Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 Kiamat 3 al hadid ayat 3 4 Ali imran 159 5 al+qasas+ayat+79+-82 6 al maidah ayat 2 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 hadist+al-hujurat+ayat+10 9 Injil 10 Hari kiamat 11 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 12 dalil+kitab+Zabur 13 Berpikir kritis 14 penciptaan langit dan bumi 15 Al-luqman+ayat+13-17 16 al maidah ayat 48 17 Berakal+mengambil+pelajaran 18 Kurban 19 Al Baqarah ayat 164 20 Dalil+kitab+injil 21 Sungai nail 22 Ali Imran ayat 9 23 ayat tuhan maha pemurah 24 nasrani 25 al-maidah ayat 2 26 riba 27 Sesuai petunjuk 28 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 29 zabur 30 Asmaul husna 31 Peristiwa hari kiamat 32 AlI Imran 110 33 Berpikir 34 Surat Al infitar 6 35 berakal 36 Al-Maidah+ayat+2 37 Qs Ibrahim 14:1 38 Al ikhlas 39 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 40 Pergantian siang dan malam 41 Hadits tentang ketauhidan 42 an nisa 1 sampai 3 43 Mesir 44 adz-dzariyat+ayat++56 45 Luqman+ayat+15 46 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 47 nikah 48 An Nur ayat 31 49 Niat 50 ali imran 186 51 an Nisa ayat 58 52 an nahl ayat 90 53 Surah al kautsar ayat 1-3 54 Berfikir kritis 55 Yusuf 87 56 Bacaan 57 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 58 al alaq ayat 1-5 59 Maryam 30 60 al hujurat ayat 13 61 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 62 ali imran ayat 159 63 hari+kiamat 64 at tin ayat 4 65 Apa artinya surat Al Qari'ah 66 Hadist mengenai Allah sang maharaja 67 dalil+kitab+taurat 68 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 69 al+maidah+ayat+48 70 Al an'am ayat 82 71 Al Baqarah ayat 195 72 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 73 Surat Al Kafirun 74 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 75 an nisa ayat 174 76 Dalil kitab zabur 77 Al maidah ayat 3 78 Tuliskan surat At-tin ayat 7 79 al isra ayat 55 80 Mensucikan 81 an Nisa ayat 59 82 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 83 Sombong 84 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 85 Hanya orang berakal 86 Ali imran 9 87 Berfikir 88 Kematian 89 Surat+As-Syam+ayat+10 latin 90 Maryam 91 Rezeki 92 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 93 QS Al-Baqarah ayat 23 94 at taubah ayat 6 95 At Taubah ayat 122 96 al maidah ayat 46 97 bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. 98 Al+Qur'an+surah+al+a'raf+ayat+19 99 al maidah ayat 45 100 yusuf 3

Hasil pencarian tentang Surah+aRum+ayat+21

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


21. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
Al-Mujadilah, 21).
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan
Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan...isi surah tersebut.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya mereka sudah kafir kepada surah
Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil (telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah...yang mulia) yakni surah yang berstempel.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Ini adalah (suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan) dapat dibaca secara Takhfif, yaitu Faradhnaahaa...banyaknya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya (dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah...ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat
Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
Di dalam beberapa Fi'il pada surah ini Dhamir yang kembali kepada Rasulullah saw. tidak disebutkan karena...demi memelihara Fawashil atau bunyi huruf di akhir ayat.
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...Azab ini dijelaskan pula dalam surah Hud, melalui firman-Nya, "Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang
(Sesungguhnya ini) surah ini (adalah suatu peringatan) suatu nasihat dan pelajaran bagi makhluk (maka
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...sebelum jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat) sesungguhnya Nabi saw. sesudah surah ini diturunkan, beliau...Dengan turunnya surah ini dapat diketahui bahwa saat ajalnya telah dekat.
mulia jadi hina, dan demikian pula yang akan mereka perbuat) yang akan dilakukan oleh para pengirim surah
(Dialah yang menurunkan kepadamu Alquran, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat) jelas maksud...sedangkan yang lainnya mutasyabihat) tidak dimengerti secara jelas maksudnya, misalnya permulaan-permulaan surah...dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan) menyeleweng dari kebenaran, (maka mereka mengikuti ayat-ayat...mendalam) luas lagi kokoh (ilmunya) menjadi mubtada, sedangkan khabarnya: (Berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat
Disunahkan bagi pembaca surah ini, bila bacaannya sampai kepada lafal ma`iin, hendaknya ia mengucapkan...Dan ayat ini dibacakan terhadap sebagian orang-orang yang bersifat angkara murka, maka menurut perawinya...Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan berani melawan Allah dan ayat-ayat-Nya.
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut