Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 Ali imran 5 zakat 6 Menghitung nikmat allah 7 Ilmu 8 al ikhlas 9 Riba 10 Surat+An+n 11 Sabar 12 dalil+kitab+injil 13 ibrahim 8 14 al hujurat ayat 13 15 ali imran ayat 190 16 ali imran 159 17 Keutamaan orang yg mengajar 18 ALI IMRAN 19 19 ali imran 104 20 At taubah ayat 24 21 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 22 al imran 23 pembeza hak dan batil 24 al alaq ayat 1 - 2 25 tolong menolong 26 upah 27 Ibrahim 7 28 an+nahl+ayat+4+tafsir 29 Akhlak 30 ibrahim ayat 8 31 islam 32 yunus 33 Ali imran 110 34 an nisa ayat 1 35 Ali+imran+ayat+191 36 ali imran aat 191 37 allah 38 jihad 39 ali imran 130 40 al+alaq+ayat+5 41 Firman Allah memberikan kelengkapan 42 Surah Maryam 43 surat saba ayat 3 44 al maidah ayat 2 45 Pemimpin 46 Pasar uang halal atau haram 47 Penyakit 48 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 49 Hijr 19 50 At tahrim ayat 6 51 Jual beli 52 sholat 53 al+a'raf+ayat+176 54 iman 55 ibrahim ayat 7 56 pertengkaran 57 surat+nuh+ayat+11 58 al ahzab ayat 21 59 riak takbur 60 al hijr 22 61 tumbuhan 62 saba' ayat 46 63 Anak 64 surat nuuh ayat 60 65 al alaq ayat 1 66 Surat Al-A’raf Ayat 10 67 Zina 68 al rahman 5 69 Al Baqarah ayat 22 70 An nahl ayat 72 71 nikah 72 al-Ahzab ayat:12 73 yusuf+111 74 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam 75 malu 76 surat+nuh+ayat+10 77 hadits muslim 1631 78 quran 79 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 80 harga di pasar 81 al baqarah ayat 30 82 ar ra'du ayat 16 83 Surat an nisa 84 hud ayat 6 85 unta 86 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 87 niat 88 surah+haj+ayat+14 89 KASIH SAYANG 90 hutang 91 an nisa ayat 34 92 An nisa ayat 19 93 Utang 94 Hujurat ayat 10 95 ibrahim 24 96 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 97 al bayinah ayat 6 98 al anbiya ayat 107 99 Perniagaan 100 Hadis tentang pendidikan

Hasil pencarian tentang Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja.

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 40
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku..., niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 122
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melabihkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 47
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya...Aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 152
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan...janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
(Hai Bani Israel!...Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan sesungguhnya Aku telah mengutamakan kamu...Ayat seperti ini telah kita temui di muka.
Hai Banû Isrâ'îl, renungkanlah nikmat-Ku yang Aku anugerahkan hanya kepadamu dan nenek moyangmu dengan...Penuhilah janji-Ku yang Aku tetapkan dan telah kalian nyatakan dalam diri kalian, yaitu berupa iman,...amal saleh dan pembenaran kepada nabi-nabi yang datang sebelum Mûsâ....Kalau kalian lakukan hal itu, niscaya Aku akan memenuhi janji-Ku kepada kalian, dengan memberikan pahala...kemurkaan-Ku kepada kalian.
(Karena itu ingatlah kamu kepada-Ku) yakni dengan salat, tasbih dan lain-lain (niscaya Aku ingat pula...Ada yang mengatakan maksudnya niscaya Aku balas amalmu itu....Aku akan ingat dia dalam diri-Ku dan barang siapa mengingat-Ku di hadapan khalayak ramai, maka Aku akan...(Dan bersyukurlah kepada-Ku) atas nikmat-Ku dengan jalan taat kepada-Ku (dan janganlah kamu mengingkari-Ku...) dengan jalan berbuat maksiat dan durhaka kepada-Ku.
(Hai Bani Israel!...Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Kuanugerahkan kepadamu), yaitu mensyukurinya dengan jalan menaati-Ku...(dan ingatlah pula bahwa Aku telah mengistimewakan kamu) maksudnya nenek moyangmu (atas penduduk dunia
(Hai Bani Israel!)...maksudnya ialah anak cucu Yakub (Ingatlah akan nikmat karunia-Ku yang telah Kuberikan kepada kalian)..., menaungkan awan dan lain-lain, yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepada-Ku, (dan penuhilah janji...kalian kepada-Ku) yang telah kalian janjikan dulu, berupa keimanan kepada Muhammad (niscaya Kupenuhi...pula janji-Ku kepada kalian) berupa pemberian pahala dan masuk surga (dan hanya kepada-Kulah kalian
(Allah berfirman,) Maha Tinggi Allah ("Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih melebihkan kamu) yakni Aku...memilihmu (dari manusia) yang hidup di masamu (untuk membawa risalah-Ku) dengan memakai jamak dan mufrad.../tunggal (dan untuk berbicara langsung dengan-Ku) Aku berbicara kepadamu secara langsung (sebab itu berpegang...teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu) berupa keutamaan (dan hendaklah kamu termasuk orang-orang...yang bersyukur") atas nikmat-nikmat-Ku.
yang lain sebagai penghibur penolakan itu, seraya berfirman, "Wahai Mûsâ, sesungguhnya Aku telah memberikan...keutamaan kepadamu, dan dari sekian banyak orang sezamanmu, Aku memilih kamu untuk menyampaikan sifr-sifr...Tawrât dan berbicara langsung dengan-Ku....Maka terimalah keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan...orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat-Ku."
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 110
(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu...waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk...Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit...sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup...) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh
Saat itu Allah memanggil 'Isâ putra Maryam lalu berfirman, "Ingatlah apa yang Aku karuniakan kepadamu...Aku juga memberikan kepadamu kemampuan berbicara melalui wahyu-Ku saat kamu dewasa....Ingatlah ketika Aku mengajarkanmu menulis dan Aku menunjukkan ucapan dan perbuatanmu kepada kebenaran...Telah Aku ajarkan kepadamu kitab Tawrât dan Injîl....Ingatlah pula ketika Aku berikan mukjizat kepadamu manakala kamu membentuk burung dari tanah dengan seizin-Ku
(Dan ingatlah pula ketika mempermaklumkan) memberitahukan (Rabb kalian sesungguhnya jika kalian bersyukur...) akan nikmat-Ku dengan menjalankan ketauhidan dan ketaatan (pasti Kami akan menambah nikmat kepada kalian...dan jika kalian mengingkari nikmat-Ku) apabila kalian ingkar terhadap nikmat-Ku itu dengan berlaku kekafiran...dan kedurhakaan niscaya Aku akan menurunkan azab kepada kalian....Pengertian ini diungkapkan oleh firman selanjutnya: ("Sesungguhnya azab-Ku sangat keras.")
Ingatlah, wahai Banû Isrâ'îl, ketika kalian diberitahu Tuhan dengan mengatakan, "Apabila kalian mensyukuri...nikmat penyelamatan dan lain-lain yang pernah Aku berikan kepada kalian berupa keteguhan iman dan ketaatan..., niscaya Aku akan menambah nikmat-nikmat yang telah Aku berikan itu....Tetapi apabila kalian mengingkarinya dengan kekafiran dan perbuatan maksiat niscaya Aku akan menyiksa...Siksaan-Ku memang sangat pedih bagi orang-orang yang ingkar."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 186
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat...Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu...memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 13
Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah...tetaplah perkataan dari pada-Ku: "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia
terjemahan ayat Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah...seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku...sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 144
Allah berfirman: "Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dan manusia yang lain (di masamu...) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang teguhlah kepada...apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur".
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 111
Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada...rasul-Ku"....Mereka menjawab: Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang...yang patuh (kepada seruanmu)".
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 37
Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa....Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku....Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 7
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan...menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih
(Dan ingatlah ketika Aku ilhamkan kepada para pengikut Nabi Isa yang setia) Aku perintahkan mereka melalui...lisannya (hendaknya) (kamu beriman kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.") yaitu Nabi Isa (Mereka menjawab,..."Kami telah beriman) kepada Allah dan rasul-Nya (dan saksikanlah, wahai rasul, bahwa sesungguhnya kami...adalah orang-orang yang berserah diri kepada seruanmu.")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 150
Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram....Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi...manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka....Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja)....Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
(Dan Aku telah memilih kamu) dari kaummu (maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu) dari-Ku
("Dan apabila hamba-hamba-Ku menanyakan kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku Maha Dekat) kepada...mereka dengan ilmu-Ku, beritahukanlah hal ini kepada mereka (Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa..., jika ia berdoa kepada-Ku) sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan....(Maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintah-Ku) dengan taat dan patuh (serta hendaklah mereka beriman...) senantiasa iman (kepada-Ku supaya mereka berada dalam kebenaran.") atau petunjuk Allah.
Keputusan dan janji-Ku untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka tidak akan berubah....Aku tidak akan berbuat aniaya kepada hamba-Ku, sehingga Aku tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 81
Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan...kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada...padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya"....Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?"...Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu"
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 56
Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 81
Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya..., yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu....Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.