Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 At taubah ayat 36 7 ali imran 8 Jihad 9 Etika murid kepada guru 10 Shalat 11 kejadian manusia 12 iblis 13 al maidah ayat 2 14 Waktu 15 nikah 16 al hujurat ayat 13 17 Zakat 18 jual beli 19 Al baqarah ayat 2 20 sholat 21 Riba 22 al imran 23 Ali Imran ayat 159 24 ali imran 104 25 Sabar 26 jujur 27 AL HUJURAT AYAT 10 28 akal 29 Iman 30 an nahl ayat 125 31 akhlak 32 an-nisa ayat 19 33 ali imran 97 34 Puasa 35 al maidah ayat 3 36 luqman 13 37 Ibrahim 42 38 Menuntut ilmu 39 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 40 ali Imran 64 41 taubat 42 an-Nahl ayat 125 43 luqman 44 an nisa ayat 29 45 al ahzab ayat 21 46 AL ISRA AYAT 23 47 Ibrahim 7 48 Masjid 49 Pasar modal 50 Pohon 51 muhammad 10 52 al hijr 41 53 muslim, bab pakaian (2125) 54 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 55 ali+imran+105 56 saba 19 57 yunus 10 58 maha lembut 59 al ikhlas ayat 1 60 Tentang bersi 61 Rukun Maqam 62 surat ali imran ayat 159 63 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 64 q.s An- nisaa ayat 59 65 Surah al baqarah ayat 30 66 QS. Ali Imran (3): 67 67 luqman 34 68 surah hud ayat 61 69 an nisa ayat 9 70 al maidah ayat 1 71 Al baqarah ayat 275 72 Takdir 73 al- Baqarah ayat 195 74 Al-A’raf+ayat+129 75 surat quraisy 76 Hud ayat 61 77 ikan 78 al mujadilah ayat 11 79 Ziarah kubur 80 jual beli dan riba 81 Lingkungan pendidikan Islam 82 Al-an'am ayat 165 83 anggota badan tanggu 84 al-ikhlas 85 al ankabut ayat 45 86 surat Yunus ayat 57 87 Agama 88 an nisa ayat 58 89 nafas 90 Memaafkan 91 Ibrahim+ayat+34 92 Minyak wangi 93 Al+furqon+ayat+1 94 obat 95 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 96 Hadis pasar modal 97 Surah yusuf ayat 55 98 Al ikhlas 99 pemimpin 100 tafsir ibnu katsir

Hasil pencarian tentang Yang+ber+bunyi

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 1
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kami, sungguh, menimpakan kepada mereka satu bunyi yang amat keras....Seketika, mereka menjadi seperti pohon kering yang dikumpulkan oleh orang yang punya kandang.
Pencipta, Tuhan alam semesta, berkata kepada malaikat, "Aku akan menciptakan manusia dari tanah kering yang...dapat mengeluarkan bunyi ketika diketuk.
masih tidak tunduk) masih tidak mau merendahkan diri (kepada Rabb mereka, dan juga mereka tidak mau ber-tadharru
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Saat itu seluruh penghuni langit dan bumi akan sangat terkejut oleh dahsyatnya bunyi terompet itu, kecuali...orang-orang yang diberi ketenangan oleh Allah dan diamankan dari kepanikan.
(Dan Allah menciptakan langit dan) menciptakan (bumi dengan tujuan yang benar) lafal Bil haqqi ber-ta'alluq...dimaksud untuk menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya (dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang...dikerjakannya) yaitu kemaksiatan dan ketaatan yang dilakukannya, maka tidaklah sama balasan yang diterima
(Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia) atau yang sebanding dengan-Nya, lafal Lahu berta'alluq...Lafal Lahu ini didahulukan karena dialah yang menjadi subjek penafian; kemudian lafal Ahadun diakhirkan...letaknya padahal ia sebagai isim dari lafal Yakun, sedangkan Khabar yang seharusnya berada di akhir...mendahuluinya; demikian itu karena demi menjaga Fashilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat.
(Itulah) yakni tanda-tanda yang telah disebutkan itu (ayat-ayat Allah) maksudnya, hujah-hujah-Nya yang...menunjukkan kepada keesaan-Nya (yang Kami membacakannya) yang Kami ceritakan (kepadamu dengan sebenarnya...) lafal Bil haqqi ber-ta'aluq kepada lafal Natluuhaa (maka dengan perkataan mana lagi sesudah Allah)...sesudah firman-Nya, yang dimaksud adalah Alquran (dan keterangan-keterangan-Nya) atau hujah-hujah-Nya
(Dan terhadap nikmat Rabbmu) yang dilimpahkan kepadamu, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat lainnya...Di dalam beberapa Fi'il pada surah ini Dhamir yang kembali kepada Rasulullah saw. tidak disebutkan karena...demi memelihara Fawashil atau bunyi huruf di akhir ayat.
(Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering lagi keropos) maksudnya, tumbuhan yang kalian...ada biji dan isinya (maka jadilah kalian) pada asalnya lafal Zhaltum adalah Zhaliltum, lalu huruf Lam yang...berharakat dibuang demi untuk meringankan bunyi sehingga jadilah Zhaltum, yakni jadilah kalian pada
dia, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini) yaitu yang...paling besar atau yang paling kecil (atas dasar kamu bekerja denganku) yakni, menggembalakan kambingku...(Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku) lafal Insya Allah di sini maksudnya untuk ber-tabarruk (termasuk...orang-orang yang baik") yaitu orang-orang yang menepati janjinya.
menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca A-immatan atau Ayimmatan, yakni pemimpin yang...menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah Kami) memberi...mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat) hendaknya mereka dan orang-orang yang...Huruf Ha dari lafal Iqaamah dibuang demi untuk meringankan bunyi, sehingga menjadi Iqaamash Shalaati
(Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari
(Yang mencabut manusia) yang menghempaskan mereka dari tempat perlindungannya di bawah tanah, kemudian...telah disebutkan tadi (pokok-pokok) atau batang-batang (kurma yang tumbang) maksudnya, keadaan mereka...ketika itu bagaikan pokok-pokok kurma yang tumbang ke bumi....Mereka diserupakan dengan pokok kurma karena keadaan tubuh mereka yang tinggi-tinggi....Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
(Atau) perumpamaan mereka itu, (seperti hujan lebat) maksudnya seperti orang-orang yang ditimpa hujan...tebal, (dan guruh) maksudnya malaikat yang mengurusnya....Ada pula yang mengatakan suara dari malaikat itu, (dan kilat) yakni kilatan suara yang dikeluarkannya...mereka) maksudnya dengan ujung jari, (pada telinga mereka, dari) maksudnya disebabkan (bunyi petir) yang...dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan guruh serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan
terang benderang selama masa yang sama....Persis saat kita menyaksikan gerak awan di udara yang tidak menimbulkan bunyi....Dengan begitu separo permukaan bumi akan mengalami malam yang gelap gulita dan separo yang lain mengalami...Pada gilirannya, hal terakhir ini akan mengakibatkan musnahnya semua makhluk yang ada di bumi....gerakan terjemah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiah.
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...ini menunjukkan kejujuran Rasulullah saw. mengenai kabar wahyu yang ia ucapkan dan ia sampaikan...."ber-gender feminin" setelah sebelumnya beranggapan bahwa Allah mempunyai anak perempuan dan mereka...menciptakan dan memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang akan memberi balasan buruk...kepada orang-orang yang berbuat jahat dan balasan baik kepada orang-orang yang berbuat baik.
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...ini menunjukkan kejujuran Rasulullah saw. mengenai kabar wahyu yang ia ucapkan dan ia sampaikan...."ber-gender feminin" setelah sebelumnya beranggapan bahwa Allah mempunyai anak perempuan dan mereka...menciptakan dan memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang akan memberi balasan buruk...kepada orang-orang yang berbuat jahat dan balasan baik kepada orang-orang yang berbuat baik.
mencela orang-orang yang enggan mendengarkan al-Qur'ân....Nabi yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Tuhannya....pembicaraan hari kiamat, ayat-ayat selanjutnya menggambarkan kepanikan alam semesta saat mendengar bunyi...Itulah ayat-ayat yang diturunkan Allah yang telah dibacakan kepada kalian dan kalian dapat membacanya...Itulah kitab yang menjelaskan apa yang dikandungnya.
benar dalam agama, harus berada di tangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berlaku adil...terbatas hal-hal yang kotor....halal bagi orang yang dalam keadaan terpaksa, karena keadaan darurat dapat menghalalkan sesuatu yang...adil atas mayoritas yang tiran; t. memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan adalah...Huruf-huruf itu gunanya untuk menarik perhatian pendengarnya karena mengandung bunyi yang berirama.
, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Memberi keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Mulia..., Yang Maha Memberi rupa, Yang Maha Penerima tobat, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Memberi, Yang Maha...Maha Waspada, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mensyukuri, Yang...Yang Maha Hak, Yang Maha Menolong, Yang Maha Kuat, Yang Maha Teguh, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Terpuji..., Yang Maha Satu, Yang Maha Esa, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkuasa, Yang Maha
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 5
Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih...baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang...berpuasa, yang janda dan yang perawan.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan...Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,...Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 112
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku',...yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 6
Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)....Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)....Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
(Dan demi yang membedakan sejelas-jelasnya) maksudnya, demi ayat-ayat Alquran yang membedakan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara...yang haram.
Dialah yang mengetahui sesuatu yang gaib, yang luput dari jangkauan indera kita dan sesuatu yang nyata..., yang dapat kita saksikan dengan indera, dengan ilmu-Nya yang jauh lebih luas dari sekadar apa yang...Dia Mahabesar yang lebih besar dari segala yang ada di alam raya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 86
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?"