Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 yusuf 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 hujan 12 Almaidah ayat 48 13 al-insyirah ayat 5 14 Urusan 15 hewan 16 huud+40 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 Ibrahim ayat 7 19 dunia 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Aman 22 al-maidah ayat 3 23 an-nur+ayat+36 24 al-baqarah ayat 168 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 lukman+ayat+15 27 AL+AHZAB+AYAT+70 28 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 29 surat al baqarah ayat 11 30 al baqarah ayat 261 31 mengharapkan pertemuan 32 surat Al furqan ayat 9 33 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 34 QS.Al imran ayat 79 35 Al+hijr+ayat+48 36 al-maidah ayat 48 37 Surat al maidah ayat 48 38 ar rum ayat 21 39 ibrahim 32 40 Memohon ampun 41 an nisa ayat 59 42 al baqarah ayat 124 43 An nahl ayat 120 44 Anjing 45 Al+Anbiyâ+ayat+73 46 al ahzab ayat 70 47 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 48 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 49 Surga 50 orang tua 51 ikhlas 52 ali imran ayat 26 53 menghindari perkelahian 54 ali imran ayat 185 55 al bayyinah ayat 8 56 petunjuk 57 surat Al furqan ayat 20 58 kemuliaan 59 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 60 Bersyukur 61 Permadani 62 hadist ali imran ayat 190-191 63 Terhadap diri 64 Yunus 100 65 ISLAM KONTOL 66 kabut 67 ibrahim 9 68 al-an’am ayat 136 69 Saba 13 70 al maidah ayat 2 71 Hidup sederhana 72 Al-Baqarah ayat 177 73 haram 74 hud ayat 61 75 masuk 76 Ayat menuntut ilmu 77 Kitab belakang 78 agama 79 Surat Al-Baqarah Ayat 20 80 golongan 81 surat al-ahzab ayat 5 82 ali imran ayat 159 83 surat+Asy+syuara+ayat+157 84 Al-Israa’ ayat 24 85 8 malaikat 86 Q.S Al-Maidah ayat 48: 87 huud+42 88 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 89 Faedah hadits At tarmizi no 2292 90 wahai jiwa 91 keluarga 92 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 93 malaikat taat kepada Allah 94 ummul kitab 95 lisan 96 ali-imran ayat 43 97 AL BAQARAH AYAT 43 98 al fatihah ayat 1 99 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 100 al a'raf ayat 20

Hasil pencarian tentang Surah+Al-Alaq,+ayat+5

-deskripsi"> Surah ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah shallallahu...Al ‘Alaq: 1-5).

-deskripsi"> Yakni yang menciptakan semua makhluk....Pada ayat selanjutnya disebutkan secara khusus manusia di antara sekian ciptaan-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dengan mengajarkan dengan pena sebagaimana yang disebutkan dalam surat yang pertama turun, yaitu surat Al...'Alaq, "Alladziy 'allama bil qalam" (Yang mengajarkan (manusia) dengan pena)....Pada ayat selanjutnya disebutkan lagi kelebihan lainnya yang diberikan Allah kepadanya.

(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '

-deskripsi"> Yaitu firman-Nya di Surah Al Qashash ayat 5, “Dan Kami hendak memberi
[[96 ~ AL-'ALAQ (SEGUMPAL DARAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Dalam surat ini terdapat ajakan untuk
Al ‘Alaq: 6-7)

-deskripsi"> Oleh karena itu, tidak lama kemudian para tokoh mereka
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat...(Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad juz 5 hal....Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai...Sedikit sekali jika terjadi penyebutan secara berantai (pembacaan surah secara berantai) yang sepertinya...hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat ini menerangkan
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
[[97 ~ AL-QADR (KEMULIAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini terdapat penjelasan tentang...al-Qur'ân dan malam diturunkannya, dan penjelasan bahwa malam tersebut mempunyai nilai keutamaan yang...Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur'ân pada malam kemuliaan (lailatulkadar, laylat al-qadr) dan
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
ada makhluk hidup di dunia yang lebih baik bentuknya daripada manusia sebagaimana diterangkan dalam surah...At Tiin: 5.