Paling Sering Dicari

1 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 2 al ikhlas 3 al hujurat ayat 13 4 Al+imran+191 5 niat 6 al quran 7 kami 8 al maidah ayat 90 9 sholat 10 yusuf 11 Menuntut ilmu 12 An nasr ayat 2 13 ali imran 159 14 yunus 84 15 Zina 16 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 17 Al hajj ayat 7 18 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 19 dalil+kitab+injil 20 dalil+kitab+zabur 21 dosa 22 ali imran 130 23 MAKAN 24 luqman ayat 14 25 obat 26 Al baqarah ayat 2 27 Ibrahim 28 kiamat 29 An nisa ayat 58 30 Al-Hujurat Ayat 13 31 Nikah 32 al mulk ayat 30 33 Alam 34 menutup mulut 35 ali imran 190 36 Nabi palsu 37 Surat Al kahfi 38 jual beli 39 wanita 40 al+hujurat+ayat+12 41 Surah Al Maidah Ayat 90 42 al+maidah+ayat+9 43 Surga 44 al-baqarah ayat 275 45 An nisa ayat 136 46 Al-luqman+ayat+13-17 47 kitab 48 Solawat nabi 49 ar rum ayat 21 50 ilmu 51 aurat 52 al-baqarah ayat 148 53 Asy syura ayat 11 54 al ahzab ayat 21 55 al quraisy 56 Sakit 57 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 58 Yusuf 87 59 Perangilah 60 Ali Imran ayat 9 61 al+luqman+9 62 Ar+rum+ayat+31 63 al+luqman+8 64 al-maidah ayat 3 65 An-Nisa Ayat 58 66 Latin dan arab 67 Al-Baqarah Ayat 282 68 yunus 69 Al+waqi'ah+ayat+68 70 al hadid ayat 22 71 9 surat al-hadid ayat 3 72 al maidah ayat 44 73 Tentang kejujuran 74 Asy-Syu’ara Ayat 214 75 yusuf+101 76 AZ ZARIYAT AYAT 56 77 berfikir 78 ali imran 14 79 Al hijr 80 al qamar ayat 49 81 Ali imran 185 82 ibrahim 4 83 muhammad 19 84 Surat al furqan ayat 26-27 85 Hukum tajwid 86 talak 87 al-baqarah ayat 25 88 Sulaiman 89 Jujur 90 ali imran ayat 159 91 hadist+al-hujurat+ayat+12 92 Zabur 93 10 sahabat yang dijanjikan syurga 94 Ya Allah 95 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 96 Maryam ayat 58 97 ali imran 92 98 al anfal ayat 11 99 Peradaban islam 100 an nahl ayat 90

Hasil pencarian tentang Yunus+41

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ


41. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan
mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara tentang perang (al-Hajj: 39-41