Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 at taubah ayat 71 12 ali+imran+159 13 yunus ayat 99 14 Al Hujurat ayat 13 15 saba' 46 16 ali imran 17 saba ayat 46 18 ibrahim 7 19 YUNUS 20 kebebasan 21 Ali imran 14 22 ilmu pengetahuan 23 surat al baqarah ayat 256 24 al hajj ayat 41 25 Surah+An+Nisa+Ayat+26 26 SABA+46 27 as saba 46 28 saba 29 Qs. Attin ayat 4 30 al maidah ayat 2 31 Berpikir 32 al-hajj ayat 41 33 an nisa ayat 1 34 Surah al- baqarah ayat 36 35 jual beli 36 Al ikhlas 37 Anisa ayat 118 38 al mujadalah ayat 11 39 Anisa+ayat+118 40 pemimpin 41 al imran ayat 159 42 ali imran 191 43 Ali Imran ayat 19 44 surat al baqarah ayat 36 45 Ali Imran 185 46 al mujadilah ayat 11 47 al-baqarah ayat 256 48 ibrahim 49 Ar rahman 50 al baqarah ayat 170 51 Al Furqan ayat 74 52 maryam 53 ali imran 103 54 surat saba ayat 46 55 al-baqarah ayat 36 56 surat saba' ayat 46 57 Surat Ibrahim ayat 7 58 Syirik 59 Sabar 60 An Nahl ayat 5 61 ali imran 31 62 Surah Ali Imran 214 63 An+Nahl+ayat+6 64 rezeki 65 an najm ayat 39-42 66 QS. Al-Hajj ayat 41 67 kebebasan musyawarah 68 surat at taubah ayat 71 69 Surat Al hajj ayat 41 70 ali imran 12 71 kurban 72 Arab 73 al baqarah ayat 3 74 AL+najm+ayat+23 75 QS Saba' ayat 46 76 al bayyinah ayat 8 77 Al+ahzab+ayat+18 78 Menuntut ilmu 79 al baqarah ayat 233 80 al-imran ayat 159 81 al ankabut ayat 26 82 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 83 matahari 84 surah al-Baqarah ayat 30 85 kedudukan wanita 86 At Taubah ayat 31 87 QS saba ayat 46 88 surat+al+baqarah+ayat+256 89 al kafirun ayat 6 90 Al ahzab ayat 36 91 Hadits Ahmad Nomor 17398 92 ar rum ayat 21 93 ali imran 13 94 al-baqarah ayat 170 95 luqman 14 96 manusia 97 luqman 17 98 Perang badar 99 al a'la ayat 7 100 qs yunus 99

Hasil pencarian tentang al-balad+ayat+6

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا


6. Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran