Paling Sering Dicari

1 al a'raf ayat 180 2 riba 3 al imran 4 Al Hujurat ayat 13 5 an nisa ayat 34 6 muhammad 7 memindahkan utang fulan 8 An nur ayat 2 9 Surat Ta Ha Ayat 23 10 tulisan surat asy-syura 11 Thaha ayat 23 12 Al isra ayat 32 13 dalil kitab taurat 14 Apakah yang kalian ketahui tentang jabal nur dan gua hira 15 Al ahzab ayat 53 16 Al Hujurat Ayat 12 17 ali imran 159 18 al hujurat ayat 10 19 hujan 20 Surah Shad ayat 24 21 ibrahim 7 22 ali imran 23 taurat 24 ali imran 104 25 Dalil kitab injil 26 Ali Imron ayat 190 27 dalil naqli kitab taurat 28 Surat al hujurat ayat 10 29 kasih sayang 30 al maidah ayat 48 31 Bidadari 32 Surat al baqarah ayat 38 33 Dalil kitab zabur 34 Qs. ibrahim (47 ) :15 35 Surat at taubah ayat 105 36 Luqman 13 37 Al kahfi ayat 48 38 al baqarah ayat 233 39 Ali imron ayat 191 40 Surah Albaarah ayat 240 41 AL MAIDAH AYAT 3 42 Ar rahman 43 Yasin ayat 52 44 hadist al-hujurat ayat 10 45 surat at taubah 46 dalil kitab al quran 47 Doa ibrahim 48 At-taubah ayat 105 49 Cerita orang yang Sholih yang ada di surah an nisa 80 50 ali imran 102 51 AR RAHMAN AYAT 26 52 yusuf 53 53 pemimpin 54 aT TAUBAH AYAT 105 55 Ali imran 110 56 al imran ayat 7 57 Injil 58 ilmu 59 kuat 60 Huruf kitab zabur 61 al anfal ayat 72 62 Ali Imron ayat 159 63 Surat Qaf ayat 42 64 al maidah ayat 32 65 QS Al-hasyr ayat 14 66 bertakwa 67 kiamat 68 At tahrim ayat 6 69 surat al- an'am ayat 160 70 an nisa ayat 59 71 dalil kitab zabur ayat 72 Al baqarah ayat 38 73 Hati 74 Ar rahman ayat 1 75 Surah Maryam ayat 58 76 sabar 77 an nisa ayat 136 78 AL IMRAN AYAT 159 79 al hadid ayat 3 80 Surah al maidah ayat 20 81 surah nahl ayat 31 82 Surat al hujurat ayat 12 83 istri 84 al fatihah ayat 4 85 at taubah ayat 119 86 Tali yang kuat 87 Ayat tentang kontrol diri 88 Thaha ayat 114 89 Pakaian 90 An nasr 91 surah maryam 92 ikhlas 93 Surah ibrahim ayat 7 94 matahari 95 al imran 102 96 Hr ahmad 3/302 97 menganiaya 98 an nahl ayat 14 99 Hadits riwayat muslim no 309 100 Tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fithrah

Hasil pencarian tentang an-nisa 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا


34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
QS An Nisa`; 95....QS An Nisa'; 95.
Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Bacakan kepadaku Surat An...Nisa!"...An Nisa: 41) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata
(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari...(An Nisa: 98).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
(An Nisa: 98).
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
An Nisa: 43), ia berkata: "Yaitu musafir."
(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An...Nisa'."
Sungguh telah turun surat An Nisa Al Qushra '(Setelah empat bulan sepuluh hari) '."
(An Nisa: 176).
(An Nisa: 33)....(An Nisa: 33).
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
An Nisa: 93- ia berkata, "Itu adalah ganjaran baginya, jika Allah akan mengampuninya, maka Allah akan
(An Nisa: 176).
Dan surat penutup yang paling terakhir kali turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; "Mereka meminta
Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
mengenai firman Allah: Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit (An...Nisa: 102) Abdurrahman bin 'Auf berkata; pada waktu itu beliau dalam keadaan terluka.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....An Nuur: 2-.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya An Naisaburi] berkata, telah menceritakan kepada kami...An Nisa: 59- Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As Sahmi diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
An-Nisa, 40)
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh
Mas'ud] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bacakanlah Al Qur`an...Lalu aku pun membacakan surat An Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah sekiranya Kami
(An Nisa: 128).