Paling Sering Dicari

1 mata 2 ali imran 110 3 bersabarlah kamu 4 Ali imran 85 5 al baqarah ayat 236-237 6 firman keka; 7 al maidah ayat 8 8 al hujurat ayat 13 9 Hadist Yang ALLAH tidak sukai dalam perceraian 10 Riba 11 Luqman ayat 13 12 ali imran 159 13 yasin ayat 38 14 ali imran 104 15 al maidah ayat 2 16 Al ikhlas 17 as syuara ayat 54 18 an nisa ayat 59 19 an nisa ayat 5 20 mariam ayat 22 23 24 21 Sholat 22 al ahzab ayat 21 23 Al hujurat ayat 10 24 yusuf 25 Ali Imran 191 26 surat at-Thalaq ayat : 6 27 al baqarah ayat 29 28 nabi isa 29 ali imran 30 ali imran 97 31 Pasangan 32 al isra ayat 84 33 Sabar 34 surat mu'min 60 35 yunus 99 36 Ilmu 37 Ali Imran 195 38 Gambaran manusia yang berakhlaq mulia 39 al baqarah ayat 286 40 Maryam 17 41 Ali imran 133 42 an nisa ayat 1 43 an nisa ayat 29 44 An nisa ayat 58 45 tauhid 46 Hadits mengangkat kedua tangan saat berdoa 47 Al Baqarah ayat 30 48 shalat 49 al baqarah ayat 28 50 surah An Nahl ayat 81 51 At taubah ayat 60 52 Yasin ayat 79 53 Ali Imran 130 54 at taubah ayat 36 55 Al Baqarah ayat 233 56 surat yunus ayat 57 57 al baqarah ayat 230 58 Nikah 59 pemimpin 60 Luqman 33 61 Ikhlas 62 Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan 63 kepuasan kerja 64 Bohong 65 al mujadalah ayat 11 66 puasa 67 Surat al araaf dan terjemahannya 68 yunus 57 69 An nahl ayat 10 70 ibrahim 71 Fenomena alam 72 luqman ayat 14 73 maryam 74 Surat Al-Ma’un Ayat 2 75 Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah tidak ada tipuan di dalamnya 76 An nisa ayat 139 77 prasangka 78 ali imran 59 79 ali imran 7 80 aNisa surat 34 81 menghafal quran 82 Ali Imran Ayat 161 83 Surat al alaq 84 Al-'Ankabut Ayat 57 85 ibrahim ayat 7 86 an nisa ayat 12 87 Al maidah ayat 1 88 Ibrahim 7 89 Surat al maidah ayat 2 90 Al luqman 33 91 makan 92 Surat al an am ayat 46 93 luqman 13 94 Al baqarah ayat 285 95 al baqarah ayat 197 96 Surat Al-'Alaq Ayat 4 97 Al hajj ayat 18 98 Surat Ali Imran ayat 133 99 Surah al imran ayat 102-103 100 al baqarah ayat 31

Hasil pencarian tentang an-nisa 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا


34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
QS An Nisa`; 95....QS An Nisa'; 95.
Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Bacakan kepadaku Surat An...Nisa!"...An Nisa: 41) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata
(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari...(An Nisa: 98).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
(An Nisa: 98).
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
An Nisa: 43), ia berkata: "Yaitu musafir."
(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An...Nisa'."
Sungguh telah turun surat An Nisa Al Qushra '(Setelah empat bulan sepuluh hari) '."
(An Nisa: 176).
(An Nisa: 33)....(An Nisa: 33).
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
An Nisa: 93- ia berkata, "Itu adalah ganjaran baginya, jika Allah akan mengampuninya, maka Allah akan
(An Nisa: 176).
Dan surat penutup yang paling terakhir kali turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; "Mereka meminta
Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
mengenai firman Allah: Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit (An...Nisa: 102) Abdurrahman bin 'Auf berkata; pada waktu itu beliau dalam keadaan terluka.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....An Nuur: 2-.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya An Naisaburi] berkata, telah menceritakan kepada kami...An Nisa: 59- Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As Sahmi diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
An-Nisa, 40)
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh
Mas'ud] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bacakanlah Al Qur`an...Lalu aku pun membacakan surat An Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah sekiranya Kami
(An Nisa: 128).