Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 zakat 9 penyakit 10 surah al a'raf ayat 79 11 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 12 al+lail+ayat+1-2 13 Al maidah ayat 48 14 sombong 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 lokasi yang memudahkan 17 Hikmah 18 Bumi bulat 19 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 20 Jibril 21 an nisa ayat 58 22 Berfikir+positif 23 Rezeki 24 at taubah ayat 105 25 al+ikhlas 26 at taubah ayat 60 27 saba 16 28 Jihad 29 Ayat ayat larangan zina 30 Zina 31 al hujurat ayat 13 32 at tahrim ayat 6 33 Al Baqarah ayat 2 34 Hadis kitab zabur 35 al maidah ayat 2 36 Pengertian dalil kitab 37 yusuf 69 38 AS+SAJADAH+AYAT+6 39 hadits kitab taurat 40 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 41 al-A’raf+ayat+204 42 Lalai 43 Hadist kitab Zabur 44 an nisa ayat 1 45 al baqarah ayat 188 46 al+hijr+22 47 Samiri 48 Injil 49 yusuf ayat 111 50 surat+thaha+ayat+125 51 Sakit 52 surat+thaha+ayat+126 53 dalil+kitab+Zabur 54 dalil+kitab+injil 55 Ali Imran 159 56 Menyelam 57 Melindungi 58 hr+muslim+288 59 anjing 60 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 61 Adil 62 al baqoroh ayat 247 63 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 64 Lebah 65 amal 66 surat yunus 67 Al quran 68 Ujian 69 kebersihan mulut 70 al isra ayat 27 71 surat+an-nahl+ayat+90 72 gunung 73 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 74 Ayat 38 75 HR Ibnu majah 149 76 motivasi kera 77 Yusuf: 111 78 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 79 annisa+ayat+20 sampai 21 80 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 81 Semangat 82 Baitul maqdis 83 aku uji dengan ketakutan 84 Al Baqarah ayat 278 85 al-ma'arij+ayat+29-30 86 al maidah ayat 90 87 surat ghafir ayat 49 88 Seribu malaikat 89 yusuf ayat 3 90 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 91 muhammad ayat 7 92 Laba-laba 93 luqman 13-19 94 rasul nabi hamba allah manusia 95 Ibrahim+40 96 Usaha 97 maksiat 98 an nahl ayat 125 99 Fitrah 100 Allah runtuhkan sebahagian langit

Hasil pencarian tentang al+hikmah

terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
Aku bersumpah demi al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan pengetahuan yang berguna.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang...Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 4
Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi...(nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.
Pada malam yang penuh keberkahan itu, semua perkara yang mengandung hikmah dijelaskan....Dan al-Qur'ân itu sendiri adalah puncak hikmah dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 58
kisah Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al...Quran yang penuh hikmah.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 12
Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh....Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al...Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al...Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
(Demi Alquran yang penuh hikmah) yang padat dengan hikmah-hikmah, susunan kata-katanya amat mengagumkan
Hal itu sejalan dengan hikmah dan ilmu-Nya....Dialah yang mempunyai sebutan al-Hakîm (Yang Mahabijaksana) dan al-'Alîm (Yang Maha Mengetahui).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 79
Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia...Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 164
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al...Kitab dan Al Hikmah.
lafal ayaatul pada lafal Alkitab mengandung makna min, yakni bagian daripada Alquran (yang mengandung hikmah...) yang padat akan hikmah-hikmah.
Kami tidak menurunkan al-Qur'ân tanpa diperkuat oleh hikmah Tuhan yang menetapkan penurunan al-Qur'ân...Al-Qur'ân itu sendiri diturunkan dengan mengandung kebenaran.
benar-benar tinggi) yang jauh lebih tinggi daripada Kitab-kitab sebelumnya (dan amat banyak mengandung hikmah...) artinya sangat padat dengan hikmah-hikmah.
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah al-Masjid al-Harâm di mana pun kamu berada, tatkala kamu sedang menetap...Sesungguhnya yang demikian itu sebagai suatu kebenaran yang selaras dengan hikmah Tuhanmu Yang Penyantun
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 4
Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
Telah menjadi ciri Ulû al-Albâb bahwa mereka selalu merenungkan keagungan dan kebesaran Allah dalam hati...keunikan yang terkandung di dalamnya sambil berkata, "Tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah...tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptaan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-Mu
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi.
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 5
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 83
(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya tanpa mengandung hikmah
Dia akan mengajarkan kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis (hikmah