Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 ali imran 104 5 al maidah ayat 6 6 ilmu 7 Shalat 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 ali imran 10 ali imran 159 11 perjanjian 12 riba 13 Luqman 14 an nisa ayat 58 15 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 16 almuminun+ayat+gg-100 17 al baqarah ayat 2 18 Islam 19 Tumbuhan 20 yunus 21 yunus 57 22 niat 23 Al imran 103 24 Hak dan kewajiban suami istri 25 hadits+tentang+menjaga+keturunan 26 Surat an naba 27 al baqarah ayat 30 28 an nisa ayat 29 29 Zina 30 Zakat 31 SYAITAN 32 yunus 5 33 al ahzab ayat 72 34 Al Baqarah ayat 1 35 al maidah ayat 8 36 ali imran 145 37 al ahzab ayat 21 38 pembunuhan 39 penyayang 40 ali imran 110 41 ali imran 19 42 Belajar 43 luqman 15 44 ali imran 54 45 pentingnya akal 46 Jalan keluar 47 sihir 48 Tajjwid qs al anfal ayat 30 49 Makanan halal 50 surat+fushshilat+ayat+33 51 ALI+IMRAN+159 52 maha pengasih 53 tafsir+ar-rum+ayat+41 54 al maidah ayat 3 55 al hijr 22 56 Al imran 104 57 al hujarat ayat 13 58 kiamat 59 al maidah ayat 2 60 sehat 61 Surga 62 Al anbiya ayat 30 63 Surat annisa 64 Sholat 65 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 66 almuminun+ayat+99-100. 67 luqman 10 68 al baqarah ayat 256 69 Sedekah 70 zaitun 71 surat Al-Hasyr Ayat 7 72 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 73 an nisa ayat 23 74 Bumi 75 Cabang iman 76 luqman+13 77 An-Nahl ayat 36 78 BerSedekah 79 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 80 Al Imran 81 bidadari 82 kehidupan 83 AL+BAQARAH+AYAT+26 84 masjid 85 luqman+14 86 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 87 perumpamaan 88 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 89 Ali imran 103 90 Al maidah ayat 1 91 obat 92 maha suci 93 Maryam+96 94 Surat al araf 96beserta latinya 95 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 96 Istri yang ber iman 97 merusak 98 Taubat 99 jahe 100 hutang

Hasil pencarian tentang Ya+Allah,+berikanlah+ganti+bagi+dermawan+yang+menyedekahkan+hartanya.’+Dan+satu+lagi+memohon:+‘Ya+Allah,+musnahkanlah+harta+si+bakhil.”

(Dan adapun orang yang bakhil) tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah (dan merasa dirinya cukup
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sekali-kali janganlah menyangka) dengan memakai 'ya' atau 'ta' (orang-orang yang bakhil dengan harta...yang diberikan Allah dan karunia-Nya) artinya mengeluarkan zakatnya (bahwa itu) maksudnya kebakhilan...itu (baik bagi mereka) menjadi maf'ul yang kedua sedangkan dhamir sebagai pemisah....'ta' dan sebelum dhamir jika dengan 'ya' (tetapi itu buruk bagi mereka....(Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga akan mendapat balasan daripada-Nya.
(Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun) mereka berdoa dengan mengucapkan, "Allaahumaghfir Lanaa...", Ya Allah ampunilah kami.
Katakan juga, "Ya Tuhan, mudahkanlah aku untuk tinggal di tempat yang Engkau berkahi dan baik....Berikanlah aku rasa aman di tempat itu, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang menempatkan seseorang...di tempat yang baik, aman dan damai."
Ya Tuhan, berikanlah aku keturunan yang saleh yang akan melanjutkan misi dakwah setelah aku.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 83
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang...yang saleh,
(Orang-orang yang tabah) mengikuti perintah dan menjauhi maksiat, menjadi na'at (yang benar) dalam keimanan...(yang taat) kepada Allah (yang menafkahkan harta mereka) yang bersedekah (dan yang memohon ampun) kepada...Allah dengan mengucapkan, "Ya Allah!...Disebutkan di sini secara khusus, karena pada waktu itulah orang biasa lengah dan tidur nyenyak.
Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad, itu adalah kebenaran dari Allah....Mereka semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan Rasul-rasul-Nya....rasul-rasul-Nya, satu dengan yang lainnya."...Dan mereka menegaskan keimanan hati dengan ungkapan lisan seraya menengadah kepada Allah, "Ya Tuhan,...kami dengar pesan-pesan-Mu dan kami ikuti, maka berikanlah kami ampunan, ya Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 5
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir....Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".
Sulaimân berdoa kepada Tuhannya sambil bertobat, "Ya Tuhanku, ampunilah segala apa yang telah aku lakukan...dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku....Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi lagi banyak karunia-Nya."
Lalu Mûsâ dan Hârûn memohon kepada Allah seraya berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya kami takut bila Fir'aun
(Ya Rabbku!...Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)
mendapati orang-orang kafir itu semakin keras kepala dalam menghadapi seruannya, ia memanjatkan doa kepada Allah..., "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberi Fir'aun dan orang-orang dekatnya perhiasan dan kemewahan...dunia berupa harta, keturunan dan kekuasaan....Maka musnahkanlah harta kekayaan mereka dan biarkanlah mereka dalam kegelapan hati sehingga tidak dapat...menerima petunjuk untuk beriman sampai suatu saat nanti mereka akan lihat sendiri azab menyakitkan yang
(Dan sesungguhnya karena cintanya kepada kebaikan) maksudnya cinta atas harta benda (dia sangat bakhil...) artinya lantaran sangat mencintai harta, jadilah ia seorang yang amat bakhil atau kikir.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 88
Musa berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya...perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan Kami -- akibatnya mereka menyesatkan (manusia...Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman...hingga mereka melihat siksaan yang pedih".
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 80
Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara...keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 180
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya...menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka....Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat....Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi....Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah...), dan yang memohon ampun di waktu sahur.
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 8
dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
(Yaitu ketika ia berkata kepada bapaknya) yang bernama Azar, ("Wahai bapakku!)...huruf Ta pada lafal Abati ganti dari Ya Idhafah, karena keduanya tidak dapat dikumpulkan menjadi satu...Azar adalah penyembah berhala (Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan
(Dan siapa yang mengerjakan kejahatan) atau dosa yang mengenai orang lain seperti Thu'mah yang menuduh...si Yahudi (atau menganiaya dirinya) artinya berbuat dosa yang hanya menimpa dan terbatas pada dirinya...sendiri (kemudian ia memohon ampun kepada Allah) atas perbuatannya itu atau ia bertobat (maka akan didapatinya...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) kepadanya.
Sesungguhnya kaum lelaki dan wanita yang tunduk, percaya pada Allah dan Rasul-Nya, melakukan ketaatan..., jujur dalam perkataan, perbuatan dan niat, tabah dalam menghadapi cobaan dalam berjuang di jalan Allah..., merendahkan diri, menyedekahkan sebagian harta bagi orang yang membutuhkan, melakukan puasa wajib dan...sunnah, menjaga kemaluan dari hal-hal yang dilarang, serta berzikir pada Allah dengan hati dan lisan..., niscaya Allah akan memberikan pengampunan bagi segala dosa dan pahala yang besar atas perbuatan baik
(Musa berkata, "Ya Rabb kami!...Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan...Ya Rabb kami) Engkau telah memberikan mereka hal-hal tersebut (yang akhirnya mereka menyesatkan) pada...(Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka) lenyapkanlah harta benda mereka (dan kunci matilah hati...pedih) yang menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 126
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa,...dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan...Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia...menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...mudarat bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim di antara kalian dan Maha...Panyabar, tidak menyegerakan hukuman bagi yang melanggar.
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan tanpa menyebut-nyebut pemberiannya, berbangga...diri atau menyakiti si penerima, bagi mereka pahala besar yang telah dijanjikan Tuhan....Mereka tidak akan pernah takut dan sedih dalam menghadapi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 16
Musa mendoa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku"....Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 21
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang...harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,
Dialah, Allah, yang menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...(1) dan mudlghah(2)....Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 19
Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami", dan mereka menganiaya diri mereka...sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya....Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang...yang sabar lagi bersyukur.