Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 al-baqarah ayat 155 7 Cari t Opik dmn 8 dalil+kitab+zabur 9 Surat fatir ayat 3 10 sabar 11 Keuntungan+jual+beli 12 al-baqarah ayat 216 13 surat ibrahim 14 surat an nas 15 Ali+imran+ayat+134 16 Yunus 57 17 saba 18 qs yusuf 19 Al-Isro ayat 26-27 20 asmaul husna 21 musibah 22 Al isra ayat 32 23 bekerja 24 hutang 25 ilmu 26 Injil 27 an nisa ayat 59 28 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 29 Obat 30 hijrah 31 at taubah ayat 105 32 ali imran 185 33 kiamat 34 Wasiat 35 hadist+al-hujurat+ayat+12 36 pendidikan 37 Sedekah 38 ibrahim 39 Ali imran 110 40 Al ikhlas 41 Jinn 42 al hijr ayat 9 43 Surat Ali Imran ayat 159 44 ali imran 31 45 Harta 46 al maidah ayat 48 47 az zumar ayat 53 48 Seratus 49 ali imran 159 50 hari+kiamat 51 lalat 52 luqman+14 53 al imran 54 Surah Al Isra Ayat 55 55 surat 3 ayat 5 56 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 57 Al Mujaadilah ayat 13 58 niat 59 an nahl ayat 97 60 an-nisa+ayat+21 61 Maryam 56  62 Berobat dengan yang halal 63 cepat 64 Al-Baqarah ayat 201 65 Melihat 66 al jin ayat 26 67 pakaian 68 Hadits tentang kitab taurat 69 Jual beli yang dilarang 70 Ali Imran 104 71 al isra ayat 55 72 QS+An-Nisa+ayat+29 73 yang belajar al quran dan mengamalkannya 74 Memaafkan 75 Peristiwa+hari+kiamat 76 wanita 77 Yusuf 78 assyura ayat 38 79 al maidah ayat 46 80 al imran 130 81 ayat kursi 82 An nahl ayat 125 83 hadis tentang manusia 84 al mu'minun ayat 5-7 85 kematian 86 surat+an-nisa+ayat+161 87 Cari nadzwa 88 Kebajikan 89 dalil+naqli+kitab+zabur 90 maryam 58 91 ar rahman 92 dalil+naqli+kitab+injil 93 Wanita keji 94 surat yasin 95 Hadis berfikir kritis 96 berkembang 97 putus amal 98 maryam 99 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 100 shalat

Hasil pencarian tentang al+qariah+ayat+terakhir

Apakah yang Anda maksud al qaryah ayat terakhir?
membinasakannya) yakni menenggelamkannya hingga binasa (sebagai pembalasan) atau siksaan (atas yang terakhir...ini) disebabkan perkataannya yang terakhir tadi (dan yang pertama) yaitu sebagaimana yang telah disitir...Al-Qashash, 38) Jarak antara kedua perkataan yang telah dikatakannya itu empat puluh tahun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Apabila hari kiamat terjadi) bilamana hari terakhir tiba.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat) yakni hari terakhir.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir berkata, bahwa sesungguhnya Muhammad itu pasti akan mati...Jumlah kalimat yang terakhir inilah yang mengandung pengertian ingkar.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya