Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 jaringan tumbuhan 5 Al Isra ayat 36 6 ibrahim+ayat+3 7 Musa 8 an nisa ayat 29 9 al isra ayat 55 10 Fenomena bulan 11 ali imran 159 12 kitab+zabur 13 malu 14 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 15 Sabar 16 Surat+Ibrahim+ayat+24 17 injil 18 Luqman 19 Surat almulk 21 -30 20 shad ayat 29 21 Al Imran 130 22 ali+imran+31 23 al maidah ayat 1 24 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 25 berpikir 26 Bentuk molekul 27 zabur 28 al hujurat ayat 12 29 Memuliakan 30 AL BAQARAH AYAT 185 31 kitab injil 32 Surat al baqarah ayat 214 33 an nisa ayat 1 34 Hadits Malik Nomor 1501 35 al baqarah ayat 219 36 surat al jumu'ah 37 al baqarah ayat 43 38 yunus 39 Zina 40 Hewan 41 Ahmad 42 riba 43 aL aNKABUT AYAT 20 44 Saba 18 45 al maidah ayat 8 46 albaqoroh ayat 2 47 Surat sad ayat 24 48 annisa ayat 9 49 ar rad ayat 11 50 ali imran 104 51 Al Baqarah ayat 30 52 ali imran 200 53 ar-rum ayat 41 54 tulang 55 yusuf 56 kebebasan 57 Surat Al-An'am Ayat 19 58 al isra ayat 9 59 akhlak 60 yunus 24 61 an nisa ayat 9 62 taurat 63 al anam ayat 12 64 Jalut 65 pisang 66 Al ikhlas 67 Hadis+at+taubah+ayat+105 68 at taubah ayat 103 69 an+nisa+ayat+6 70 berbuat sukarela 71 ali+imran+103 72 surat an nur ayat 54 73 al-Maidah ayat 3 74 harta 75 Lebah 76 katak 77 al furqan ayat 1 78 HUJAN 79 hadits ibnu majah 225 80 maryam 81 musim dingin 82 niat 83 Al-an'am ayat 82 84 lapang dada 85 kitab Taurat 86 jihad 87 wanita 88 ali imran 102 89 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 90 Keberagaman tumbuhan 91 Zakat 92 Hadits abu Daud 1116 93 ibrahim ayat 7 94 al+qaff+ayat+30 95 surat an-naba' 96 Kepatuhan syariah 97 keadilan 98 luth 99 ali+imran+159 100 ayat kursi

Hasil pencarian tentang Tiang+agama

(Pada tiang-tiang) dapat dibaca 'Amadin dan 'Umudin (yang panjang) lafal ini menjadi sifat dari lafal...sebelumnya; dengan demikian maka api itu berada dalam tiang-tiang tersebut.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 9
(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.
Allah menciptakan langit tanpa tiang-tiang yang dapat kalian lihat.
(Allahlah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat) lafal `amad merupakan bentuk...jamak dari kata tunggal `imaad, yang artinya ialah tiang penyanggah....Dan memang sebagaimana yang terlihat langit itu tidak mempunyai tiang penyanggah (kemudian Dia berkuasa
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 10
Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 2
Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 92
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka
(dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya) Dialah yang meninggikan agama-Nya...(atas segala agama) semua agama yang berbeda dengan agama-Nya (walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai
(Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkanlah dirimu...yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya....(Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang
(Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya) agama...yang hak itu (terhadap semua agama) atas agama-agama yang lainnya.
(Dan Ibrahim telah mewasiatkan) maksudnya agama itu....Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 9
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di...atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.
Dia juga mengutusnya dengan membawa agama Islam, agama kebenaran, untuk dimenangkan atas agama-agama
(Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya)...maksudnya menjadikannya berada di (atas segala agama-agama) yakni di atas semua agama yang bertentangan
(Sesungguhnya ini) agama Islam atau agama tauhid ini (adalah agama kalian) hai orang-orang yang diajak...Maksudnya, kalian wajib memeluknya (agama yang satu) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Hal yang bersifat
penyempurnaan cahaya-Nya dengan mengutus rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan agama...kebenaran (Islam) agar agama ini terangkat tinggi melebihi semua agama sebelumnya....Sungguh Allah pasti akan memenangkan agama-Nya walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu.
Sesungguhnya Aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama...yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk menyampaikan agama yang benar dan aku dapat dipercaya...untuk menyampaikan agama ini.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 13
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang...wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama...Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya....Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang
Agama Ibrâhîm jauh dari agama-agama sesat, dan ia bukan orang musyrik."
tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintah-Nya) dengan kehendak-Nya tanpa tiang
adanya hari berbangkit (akan langit) yang ada (di atas mereka bagaimana Kami telah membangunnya) tanpa tiang
Apakah mereka menginginkan agama lain selain agama Muhammad, yang juga merupakan agama seluruh nabi,...yaitu satu-satunya agama Allah, Tuhan yang seluruh isi langit dan bumi tunduk kepada-Nya baik secara
(Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu) pemeluk agama yang satu (tetapi...mereka senantiasa berselisih pendapat) dalam masalah agama.
Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani..., sebab kedua agama itu telah diubah, dan diselewengkan dari pokok-pokok ajaran yang sesungguhnya dan...dicemari oleh kesyirikan sehingga amat jauh dari agama Ibrâhîm....Kami hanya akan menjadi pengikut agama Islam yang menghidupkan ajaran Ibrâhîm secara murni dan suci."
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 28
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap...semua agama.
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya...atas semua agama.
Ibrâhîm a. s. sama sekali bukan penganut agama orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani....Ia jauh dari agama yang tidak benar, menuju kepada agama yang benar dengan penuh tulus dan tunduk kepada