Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 7 angin 8 al mujadalah ayat 11 9 ali imran 103 10 Al+hujurat+ayat+13 11 tentang kurban 12 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 13 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 14 Al Baqarah ayat 285 15 zakat 16 al qalam ayat 4 17 surah al baqarah ayat 2 18 Al hujurat ayat 9 19 at tahrim ayat 6 20 al hajj ayat 7 21 ali imran 159 22 ali imran 190 23 an nisa ayat 59 24 al hujurat ayat 13 25 ali imran 26 luqman ayat 12 27 Ibrahim Ayat 7 28 talak 29 maryam 30 Sedekah 31 al baqarah ayat 177 32 saba 15 33 ali imran 104 34 at taubah ayat 60 35 Muslim itu bersaudara 36 Al baqarah ayat 229 37 an nisa ayat 29 38 al anfal ayat 60 39 Al ahzab ayat 21 40 Rumah 41 Cahaya Allah 42 Alat pembelajaran 43 yunus ayat 3 44 Pendidikan islam sebelum menikah 45 surat al araf ayat 54 46 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 47 al-hujurat ayat 9 dan 10 48 upah 49 Surah Al Maidah ayat 15-16 50 surat+38+ayat+72 51 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 52 hawa 53 ar rad ayat 11 54 Terbit 55 surat+at+tagabun+ayat+1 56 Yusuf 87 57 Al baqarah ayat 30 58 al maidah ayat 8 59 al ikhlas 60 beriman kepada allah 61 kafir 62 al baqarah ayat 285 63 miskin 64 al-a'raaf+7 65 Melaksanakan haji 66 IMAN 67 Matahari di bawah arsy 68 albaqarah ayat 228 69 al baqarah ayat 282 70 alhadid ayat 7 71 annisa ayat 58 72 yusuf 73 al hujurat ayat 10 74 Boros 75 surat al baqarah 30 76 ali imran 18 77 an nisa ayat 93 78 an nisa ayat 58 79 al-maidah ayat 88 80 ali+imran+191 81 Tafsir hak anak terhadap orang tua 82 Ali Imran 8 83 nikah 84 kurban 85 amanat 86 Al ahzab ayat 56 87 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 88 hati bani adam 89 Al-fajr ayat 27-30 90 al hijr 19 91 al+maidah+ayat+122 92 muhammad 36 93 al-maidah+ayat+3 94 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 95 Melupakan jasa orang 96 Harta rampasan perang 97 Bagi kaum berakal 98 al jumuah ayat 10 99 ar rahman 100 al ahqaf ayat 29

Hasil pencarian tentang Yang+sidiqqin

, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Memberi keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Mulia..., Yang Maha Memberi rupa, Yang Maha Penerima tobat, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Memberi, Yang Maha...Maha Waspada, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mensyukuri, Yang...Yang Maha Hak, Yang Maha Menolong, Yang Maha Kuat, Yang Maha Teguh, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Terpuji..., Yang Maha Satu, Yang Maha Esa, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkuasa, Yang Maha
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 5
Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih...baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang...berpuasa, yang janda dan yang perawan.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan...Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,...Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 112
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku',...yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 6
Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)....Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)....Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
(Dan demi yang membedakan sejelas-jelasnya) maksudnya, demi ayat-ayat Alquran yang membedakan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara...yang haram.
Dialah yang mengetahui sesuatu yang gaib, yang luput dari jangkauan indera kita dan sesuatu yang nyata..., yang dapat kita saksikan dengan indera, dengan ilmu-Nya yang jauh lebih luas dari sekadar apa yang...Dia Mahabesar yang lebih besar dari segala yang ada di alam raya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 86
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?"
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 18
Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Yang demikian itu) yakni Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Mengatur itu (ialah Tuhan Yang Mengetahui...yang gaib dan yang nyata) yaitu apa yang gaib di mata makhluk-Nya dan apa yang nyata bagi makhluk-Nya...(Yang Maha Perkasa) Maha Kuat di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Penyayang) kepada orang-orang yang taat
(Yang Mengetahui yang gaib) yang tersembunyi (dan yang nyata) yang terang-terangan (Yang Maha Perkasa
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 22
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha
(Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata....Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 9
Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak; Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 157
(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam...Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang...mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi...Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang...yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 24
Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna....Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya...) yakni makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya (dan semua yang di bawah tanah) yaitu lapisan tanah...yang masih basah, yang dimaksud adalah di bawah semua lapisan bumi yang tujuh, karena lapisan bumi yang...berjumlah tujuh itu berada di bawah lapisan tanah yang basah.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah...), dan yang memohon ampun di waktu sahur.
(Dan bahwasanya Dia-lah yang membuat orang tertawa) yang menjadikan gembira siapa yang dikehendaki-Nya...(dan menangis) yang menjadikan sedih siapa yang dikehendaki-Nya.
Pohon zaqqûm yang terkenal dengan rupanya yang jelek, rasanya yang tidak enak dan baunya yang tak sedap..., adalah makanan orang yang banyak berbuat dosa.
Pohon zaqqûm yang terkenal dengan rupanya yang jelek, rasanya yang tidak enak dan baunya yang tak sedap..., adalah makanan orang yang banyak berbuat dosa.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 3
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;...dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik..., dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
Wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan...dan yang baik-baik yang disukai manusia....Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan...yang haram.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 3
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
Katakanlah, "Wahai Allah) lafal Allaahumma maknanya sama dengan Yaa Allah (Pencipta langit dan bumi) yakni yang...mengadakan keduanya (Yang mengetahui barang yang gaib dan yang nyata) yakni apa-apa yang gaib dan apa-apa...yang nyata dapat disaksikan (Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu...mereka perselisihkan") mengenai masalah agama, berilah aku petunjuk kepada yang benar dari apa yang
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa...maksiat yang pernah mereka lakukan (dan pahala yang besar) bagi amal ketaatan mereka.
Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji; dan sebaliknya, laki-laki yang keji adalah untuk wanita...yang keji....Begitu pula, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik; dan sebaliknya, laki-laki yang baik adalah...untuk wanita yang baik....Orang-orang yang baik itu bebas dari tuduhan yang dilontarkan orang-orang yang keji.
Kami sungguh telah memberikan Tawrât kepada Mûsâ dan Hârûn, sebuah kitab suci yang membedakan antara...yang benar dan yang salah, dan antara yang halal dan yang haram....Lebih dari itu, Tawrât merupakan cahaya yang menerangi jalan kebaikan dan kecemerlangan, di samping merupakan...peringatan yang berguna bagi orang-orang yang bertakwa.