Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 iblis 7 Akhlak 8 al hujurat ayat 13 9 kejadian manusia 10 ali imran 104 11 Sedekah 12 al maidah ayat 1 13 al maidah ayat 2 14 Zakat 15 At Taubah ayat 36 16 Sabar 17 Iman 18 AL HUJURAT AYAT 10 19 an-Nahl ayat 125 20 nikah 21 riba 22 an nisa ayat 58 23 al jaatsiyah ayat 13 24 Ali Imran ayat 159 25 zina 26 jual beli 27 waktu 28 jujur 29 Menuntut ilmu 30 ali imran 31 QS. Ali Imran (3): 67 32 akal 33 luqman 34 34 luqman 13 35 masjid 36 Ibrahim 42 37 Pasar modal 38 al isra ayat 23 39 luqman 40 q.s An- nisaa ayat 59 41 Rukun Maqam 42 an nahl ayat 125 43 yusuf 44 ikhlas 45 maha lembut 46 Taubat 47 al hijr 41 48 Utang 49 jual beli dan riba 50 an nisa ayat 29 51 al- Baqarah ayat 195 52 ali imran 97 53 Memaafkan 54 kafir 55 Ziarah kubur 56 An-Nisa+ayat+8+ 57 surat Yunus ayat 57 58 Perang 59 Adz-Dzariyat ayat 56 60 Agama 61 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 62 Puasa 63 ali+imran+105 64 anggota badan tanggu 65 yunus 41 66 Khalifah 67 ikan 68 Takdir 69 muslim, bab pakaian (2125) 70 Al-A’raf+ayat+129 71 Lingkungan pendidikan Islam 72 al baqarah ayat 2 73 Hutang 74 Musnad Ahmad 5364 75 al imran 76 Ibrahim 7 77 al maidah ayat 3 78 Al Qasas ayat 77 79 kurma 80 Yusuf 55 81 al isra ayat 32 82 Surat+al+ikhlas+ayat+2 83 AN-NUR ayat 37 84 Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melihat wujud asli malaikat Jibril, ia mempunyai 600 sayap 85 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 86 Ibrahim ayat 7 87 At-thaha ayat 77 88 YUNUS 101 89 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 90 gigi 91 al hijr 94 92 Bani Quraizhah 93 Diganti di akhirat 94 fathir ayat 39 95 Hud ayat 61 96 Haji 97 tafsir surat al ma'un ayat 1-3 98 Al baqarah ayat 21 99 surat+yusuf+ayat+111 100 surat+al-fajr+7

Hasil pencarian tentang al+muzzammil+ayat+21

Asal kata al-muzzammil ialah al-mutazammil, kemudian huruf ta diidghamkan kepada huruf za sehingga jadilah...al-muzzammil, artinya, orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaian sewaktu wahyu datang kepadanya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-Mujadilah, 21).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari