahudi dan Nasrani....Pahala dan keselamatan dari siksa hanya dapat diperoleh melalui iman dan amal saleh....Maka, barangsiapa melakukan kejahatan, niscaya akan mendapat balasannya dan ia tidak akan mendapat pelindung...dan penolong selain Allah.
(Yang demikian itu) dimenangkannya orang-orang mukmin dan dikalahkannya orang-orang kafir (karena sesungguhnya...Allah adalah pelindung) pelindung dan penolong (orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang...kafir itu tiada mempunyai pelindung.)
(Dan bukan pula) dan selain (mereka yang sesat.) Yang dimaksud adalah orang-orang Kristen....Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui dan hanya kepada-Nyalah dikembalikan segala sesuatu....Semoga selawat dan salam-Nya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan...para sahabatnya, selawat dan salam yang banyak untuk selamanya....Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik penolong.
(Atau patutkah mereka mengambil selain-Nya) mengambil berhala-berhala (sebagai pelindung-pelindung) lafal...Maksudnya yang diambil oleh mereka itu bukanlah pelindung-pelindung mereka....(Maka Allah, Dialah Pelindung) Penolong bagi orang-orang Mukmin, huruf Fa di sini hanya untuk Athaf saja...(dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.)
serta tentang batasan tugas rasul yang hanya berkewajiban memberi peringatan, bukan menciptakan orang baik...terkandung dalam agama Nabi Ibrâhîm, ayahanda Nabi Ismâ'îl dan moyang marga 'Adnâniyyah....Dan terakhir, surat ini ditutup dengan pesan untuk meminta perlindungan kepada Allah, sebaik-baik pelindung...dan penolong.]]...dan menggetarkan semua makhluk hidup.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 74
Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan...mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali...Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah...akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai...pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 89
Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan...Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu...ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,
Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai Penolong dan Pelindung bagi dirimumu, dan bagi pengikut- pengikutmu
mereka ada yang mengatakan) yakni Na'im bin Masud Al-Asyjai ("Sesungguhnya manusia) yaitu Abu Sofyan dan...telah menghimpun pasukan untuk menyerang kamu) atau untuk membasmimu (maka takutlah kepada mereka") dan...(dan jawaban mereka, "Cukuplah bagi kami Allah) sebagai pembela terhadap mereka (dan Dialah sebaik-baik...pelindung") tempat menyerahkan segala urusan....dan keuntungan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 45
Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu....Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 116
Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan....Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 107
Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah?...Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.
Allah, yang kalian ingkari nikmat-Nya dan kalian dustakan ayat-ayat-Nya, adalah yang menjadikan kalian...mampu berjalan di daratan--baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan--dan di lautan dengan bahtera...yang berlayar di atas air, dengan kekuatan angin yang disediakan bagi mereka dan mendorongnya dengan...Dalam kesulitan ini, kalian tidak mendapatkan pelindung kecuali Allah, sehingga kalian berdoa kepada-Nya...dengan ikhlas dan penuh keyakinan bahwa tidak ada seorang penolong pun selain Allah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 31
Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang...pelindung dan tidak pula penolong selain Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 22
Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang...(kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 22
Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di bumi dan tidak (pula) di langit...dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah.
(Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian) sewaktu kalian di Hudaibiah (pastilah mereka berbalik...melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tiada memperoleh pelindung) yang dapat memelihara dan menjaga...mereka (dan tidak pula penolong.)
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 17
Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
Mereka itulah orang-orang yang ditelantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya....Maka, barangsiapa yang ditelantarakan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya, niscaya ia tidak...akan mendapatkan penolong dan pelindung dari murka Allah.
Dan sekiranya orang-orang kafir Mekah memerangi kalian dan tidak mau berdamai dengan kalian, pastilah...Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan penolong yang dapat melindungi dan menolong mereka.
Mereka kekal) dipastikan kekekalan mereka (di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak memperoleh seorang pelindung...pun) yang memelihara mereka dari neraka (dan tidak pula seorang penolong) yang dapat mencegah neraka