Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 al maidah ayat 6 5 ilmu 6 Shalat 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 ali imran 9 ali imran 159 10 Luqman 11 perjanjian 12 ali imran 104 13 riba 14 an nisa ayat 58 15 Islam 16 almuminun+ayat+gg-100 17 Tumbuhan 18 yunus 19 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 20 al baqarah ayat 2 21 yunus 57 22 hadits+tentang+menjaga+keturunan 23 al baqarah ayat 30 24 an nisa ayat 29 25 yunus 5 26 Zina 27 Al imran 103 28 Zakat 29 niat 30 Surat an naba 31 Hak dan kewajiban suami istri 32 SYAITAN 33 Belajar 34 ali imran 54 35 al maidah ayat 8 36 ali imran 19 37 al ahzab ayat 21 38 Sholat 39 Makanan halal 40 luqman 15 41 ALI+IMRAN+159 42 penyayang 43 surat+fushshilat+ayat+33 44 ali imran 110 45 Al Baqarah ayat 1 46 Surga 47 pembunuhan 48 al hijr 22 49 sehat 50 tafsir+ar-rum+ayat+41 51 Tajjwid qs al anfal ayat 30 52 al maidah ayat 2 53 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 54 al ahzab ayat 72 55 almuminun+ayat+99-100. 56 al hujarat ayat 13 57 maha pengasih 58 al maidah ayat 3 59 sihir 60 Al imran 104 61 pentingnya akal 62 ali imran 145 63 Al anbiya ayat 30 64 Surat annisa 65 kiamat 66 Jalan keluar 67 ayat kursi 68 Ayat 46 69 BerSedekah 70 Pekerjaan yang lebih baik 71 Taubat 72 Al+maidah+ayat+135 73 Doa memakai pakaian 74 Al anam ayat 88 75 zaitun 76 tipu daya 77 Istri yang ber iman 78 al hijr 74 79 at tahrim ayat 6 80 bidadari 81 Al maidah ayat 1 82 jadilah mumin yg tangguh 83 al baqarah ayat 256 84 az zumar ayat 68 85 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 86 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 87 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 88 obat 89 mujadalah ayat 11 90 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 91 Alam semesta 92 bersikap merasa paling bisa segalanya 93 surat+maryam+ayat+86 94 ali imran 130 95 Maryam+96 96 jahe 97 agama yang humanis 98 Cabang iman 99 maha suci 100 Musa api

Hasil pencarian tentang Ulil+amri

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 83
Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang...ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 59
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
(Padahal kalau mereka menyerahkannya) maksudnya berita itu (kepada Rasul dan kepada Ulil amri di antara...mengetahuinya, mereka adalah orang-orang yang berhak menyiarkan berita itu (dari mereka) yakni Rasul dan Ulil...amri (Dan kalau bukanlah karena karunia Allah kepadamu) yakni dengan agama Islam (serta rahmat-Nya)
Lafal fashabrun jamiil ini adalah mubtada sedangkan khabarnya tidak disebutkan, yaitu amri yang artinya
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang