Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 lokasi yang memudahkan 11 Ali imran 12 ali imran ayat 159 13 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 14 Bumi bulat 15 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 16 Jibril 17 Zakat 18 Rezeki 19 al hujurat ayat 13 20 Injil 21 Zina 22 kitab+zabur 23 Jihad 24 al+ikhlas 25 Melindungi 26 hr+muslim+288 27 ar rum ayat 21 28 Saba' ayat 1 29 AS+SAJADAH+AYAT+6 30 pertengkaran 31 al maidah ayat 48 32 Ayat ayat larangan zina 33 Surat-ad-dahr-ayat-23 34 mati 35 AL HASYR AYAT 18 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 dalil+kitab+Zabur 38 surat+thaha+ayat+125 39 surah ar-raf ayat 72 40 Al quran 41 surat+thaha+ayat+126 42 surah+fathir+ayat+18 43 al+maidah+ayat+47 44 ali imran 134 45 al+hijr+22 46 Arsy 47 Al-Ahzab ayat 33 48 Ar rum ayat 41 49 an nahl ayat 125 50 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 51 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 52 ali imran 31 53 Sembahyang 54 Az Zumar ayat 53 55 al kitab 56 QS. Al-Fatihah Ayat 3 57 Takut kepada Allah 58 kandungan 59 Usaha 60 surat ghafir ayat 49 61 an nisa ayat 58 62 Surah As-Syam Ayat 7 63 an nisa ayat 1 64 ali+imran+110 65 Jin dan manusia 66 sajdah ayat 5 67 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 68 surat+hud+ayat+106 69 rasul nabi hamba allah manusia 70 Surat Al-Baqarah Ayat 21 71 surat+an-nahl+ayat+90 72 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 73 lalai 74 surat yunus 75 Menyesali 76 Tipu daya 77 gunung 78 Ali Imran 92 79 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 80 al ahzab ayat 59 81 Ali imran 173 82 Keutamaan Al quran 83 surat+hud+ayat+107 84 az-zariyat ayat 56 85 muhammad ayat 7 86 Bergelimang dosa 87 mereka tetap tidak akan beriman 88 gagak 89 Albaqoroh ayat 282 90 al-ma'arij+ayat+29-30 91 malaikat 92 Al Baqarah ayat 186 93 ayat Alquran tentang syuruk 94 Bunuh diri 95 luqman 13 96 Nikmat 97 Surat An Naas ayat 6 98 Ali imran 110 99 ali imran ayat 200 100 Fitrah

Hasil pencarian tentang as+saba+46

yakni aku telah menyaksikan apa yang belum pernah kamu saksikan (dan kubawakan kepadamu dari negeri Saba...) dapat dibaca Saba-in dan Saba-a nama suatu kabilah yang diam di negeri Yaman....Berdasarkan ketentuan ini lafal Saba menerima Tanwin (suatu berita) yakni kabar (yang diyakini).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya bagi kaum Saba) lafal Saba dapat dibaca dengan memakai harakat Tanwin pada akhirnya atau...Saba adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka (di tempat kediaman...kepada-Nya.") atas apa yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian berupa nikmat-nikmat yang ada di negeri Saba...pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri Saba
memuji diri-Nya dengan kalimat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam awal surah As-Saba
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 22
berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 37
balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba
Kami akan mengusir kalian dari bumi Saba' dalam keadaan hina dan secara tidak terhormat."
Beberapa saat kemudian burung itu mendatangi Sulaymân dan berkata, "Aku datang dari negeri Saba' membawa..."(1). (1) Ayat ini dan dua ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang secara khusus mengisahkan kerajaan Saba...Puncak kejayaan kerajaan Saba' terjadi sezaman dengan masa Nabi Sulaymân a. s, sekitar tahun 10 S....Semasa Sulaymân itu, yang menjadi penguasa Saba' adalah seorang wanita....Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 15
Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun
(Al-Hajj 46).
Shadaqa atau Shaddaqa (terhadap mereka) terhadap orang-orang kafir, antara lain adalah penduduk negeri Saba
Aku bersumpah, sungguh di tempat tinggal penduduk negeri Saba' di Yaman terdapat bukti-bukti kekuasaan-Ku
Pertama, mengenai keluarga Fir'aun yang terdapat dalam ayat 46 surat ini yang artinya berbunyi: "Kepada
Lafal As-Salaasilu ini diathafkan kepada lafal Al-Aghlaalu....Dengan demikian maka artinya ialah, Dan rantai-rantai pun dipasang pada kaki mereka Atau Khabar lafal As-Salaasilu
(Dan Kami jadikan antara mereka) yakni penduduk negeri Saba yang berada di Yaman (dan antara negeri-negeri
[[34 ~ SABA' (KAUM SABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Surat Saba' diawali dengan ayat yang berisi...Ayat-ayat selanjutnya bertutur tentang karunia Allah atas kaum Saba' yang tidak mereka syukuri....Surat Saba' juga mengetengahkan ihwal kebodohan dan kelemahan orang-orang yang mempertuhan sesuatu selain
(Janganlah kalian lemah) merasa lemah (dan minta damai) dapat dibaca As-Salmi atau As-Silmi, artinya
mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal Aswa-a dan Ahsana bermakna As-Sayyi
(Dan Dialah Yang menciptakan) yang menjadikan (bagi kamu sekalian pendengaran) lafal As Sam'u maknanya
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya
Ketika malaikat-malaikat Allah datang kepada Ibrâhîm as. dengan membawa kabar gembira, para malaikat
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As
menunggu-nunggu (kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka) lafal An Ta-tiyahum menjadi Badal dari lafal As
menimpa kalian sehingga ia bebas dari kalian (merekalah yang akan ditimpa marabahaya) dapat dibaca as-suu...` dan dapat pula dibaca as-sau`, artinya azab dan kebinasaan itu justru akan menimpa mereka sendiri bukannya
orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah) dapat dibaca As-Sau...' atau As-Suu' dan demikian pula pada ayat selanjutnya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang
Di dalam ungkapan ini lafal Al-Lail atau malam hari dimudhafkan kepada As-Samaa', karena malam hari merupakan
yang bunyinya seperti berikut, "Dari hamba Allah, Sulaiman ibnu Daud kepada ratu Balqis, ratu negeri Saba
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka) lafal
As-Sajdah, 13).