Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Sedekah 13 luqman 14 Al-A’raaf 179 15 Luqman ayat 20 16 ali imran 190-191 17 Al maidah ayat 90 18 qaaf 16 19 Al maidah ayat 2 20 Al-A’raaf (7):179 21 yusuf 22 QS.+Al-A’raaf+(7):179 23 al imran 190-191 24 Al Imran 190 25 al imran ayat 190-191 26 surat Al-A'Raaf ayat 179 27 al hujurat ayat 13 28 AL-BAQARAH AYAT 30 29 al baqoroh ayat 188 30 al baqarah ayat 26 31 Ali-imran ayat 190-191 32 surat al baqarah ayat 165 33 al qaaf ayat 16 34 an-Nisa ayat 58 35 ali imran ayat 159 36 ali imran ayat 190 37 Az-Zukhruf ayat 32 38 rahmat 39 Adam 40 ali imran ayat 190-191 41 ali+imran+190+191 42 Al-Hujurat ayat 10 43 al maidah ayat 1 44 al baqarah ayat 22 45 Surat Al-An’am: 162 46 berpasang pasangan 47 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 48 al baqarah ayat 27 49 sabar 50 ali imran 103 51 Q.S Al-Qashass ayat 84 52 al-hujurat ayat 13 53 ali imran 190 191 54 ayat kursi 55 ali imran 191 56 Surat Fatir ayat 28 57 surat al a'raaf ayat 179 58 al hasyr ayat 7 59 al+qasas+ayat+50 60 al imran ayat 130 61 al isra ayat 32 62 makhluk berpasangan 63 al baqarah ayat 275 64 surat al araaf 179 65 surah+al+isra'+ayat+58 66 AL IMRAN 125 67 Al baqarah ayat 233 68 Ali-Imran 69 Al-A'Raaf ayat 179 70 Ali Imran+ayat+159+ 71 At-Taubah ayat 105 72 al baqarah ayat 165 73 al+maidah ayat 90 74 menciptakan manusia 75 ali imran 110 76 a'raaf 77 al baqarah ayat 195 78 Luqman+33 79 al-a'raf ayat 179 80 Al-A’raaf 81 al-Bayyinah ayat 5 82 Ali Imran 83 qaaf ayat 50 84 al maidah ayat 8 85 Surat az-Zumar ayat 18 86 Surat Al Baqarah ayat 247 87 at tahrim ayat 6 88 surat+Fathir+ayat+118 89 ibrahim ayat 37 90 ADZ DZARIYAT AYAT 56 91 al-maidah ayat 12 92 Tidak memahami perbicaraan sedikit pun 93 al-an'am+ayat+143 94 Asy-Sy'araa+ayat+86 95 al-anbiya ayat 73 96 ali+imran+159 97 an nur ayat 2 98 Al hujurat ayat 10 99 An+nisa+ayat+11 100 Muhammad 7

Hasil pencarian tentang YUNUS+5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ


5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Al-Qashash 5) (untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka) di dalam menanggung penganiayaan musuh
segala yang dijanjikan-Nya kepada Banû Isrâ'îl. (1) Kata "kalimat" dalam ayat ini ditafsirkan oleh ayat 5
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Nabi dan para sahabat bertolak dari Madinah pada tanggal 8 Ramadan 2 H (5 Maret 624 M).
juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat 5-
., s. al-Hajj: 47, al-Sajdah: 5 dan al-Ma'ârij: 4, mengisyaratkan bahwa dimensi waktu bersifat nisbi.
yang terdapat dalam surat al-Sajdah: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13 dan 14; Ghâfir: 67; dan al-Hajj: 5,
Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat
Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat
mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air seperti disebut dalam ayat 5
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat
bagian Amerika Serikat persentase berjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh babi ini berkisar antara 5%