Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Puasa syawal 5 Ibrahim 6 Ali Imran 7 Adil 8 niat 9 yahudi 10 zakat fitrah 11 Bani israil 12 surat+Ali+'imran+180 13 Lemah 14 ali imran 104 15 Surat an nahl ayat 90 16 palestina 17 al-Baqarah ayat 143 18 al baqarah ayat 256 19 ALI IMRAN 134 20 Sholat ied 21 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 22 Yunus+85 23 ramadhan 24 ibrahim+ayat+25 25 kemenangan 26 Asy-Syu’ara ayat 214 27 ali imran 133 28 Al ikhlas 29 pembelaan qur-an pada hari kiamat 30 ali imran 103 31 Dalil Nabi Muhammad di al quran 32 Kebaikan 33 Mencari rezeki 34 Bicara yang baik 35 al maidah ayat 3 36 Al-Baqarah ayat 67 37 Maryam 38 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 39 Israil 40 Al+ahzab+ayat+31 41 An-nisa ayat 59 42 kebahagiaan 43 matahari 44 at tahrim ayat 14 45 Hujan 46 Surat al isra 47 Sholat 48 ali imran ayat 33 49 ibrahim+ayat+27 50 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 51 ali imran 112 52 ibrahim+ayat+26 53 makanan halal 54 yunus+88 55 telah aku tinggalkan dua perkara 56 al baqarah ayat 185 57 Surat Al anbiyah 96 58 Akhir Ramadhan 59 al baqarah ayat 275 60 pamer ibadah 61 at taubah ayat 7 62 riba 63 Yunus+87 64 Penyakit hati 65 Baitul Maqdis 66 Anak yatim 67 Mencela mayat 68 6 tanda kiamat 69 Hadis+ibnu+malah+dari+jabir+bin+abdullah 70 ayat 178 71 al+'imran+ayat+59 72 Hidup kekal 73 surat+an+nisa+ayat+19 74 Ali 'Imran Ayat 133 75 Yunus 58 76 Muhammad disunat 77 nikah 78 Menyiarkan berita bohong 79 Aisyah 80 al imran:54 81 surat+al-baqarah+ayat+8 82 muhammad ayat 7 83 Dikisahkan oleh Anas: Nabi (ﷺ) bersabda, "Dengarkan dan patuhi (pemimpinmu) bahkan jika seorang Etiopia yang kepalanya seperti kismis dijadikan ketua bagimu." 84 Al kahfi ayat 5 85 at thur 86 Q.S luqman : 12-19 87 cintanya allah kepada hambanya 88 amin 89 Suraj Ibrahim 147 90 ziarah+kubur 91 Al-Baqarah ayat 89 92 Maryam 90 93 hadiah 94 ar-rad ayat 11 95 ali+imran+159 96 Muhammad 97 Surat an nahl 98 Menghijau 99 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 100 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29.

Hasil pencarian tentang Surat+albaqarah+halaman+pertama

kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dia yang mengusir kaum Ahl al-Kitâb yang kafir (bangsa Yahudi suku Banû Nadlîr) dari kampung halaman...mereka, pada saat pengusiran bangsa Yahudi dari Jazirah Arab kali yang pertama....Kalian, wahai kaum Muslimin, tidak mengira bahwa mereka akan hengkang dari kampung halaman karena begitu
Kepada kaum 'Ad pertama, Kami telah mengutus Hûd, saudara dari kabilah mereka...."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Tatakala siksa itu turun di halaman mereka yang luas, maka amat buruklah pagi yang dialami oleh orang-orang
Ketika Mûsâ mengarahkan kakinya menuju Madyan, kampung halaman Nabi Syu'ayb--sebuah negeri yang aman
(Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka) maksudnya, di tengah-tengah mereka....Al-Farra mengatakan, bahwa orang-orang Arab bila menyebutkan suatu kaum cukup hanya dengan menyebutkan halaman
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 124
Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah...di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?"...Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Secara garis besar, surat ini berisi berita dan pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang...seperti langit yang ditinggikan, gugusan bintang-bintang dan lain sebagainya; isyarat tentang pertikaian pertama...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan
Atau Allah membinasakan mereka di tengah perjalanan berniaga, jauh dari kampung halaman, sehingga mereka
Ketika surat itu sampai ke pangkuan sang ratu, Balqîs segera mengumpulkan pemuka-pemuka kaum dan para...penasihatnya, lalu berkata, "Aku baru saja menerima surat penting."
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama....Tujuan terpenting dari surat ini adalah mengarahkan pikiran dan mengalihkan pandangan kepada tanda- tanda...Surat ini juga menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang dicampakkan ke dalam neraka.
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...kebun yang ceritanya dituturkan di dalam surat ini....Selain itu, surat ini berisi penolakan terhadap kepalsuan para pendusta yang menyandangkan sesuatu yang...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
[[59 ~ AL-HASYR (PENGUSIRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 24 ayat ~ Surat ini diawali dengan keterangan bahwa...Setelah itu surat ini menyinggung masalah hukum fay', yaitu harta yang dirampas dari orang kafir tanpa...Dalam surat ini disebutkan bahwa fay' itu diperuntukkan bagi Rasulullah, kaum kerabatnya, anak yatim,...orang miskin, ibn sabîl, dan kaum fakir yang berhijrah dan diusir dari kampung halaman mereka....Akhirnya surat ini ditutup dengan keterangan tentang tingginya kedudukan dan pengaruh al-Qur'ân.
sebagai kesenangan atau untuk menyenangkan, penafsirannya sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada surat...bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian) penafsirannya sama dengan yang terdahulu pada surat
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 8
(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (
Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Seperti surat-surat yang lain, surat ini pun menyinggung perintah mengamati dan menghayati sistem yang...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
[[60 ~ AL-MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI) Pendahuluan: Madaniyyah, 13 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Sebaliknya, mereka yang memerangi dan mengusir kita dari kampung halaman, Allah melarang kita untuk mengadakan...Selain itu, surat ini juga menerangkan hukum orang-orang musyrik wanita yang ditinggalkan para suami...sebagai teman, seperti yang disebutkan dalam permulaan surat.]]...keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitab suci-Nya, serta mengusir Rasulullah bersama kalian dari kampung halaman
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 13
Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 243
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah) meninggalkan kampung halaman mereka
[[54 ~ AL-QAMAR (BULAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 55 ayat ~ Ayat pertama surat ini mengetuk pendengaran...Surat ini meminta Rasulullah saw. agar berpaling dari mereka dan memberikan batas kepada mereka hingga...Di sela-sela beberapa kisah itu, surat ini mengingatkan bahwa al-Qur'ân itu mudah dipahami dan dipelajari...Terakhir, surat ini ditutup dengan ancaman terhadap para pendusta yang membangkang berupa kesudahan mereka
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 29
Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 7
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
tidak akan saling melakukan pertumpahan darah sesama kalian dan tidak akan saling mengusir dari kampung halaman
Dan orang-orang yang meninggalkan kampung halaman untuk meninggikan agama demi mendapatkan perkenan Allah
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian, dalam surat ini dan surat lainnya, ayat-ayat yang jelas
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Kalian telah meyakini bahwa Allahlah yang menciptakan kalian pertama kali....Maka, apakah kalian tidak ingat bahwa barangsiapa yang kuasa menciptakan yang pertama, maka Dia lebih
[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan...huruf-huruf Arab yang dibaca secara eja--seperti banyak terdapat pada surat-surat lain dalam al-Qur'ân...--pertama-tama disinggung masalah al-Qur'ân yang di antara isinya adalah kabar gembira dan ancaman....Surat ini ditutup dengan dua hal penting....Pertama, isyarat tentang kedudukan al-Qur'ân yang berisi kebenaran yang tak diragukan lagi.