Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Puasa syawal 5 Ibrahim 6 Ali Imran 7 Ali Imran 104 8 yahudi 9 zakat fitrah 10 Bani israil 11 niat 12 Adil 13 ibrahim+ayat+25 14 Al ikhlas 15 Lemah 16 Surat an nahl ayat 90 17 al-Baqarah ayat 143 18 ALI IMRAN 134 19 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 20 ramadhan 21 Sholat ied 22 palestina 23 Asy-Syu’ara ayat 214 24 surat+Ali+'imran+180 25 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 26 Yunus+85 27 kemenangan 28 ali imran 133 29 al baqarah ayat 256 30 Akhir Ramadhan 31 Kebaikan 32 Baitul Maqdis 33 Mencari rezeki 34 ibrahim+ayat+27 35 ibrahim+ayat+26 36 Al-Baqarah ayat 67 37 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 38 Yunus+87 39 Penyakit hati 40 Surat Al anbiyah 96 41 An-nisa ayat 59 42 matahari 43 surat saba ayat 10 44 al maidah ayat 3 45 ali imran 112 46 Hujan 47 yusuf 48 Surat al isra 49 Sholat 50 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 51 pamer ibadah 52 Al+ahzab+ayat+31 53 Dalil Nabi Muhammad di al quran 54 at taubah ayat 7 55 ali imran ayat 33 56 Anak yatim 57 Israil 58 at tahrim ayat 14 59 pembelaan qur-an pada hari kiamat 60 yunus+88 61 makanan halal 62 al baqarah ayat 185 63 telah aku tinggalkan dua perkara 64 Maryam 65 kebahagiaan 66 al baqarah ayat 275 67 Bicara yang baik 68 riba 69 ali imran 103 70 al jumuah ayat 10 71 al maidah ayat 6 72 qs hud ayat 6 73 6 tanda kiamat 74 Wajah Allah 75 Yunus+86 76 al+baqarah+ayat+215 77 an najm ayat 39 78 gafir ayat 23 79 Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik) 80 Al-Baqarah ayat 89 81 Ali imran 8 82 at thur 83 Surat al qasas ayat 24 84 Hidup kekal 85 Menyiarkan berita bohong 86 maaf 87 Yusuf 85 88 Had is riwayat Muslim 2972 89 Q.S luqman : 12-19 90 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 91 an nisa ayat 32 92 Surat thaha ayat 25-28 93 ali imran 26 94 cintanya allah kepada hambanya 95 Langit+tujuh+tingkat 96 Ibrahim 37 97 Surat an nahl 98 Yunus 86 99 surah hujurat ayat 2 100 Aisyah

Hasil pencarian tentang Tafsir+quraish+shihab+surah+al+anaam+ayat+82+,jilit+dan+tempat++tahun+terbitnya

Apakah yang Anda maksud Tafsir quraish shihab surah al an'am ayat 82 ,jilid dan tempat tahun terbitnya?
(Rabb yang memelihara kedua tempat terbit matahari) yaitu tempat terbitnya di waktu musim dingin dan...tempat terbitnya di waktu musim panas (dan Rabb yang memelihara kedua tempat terbenamnya) penafsirannya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kemudian Dzû al-Qarnain berjalan lagi sambil memohon pertolongan Allah....Dia menelusuri jalan yang dapat mengantarkannya ke tempat terbitnya matahari.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian...karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).
Adam dan istrinya merasa salah dan lalim terhadap diri sendiri....Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima...Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
atas negeri-negeri itu) batu-batu sesudah dibalikkan (azab besar yang menimpanya) di dalam ungkapan ayat...Azab ini dijelaskan pula dalam surah Hud, melalui firman-Nya, "Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang...di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar."...Hud, 82)
menjadikan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan...tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan...itu (kepada-Nya dalam suatu hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian) di dunia...Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, terdapat bukti-bukti yang jelas dan alasan-alasan...ini tunduk kepadanya, seperti disebut pada tempat-tempat lain dalam al-Qur'ân....Perbedaan di sini juga dapat berarti pertautan antara panjangnya siang dan malam selama satu tahun di...setiap tempat di bumi....(Tentang hal ini, lihat juga catatan kaki tafsir ayat 80 surat al-Mu'minûn).
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
Iringilah mereka dari belakang dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh....Teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan...."(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Lalu Kami perintahkan kepadanya, "Buatlah sebuah bahtera untuk menyelamatkan kalian dengan pertolongan dan...Aku telah mengabulkan permintaanmu, dan telah Kuperintahkan agar mereka dibinasakan dengan cara ditenggelamkan..."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
(Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu) artinya bertasbihlah seraya memuji-Nya (dan mohonlah ampun kepada-Nya...Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat) sesungguhnya Nabi saw. sesudah surah ini diturunkan, beliau...Dengan turunnya surah ini dapat diketahui bahwa saat ajalnya telah dekat....Peristiwa penaklukan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun delapan Hijriah, dan beliau wafat...pada bulan Rabiulawal, tahun sepuluh Hijriah.
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dia juga yang menciptakan malam sebagai waktu istirahat dan ketenangan jiwa dan raga....Dia juga menjadikan peredaran bulan dan matahari dengan sistem yang sangat teratur rapi....Dengan peredaran bulan dan matahari itu dapat diketahui waktu untuk beribadat dan bermuamalat....apa yang terjadi di seluruh alam raya(1). (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
Sesungguhnya anggapan kalian bahwa Allah mempunyai sekutu yang patut disembah dan dijadikan perantara..."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
sampai mereka menghentikan tindakan yang merusak kepercayaan orang-orang beriman melalui penindasan dan...Apabila mereka benar-benar meninggalkan kekufuran dan tidak lagi mnenyakiti orang-orang beriman dan mengikhlaskan...Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
(Sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi) berada pada tempat terbitnya matahari dalam bentuk aslinya...Nabi saw., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala...tempat terbitnya matahari hingga sampai ke cakrawala bagian timur.
Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari, pada musim panas dan musim dingin, dan Tuhan yang...memelihara dua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. (1) (1) Yang dimaksud ayat ini...al-Qashash ayat 71, 72 dan 73....Dengan demikian, ayat ini menunjukkan adanya dua tempat terbit dan terbenamnya matahari, yaitu pada musim...Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ahli tafsir.
(Yang mencabut manusia) yang menghempaskan mereka dari tempat perlindungannya di bawah tanah, kemudian...angin itu menjatuhkannya ke kepala mereka sehingga matilah mereka semua dan terpisahlah kepala dari...Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
Ketika perintah Kami untuk menyiksa dan menghancurkan mereka datang, Kami selamatkan Syu'aib dan pengikutnya...yang beriman dari siksaan dan kehancuran....Penduduk Madyan yang kafir itu dibinasakan oleh suara keras yang menggoncang dan menghancurkan....Mereka lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit...pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
(Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang sesat) umpamanya, Engkau...Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat...ini menyimpan sebuah fakta astronomis yang membuktikan bahwa tiga ratus tahun matahari itu sama dengan...tiga ratus sembilan tahun bulan.
(Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari) tempat matahari terbit (dia mendapati...Karena sesungguhnya tanah tempat mereka tinggal tidak dapat menopang bangunan, dan mereka hanya mempunyai...tempat perlindungan berupa liang-liang, di tempat tersebut mereka masuk bila matahari terbit, dan bila
(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan...bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Hanya kepada-Nya aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki...Arasy) yakni Al-Kursiy (yang agung.")...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.