Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 Aisyah 9 hutang 10 Al isra ayat 23 11 makanan 12 Zakat 13 Surat Al An'aam ayat 141 14 al+baqarah+ayat+21 15 Kiamat 16 Riba 17 ALI IMRAN 102 18 Mendatangi neraka 19 kesedihan 20 ikhlas 21 penyakit 22 sabar 23 puasa 24 Al ikhlas 25 nikah 26 pengusiran 27 ALLAH 28 neraka 29 ali imran 159 30 zabur 31 kawin 32 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 33 Bahasa 34 Al Baqarah ayat 275 35 Surat Al kafirun 36 ali imran 104 37 Ibrahim 38 Injil 39 Menyesatkan 40 Al Baqarah ayat 245 41 Berkah 42 Sholat 43 al ankabut ayat 2 44 Iblis 45 yusuf+105 46 annisa ayat 22 47 Sholat iedul fitri 48 hadits Muslim Nomor 1688 49 Puasa syawal 50 Penerus nabi Muhammad Saw 51 pinjaman 52 memaafkan 53 Ali imran 191 54 perempuan 55 al-hujurat ayat 13 56 arra'du ayat 11 57 Al+Anfal+ayat+1 58 surat At-Taubah:34 59 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 60 Makan 61 At+thalaq+ayat+4 62 yunus 57 63 Surat Al bayinah ayat 4-5 64 Baqarah+ayat+163 65 ar+rum+ayat+21 66 Ayat+194+Albaqarah+ 67 al+hikmah 68 Takwa 69 Surat Al-Fatihah Ayat 5 70 Ali imran 10 71 al imran 104 72 Surah yunus 92 73 al hijr 28 74 surat al maidah ayat 1 75 al+hujurat+ayat+13 76 al+baqarah+ayat+168-169 77 Al+baqoroh+ayat+32 78 ali imran 79 Apa yg di maksut dengan alamat email 80 Ramadhan 81 Ibrahim :7 82 alam nasyroh 83 al hujurat ayat 11 84 Al-Baqarah Ayat 43 85 luqman 14 86 Al maidah ayat 2 87 manfaat 88 Qs albaqarah ayat 62 89 dzikir allah...allah 90 waris 91 Karun 92 Surat Al-A’raaf ayat 180 93 At taubah ayat 34-35 94 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 95 hud+ayat+117 96 Al hadid ayat 11 97 maaf 98 Surat+hud+Ayat+32 99 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 100 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya

Hasil pencarian tentang Zakat+fitrah

Tetaplah pada fitrah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu....Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....Tidak ada peubahan pada fitrah Allah.
yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah...Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
yang mengetahui kebenaran itu adalah orang-orang yang menepati janji Allah pada mereka sesuai dengan fitrah...sesama mereka, apalagi dengan perjanjian yang lebih besar yang Allah lakukan dengan mereka melalui fitrah
Fir'aun, orang-orang kafir dari umat terdahulu dan kelompok masyarakat yang keluar dari kebenaran dan fitrah
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
Karena itulah kalian telah keluar dari fitrah dan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
Dengan fitrah dasar, kalian dapat mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya....Maka janganlah kalian menyeleweng dari fitrah tersebut.
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Sebab mereka menyucikan diri dan menjauhi perbuatan yang jelek menurut akal dan fitrah tetapi dipandang
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Orang-orang musyrik tidak menepati janji Allah yang secara fitrah telah mereka ucapkan dahulu....Mereka melawan fitrah dan akal mereka sendiri dengan menyembah batu-batu yang tidak dapat memberikan
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat