Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 ali imran 7 Sabar 8 Menuntut ilmu 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 al jaatsiyah ayat 13 12 iblis 13 shalat 14 an nahl ayat 125 15 al maidah ayat 3 16 Sholat 17 ali imran 159 18 muhammad 10 19 jual beli 20 al maidah ayat 2 21 luqman 13 22 jujur 23 al hujurat ayat 13 24 akal 25 sedekah 26 amanat 27 Pasar modal 28 al baqarah ayat 282 29 luqman 30 al ahzab ayat 21 31 haji 32 Pohon 33 Hadist Bukhori dan muslim 34 al ikhlas 35 taubat 36 Dosa 37 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 38 Zakat 39 yunus 10 40 an nisa ayat 59 41 al+anam+ayat+1 42 saba 19 43 an-nisa ayat 19 44 Al baqarah ayat 2 45 lebih dari 46 Ibrahim 7 47 al ankabut ayat 45 48 surat ali imran ayat 159 49 Al-an'am ayat 165 50 ar rum ayat 30 51 yunus 41 52 Agama 53 al- Baqarah ayat 195 54 at tahrim ayat 6 55 nafas 56 Hud ayat 61 57 an-nahl ayat 90 58 an+nisa+ayat+59 59 muslim, bab pakaian (2125) 60 AL HUJURAT AYAT 10 61 al baqarah ayat 30 62 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 63 Takwa 64 an nisa ayat 29 65 AL ISRA AYAT 23 66 nikah 67 at taubah ayat 71 68 Surah al baqarah ayat 30 69 At taubah ayat 36 70 Ibrahim+ayat+34 71 Mengurus 72 an nur ayat 2 73 al mujadilah ayat 11 74 al-Furqan ayat 67 75 Ziarah kubur 76 Takdir 77 surat quraisy 78 surah hud ayat 61 79 ali Imran 64 80 jihad 81 maha lembut 82 al baqarah ayat 21 83 al ikhlas ayat 1 84 al-ikhlas 85 Masjid 86 al maidah ayat 1 87 al imran 88 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 89 Tentang bersi 90 al maidah ayat 90 91 surat Yunus ayat 57 92 ali imran 190 93 surat ali imran ayat 110 94 takbir ketiga doa jenazah 95 ali imran ayat 97 96 Injil 97 ali imran 61 98 ibrahim 32-33 99 Hadis pasar modal 100 mati

Hasil pencarian tentang apabila+seorang+hakim+dalam+menetapkan+hukum+menggunakan+ijtihad+dan++ijtihadnya+benar,+maka+baginya+mendapat+dua+pahala.+Tetapi+apabila+seseorang++berijtihad+dan+ijtihadnya+salah+maka+baginya+satu+pahala

Dan apabila salah seorang dari kalian tetap teguh dan tunduk pada Allah dan rasul-Nya serta berbuat kebajikan..., maka Allah akan memberikan pahala dua kali lipat kebaikan itu....Dan Kami akan menyediakan baginya rezeki yang sangat besar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kecuali) melainkan (orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang...tiada putus-putusnya) atau pahala yang tak pernah terputus....Di dalam sebuah hadis telah disebutkan, bahwa apabila orang mukmin mencapai usia tua hingga ia tidak...mampu lagi untuk mengerjakan amal kebaikan, maka dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang biasa ia
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 88
Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan,...dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami".
Karena apabila seseorang yang berniat untuk membunuh menyadari risiko kebinasaan diri sendiri dalam perbuatan...Tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum kisas itulah yang menjamin kelanggengan hidup seorang yang...hendak melakukan tindak pembunuhan di satu pihak, dan orang yang akan menjadi korban di pihak lain....Dan apabila seorang petinggi kaum dikisas sebagai ganti dari seorang rakyat jelata yang membunuh, orang...Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum kisas ini sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 46
Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah....Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya satu jalanpun (untuk mendapat petunjuk).
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 11
Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 160
Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa...yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 112
Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka...baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
Jika ada sekelompok orang di antara kalian yang beriman kepada kebenaran yang aku bawa dan ada sekelompok...lain yang tidak beriman, maka tunggulah sampai Allah menetapkan hukum-Nya di antara dua kelompok tersebut...Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.
Hai manusia, Tuhan kalian lebih mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kalian daripada kalian sendiri...Dia akan memperhitungkannya dengan pahala dan hukuman....Maka apabila kalian bermaksud melakukan kebaikan--dan kalian memang akan benar-benar melakukan kebaikan...--tetapi kalian kemudian terperosok dalam kesalahan, lalu kalian kembali kepada Allah, maka Dia akan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 31
Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan...mengerjakan amal yang saleh, niscata Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan...baginya rezeki yang mulia.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 203
Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang....Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya....Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula...baginya, bagi orang yang bertakwa....Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.
(Itulah) yaitu hal-hal yang menyangkut masalah idah adalah (perintah Allah) atau hukum-Nya (yang diturunkan-Nya...kepada kalian; dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya...dan akan melipatgandakan pahala baginya).
(Barang siapa yang menghendaki) dengan amalnya (keuntungan akhirat) pahala akhirat (Kami tambahkan keuntungan...itu baginya) dilipatgandakan pahalanya yaitu satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan dan bahkan...lebih dari itu (dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian...dari keuntungan dunia) tanpa dilipatgandakan (dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat.)
(Dan barang siapa yang tetap taat) tetap setia (di antara kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan...amal yang saleh, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dua kali lipat) dua kali lipat pahala yang diterima...Dan menurut suatu qiraat lafal Ta'malu dan Nu'tihaa dibaca Ya'malu dan Yu'tihaa (dan Kami sediakan baginya
hartanya di jalan Allah (pinjaman yang baik) seumpamanya hartanya itu dinafkahkan demi karena Allah (maka...dari sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam...surah Al Baqarah (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu (pahala yang banyak) juga...disertai mendapat keridaan dari Allah dan disambut dengan baik.
kecuali demi kebenaran seperti, misalnya, orang itu pantas untuk dibunuh sebagai kisas atau hukuman baginya...menuntut balas (kisas) si pembunuhnya kepada hakim....Tetapi tidak diperkenankan bagi mereka melampaui batas dalam membunuh seperti, misalnya, membunuh orang...tidak melakukannya atau membunuh dua orang sebagai pembalasan atas terbunuhnya satu orang....Sesungguhnya Allah menolongnya dan telah mewajibkannya untuk melakukan kisas atau memilih diyat.
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...kecuali setelah ia dikawini oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi..., maka suami pertama boleh menikahi wanita bekas istrinya itu dengan akad baru dan membangun kembali...rumah tangganya dengan niat yang benar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang telah
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 84
Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya...itu; dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 75
Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang...tempo baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun...kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya
(Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai...misal bagi Allah Yang Maha Pemurah) maksudnya, dijadikan baginya hal serupa dengan apa yang ia nisbatkan...Atau dengan kata lain, apabila ia diberi berita gembira tentang kelahiran anak perempuannya (jadilah)...maka menjadi berubahlah (mukanya hitam) artinya, roman mukanya tampak berubah menjadi kelabu (sedangkan...dia amat menahan sedih) penuh dengan kedukaan, maka mengapa mereka berani menisbatkan anak-anak perempuan
(Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk....Dan Allah membiarkan mereka) dengan memakai ya dan nun serta dirafa`kan sebagai jumlah isti'naf/permulaan...; sedangkan apabila dijazamkan maka diathafkan secara mahall kepada lafal sesudah fa (terombang-ambing...dalam kesesatan) mereka terombang-ambing dalam keadaan bingung.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 35
Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 123
(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan...Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak...mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.
(Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya...itu) sebagai imbalan daripada kebaikan yang dibawanya, yaitu sebanyak sepuluh kali lipat dari pahala...kebaikannya (dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 106
Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang...yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang...yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 5
Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya...Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 2
Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka...dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan...Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat....Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
Tetapi apabila mereka yang terpilih itu menjadi musyrik, sungguh akan hilang perbuatan baik yang telah...mereka kerjakan dan mereka tidak akan mendapat pahala.
Dan apabila ayat-ayat Allah yang jelas dibacakan kepada orang yang sesat itu, maka mereka selalu berpaling...Seakan-akan di dalam telinganya terdapat sumbatan....Maka berilah peringatan kepadanya bahwa Allah telah menyiapkan azab yang sangat menyakitkan baginya.