Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 tentang kurban 7 al mujadalah ayat 11 8 Al+hujurat+ayat+13 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 ali imran 103 11 angin 12 al qalam ayat 4 13 Al Baqarah ayat 285 14 surah al baqarah ayat 2 15 an nisa ayat 29 16 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 17 zakat 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 al hajj ayat 7 20 maryam 21 al baqarah ayat 177 22 ali imran 190 23 Ibrahim Ayat 7 24 Al hujurat ayat 9 25 ali imran 159 26 al hujurat ayat 13 27 al maidah ayat 8 28 Sedekah 29 luqman ayat 12 30 saba 15 31 at tahrim ayat 6 32 ali imran 33 talak 34 an nisa ayat 59 35 al-hujurat ayat 9 dan 10 36 al-a'raaf+7 37 Al baqarah ayat 229 38 hawa 39 Muslim itu bersaudara 40 Al ahzab ayat 21 41 yunus ayat 3 42 Luqman 43 surat al araf ayat 54 44 al ikhlas 45 Rumah 46 upah 47 Yusuf 87 48 miskin 49 Terbit 50 surat+at+tagabun+ayat+1 51 kafir 52 Al baqarah ayat 30 53 Alat pembelajaran 54 surat+38+ayat+72 55 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 56 at taubah ayat 60 57 al anfal ayat 60 58 ali imran 104 59 Cahaya Allah 60 beriman kepada allah 61 al baqarah ayat 285 62 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 63 Surah Al Maidah ayat 15-16 64 Pendidikan islam sebelum menikah 65 Al ahzab ayat 56 66 al+maidah+ayat+122 67 riba 68 Matahari di bawah arsy 69 IMAN 70 al imran 71 albaqarah ayat 228 72 Ibrahim 41 73 al jumuah ayat 10 74 Harta rampasan perang 75 Pendusta 76 kurban 77 malaikat 78 sampaikan walau satu ayat 79 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 80 alhadid ayat 7 81 Materi pendidikan islam 82 surat+al-anbiya+ayat+22 83 at-tahrim ayat 6 84 Bagi kaum berakal 85 barang temuan 86 al hijr 19 87 Ali Imran 8 88 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 89 surat al-anbiya ayat 22 90 Tentang fenomena alam 91 ar rahman 92 Ghafur ayat 78 93 memuliakan orang tua dan mertua 94 nikah 95 adam 96 yusuf 97 Surah Hud ayat 114 98 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 99 ali imran 77 100 keutamaan sholat

Hasil pencarian tentang Zakat+fitrah

Tetaplah pada fitrah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu....Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....Tidak ada peubahan pada fitrah Allah.
yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah...Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
yang mengetahui kebenaran itu adalah orang-orang yang menepati janji Allah pada mereka sesuai dengan fitrah...sesama mereka, apalagi dengan perjanjian yang lebih besar yang Allah lakukan dengan mereka melalui fitrah
Fir'aun, orang-orang kafir dari umat terdahulu dan kelompok masyarakat yang keluar dari kebenaran dan fitrah
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
Karena itulah kalian telah keluar dari fitrah dan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
Dengan fitrah dasar, kalian dapat mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya....Maka janganlah kalian menyeleweng dari fitrah tersebut.
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Sebab mereka menyucikan diri dan menjauhi perbuatan yang jelek menurut akal dan fitrah tetapi dipandang
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Orang-orang musyrik tidak menepati janji Allah yang secara fitrah telah mereka ucapkan dahulu....Mereka melawan fitrah dan akal mereka sendiri dengan menyembah batu-batu yang tidak dapat memberikan
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat