Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Surat fatir ayat 3 7 sabar 8 al-baqarah ayat 155 9 Cari t Opik dmn 10 dalil+kitab+zabur 11 surat an nas 12 Ali+imran+ayat+134 13 al-baqarah ayat 216 14 surat ibrahim 15 Keuntungan+jual+beli 16 bekerja 17 an nisa ayat 59 18 Al isra ayat 32 19 hijrah 20 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 21 Yunus 57 22 saba 23 Obat 24 qs yusuf 25 hutang 26 Injil 27 musibah 28 ilmu 29 asmaul husna 30 Al-Isro ayat 26-27 31 hadist+al-hujurat+ayat+12 32 Seratus 33 ali imran 159 34 ali imran 185 35 kiamat 36 Sedekah 37 Jinn 38 ali imran 31 39 Wasiat 40 pendidikan 41 al maidah ayat 48 42 ibrahim 43 Harta 44 Al ikhlas 45 az zumar ayat 53 46 Surat Ali Imran ayat 159 47 al hijr ayat 9 48 Ali imran 110 49 at taubah ayat 105 50 maryam 58 51 surat 3 ayat 5 52 ibrahim+26 53 Surah Al Isra Ayat 55 54 LUQMAN 55 hadis tentang manusia 56 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 57 al hujurat ayat 13 58 Maryam 56  59 pakaian 60 batu hitam 61 riba 62 jenazah 63 Wanita keji 64 niat 65 shalat 66 Hadis berfikir kritis 67 al isra ayat 55 68 umur 69 Hadits tentang kitab taurat 70 QS+An-Nisa+ayat+29 71 Peristiwa+hari+kiamat 72 putus amal 73 yang belajar al quran dan mengamalkannya 74 al hasyr ayat 18 75 Berobat dengan yang halal 76 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 77 menikah adalah sunnah 78 Al Baqarah ayat 30 79 Melihat 80 luqman+14 81 al imran 82 al jin ayat 26 83 al mu'minun ayat 5-7 84 Kebajikan 85 Cari nadzwa 86 lalat 87 cepat 88 an nahl ayat 97 89 Ali Imran 104 90 al hijr ayat 22 91 assyura ayat 38 92 surat yasin 93 al imran 130 94 wanita 95 hari+kiamat 96 Al-Baqarah ayat 201 97 An nahl ayat 125 98 al maidah ayat 46 99 kematian 100 Jual beli yang dilarang

Hasil pencarian tentang Tentang+fenomena+alam

Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[31 ~ LUQMAN Pendahuluan: Makkiyyah, 34 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang al-Qur'ân...Kemudian beralih kepada ayat- ayat tentang alam semesta yang menunjukkan kekuaasan Allah dan keesaan-Nya...Surat ini juga memaparkan tentang orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa berdasarkan pengetahuan...Juga peringatan tentang keangkuhan dan patuh kepada setan....Kedua: Pemaparan tentang ayat-ayat tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya yang
Apakah orang itu mempunyai pengetahuan tentang alam gaib, sehingga ia mengetahui apa yang mendorongnya
Apakah orang itu mempunyai pengetahuan tentang alam gaib, sehingga ia mengetahui apa yang mendorongnya
Apakah orang itu mempunyai pengetahuan tentang alam gaib, sehingga ia mengetahui apa yang mendorongnya
Selain itu juga ada fenomena-fenomena cahaya yang menghiasi langit dunia seperti mega, fajar, cahaya...Semua itu adalah fenomena yang berlainan dan terjadi karena gesekan cahaya dengan atmosfer dan medan
Mahabijaksana(1). (1) Enam hari yang yang disebutkan di dalam ayat di atas merupakan ungkapan Allah tentang...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, proses kejadian alam melewati beberapa fase....ini mempunyai permulaan, dan bahwa terbentuknya alam ini disertai dengan hukum alam atau sunnatullah...Dengan adanya suatu sistem alam ini yang rinci dan sempurna serta mencakup segala sesuatu, penguasaan...Allah terhadap alam secara global dan rinci menjadi jelas.
Mengingatkan kepada manusia bahwa pada alam dan isinya ini terdapat bukti-bukti kebesaran, keperkasaan...Ibrâhîm dan bagaimana ia menyimpulkan kewajiban ibadah dan keesaan Allah dengan mengamati berbagai fenomena...alam....Keterangan tentang makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah dan sesatnya orang-orang musyrik karena...Keterangan tentang sepuluh pesan yang merupakan esensi dari pokok-pokok ajaran Islam dan moral, yaitu
dari kelompok al-Mala' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam...malaikat', 'alam arwah', "alam surga'.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 23
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 87
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 2
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
(Diturunkan) ia diturunkan (dari Rabb semesta alam).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 98
karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 121
Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 47
mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam).
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Rabb semesta alam).
Bahkan Alquran itu (diturunkan dari Rabb semesta alam.)
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 21
yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 6
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 182
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 43
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
Sesungguhnya orang-orang yang mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berupa alam raya maupun...Kabarkanlah mereka tentang hal itu.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 87
Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 6
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
Al-Qur'ân hanyalah sebuah peringatan dan pelajaran untuk seluruh alam semesta."