Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 ali imran 104 5 al maidah ayat 6 6 Ilmu 7 ali imran 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 Shalat 10 Luqman 11 perjanjian 12 riba 13 ali imran 159 14 al baqarah ayat 2 15 an nisa ayat 58 16 Islam 17 almuminun+ayat+gg-100 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 Tumbuhan 20 yunus 21 an nisa ayat 29 22 al baqarah ayat 30 23 yunus 5 24 Al imran 103 25 Surat an naba 26 Zina 27 hadits+tentang+menjaga+keturunan 28 Zakat 29 niat 30 yunus 57 31 Hak dan kewajiban suami istri 32 SYAITAN 33 Sholat 34 luqman 15 35 surat+fushshilat+ayat+33 36 ali imran 54 37 al maidah ayat 2 38 al maidah ayat 3 39 Al anbiya ayat 30 40 Al Baqarah ayat 1 41 kiamat 42 sehat 43 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 44 al hijr 22 45 Al imran 104 46 tafsir+ar-rum+ayat+41 47 Surat annisa 48 al ahzab ayat 72 49 sihir 50 al hujarat ayat 13 51 pembunuhan 52 pentingnya akal 53 Jalan keluar 54 penyayang 55 Surga 56 ali imran 110 57 Belajar 58 Tajjwid qs al anfal ayat 30 59 almuminun+ayat+99-100. 60 ALI+IMRAN+159 61 ali imran 19 62 al maidah ayat 8 63 al ahzab ayat 21 64 Makanan halal 65 ali imran 145 66 maha pengasih 67 mujadalah ayat 11 68 masjid 69 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 70 AL+BAQARAH+AYAT+26 71 al hijr 74 72 al baqarah ayat 256 73 Istri yang ber iman 74 bidadari 75 Ar rum ayat 21 76 az zumar ayat 68 77 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 78 tipu daya 79 surat+maryam+ayat+86 80 Musa api 81 at-+thur+16 82 MARYAM 83 ikhlas 84 Al anam ayat 88 85 maryam+93 86 azab 87 al+maidah+ayat+90 88 surat al rum ayat 39 89 kehidupan 90 Takdir 91 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 92 Cabang iman 93 ali imran 190 94 susu 95 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 96 yusuf 97 ayat 118 98 An-Nahl ayat 36 99 Berharap selain kepada Allah 100 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin

Hasil pencarian tentang adil+

baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum menjadi badal isytimal dari lafal alladziina (dan berlaku adil...) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka) dengan secara adil....(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Lalu didatangkan para nabi dan orang-orang adil untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia....Mereka pun kemudian diadili secara sangat adil.
timbanglah sesuatu dengan timbangan yang sempurna, sehingga orang-orang dapat mengambil haknya secara adil
Pembagian itu sungguh merupakan pembagian yang tidak adil, karena kalian telah menjadikan sesuatu yang
Maka dari itu, tegakkanlah timbangan itu secara adil pada setiap transaksi yang kalian lakukan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
(Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kalian mengurangi timbangan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 47
mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 152
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
telah datang rasul mereka) kepadanya mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil...) secara adil; untuk itu Allah mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman
(Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil) pembagian yang lalim; berasal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya
Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 112
(Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil.
memberikan timbangan secara utuh, karena pada mereka terdapat kebiasaan memberikan timbangan yang tidak adil
Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 112
amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 115
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan
hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil...kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil
wajib untuk dilaksanakan, tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil...Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal
Sesungguhnya Allah Swt. akan memberikan balasan bagi manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan adil
Pada hari kiamat nanti, Allah akan menghimpun kita dan akan memberikan keputusan antara kita secara adil