Paling Sering Dicari

1 Ilmu kalam 2 Al mujadalah ayat 11 3 Filsafat islam 4 Menuntut ilmu 5 ilmu 6 jual beli 7 al baqarah ayat 275 8 surat almaidah ayat 9 ali imran 159 10 berfikir 11 an nisa ayat 58 12 kebesaran allah 13 ilmu kal 14 Ali imran 110 15 At taubah ayat 60 16 akhlak 17 Menyantuni anak yatim 18 Keutamaan orang berilmu 19 Al ahzab ayat 70 20 pemikiran modern dalam islam 21 Surat alAraf ayat 91 22 Ikhlas 23 Niat 24 al maidah ayat 3 25 Hadist tentang pemikiran modern 26 lautan 27 ar rahman ayat 19 28 al hujurat ayat 10 29 al hujurat ayat 12 30 maryam 31 shalat 32 Ali Imran 190 33 Riba 34 al maidah ayat 48 35 Injil 36 al maidah ayat 6 37 yusuf 55 38 Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali seperempat dinar atau lebih 39 Akhlak peserta didik 40 Al Hijr ayat 9 41 Al baqarah ayat 256 42 ali imran 130 43 an nur ayat 2 44 kasih sayang 45 ali imran 134 46 Sedekah 47 Bersuci dengan batu 48 Zakat 49 ali imran ayat 104 50 Al-Maidah ayat 6 51 sholat 52 Ali Imran ayat 159 53 Taubat 54 Al-a'raf ayat 204 55 al imran 159 56 Al an'am ayat 38 57 Surat luqman ayat 2▪3 dan artinya 58 Golongan tujuh puluh tiga 59 ali imran 60 Al ikhlas 61 aisyah 62 Sabar 63 ALI IMRAN 104 64 Solat wajib 65 Semut 66 Al anam ayat 38 67 Iman 68 al maidah ayat 90 69 saba 28 70 Al qolam ayat 4 71 hadits tentang kesejahteraan 72 al maidah ayat 2 73 al anfal ayat 11 74 Yunus ayat 99 75 hukum 76 ali imran ayat 190 77 hadist tentang tasawuf 78 Muhammad 79 ali imran ayat 191 80 Cinta 81 al anbiya ayat 31 82 Al baqarah ayat 23 83 Monyet zina 84 al isra ayat 9 85 ali imran 97 86 AT TAUBAH AYAT 105 87 Telah pasti datang ketetapan allah 88 Al maidah ayat 1 89 ar rum ayat 21 90 Az zukhruuf ayat 32 91 yusuf 92 Al Baqarah ayat 279 93 ali imran 133 94 ali imran ayat 103 95 An nahl ayat 90 96 al maidah ayat 8 97 berpikir 98 ali imran 135 99 al kahfi ayat 19 100 yunus 106

Hasil pencarian tentang an-nisa 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا


34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
QS An Nisa`; 95....QS An Nisa'; 95.
Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Bacakan kepadaku Surat An...Nisa!"...An Nisa: 41) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata
(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari...(An Nisa: 98).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
(An Nisa: 98).
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
An Nisa: 43), ia berkata: "Yaitu musafir."
(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An...Nisa'."
Sungguh telah turun surat An Nisa Al Qushra '(Setelah empat bulan sepuluh hari) '."
(An Nisa: 176).
(An Nisa: 33)....(An Nisa: 33).
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
An Nisa: 93- ia berkata, "Itu adalah ganjaran baginya, jika Allah akan mengampuninya, maka Allah akan
(An Nisa: 176).
Dan surat penutup yang paling terakhir kali turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; "Mereka meminta
Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
mengenai firman Allah: Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit (An...Nisa: 102) Abdurrahman bin 'Auf berkata; pada waktu itu beliau dalam keadaan terluka.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....An Nuur: 2-.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya An Naisaburi] berkata, telah menceritakan kepada kami...An Nisa: 59- Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As Sahmi diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
An-Nisa, 40)
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh
Mas'ud] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bacakanlah Al Qur`an...Lalu aku pun membacakan surat An Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah sekiranya Kami
(An Nisa: 128).