Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 ali imran 103 8 Al+hujurat+ayat+13 9 tentang kurban 10 angin 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 zakat 13 Sedekah 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 Al Baqarah ayat 285 16 surah al baqarah ayat 2 17 al qalam ayat 4 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 Ibrahim Ayat 7 20 ali imran 190 21 Al ahzab ayat 21 22 ali imran 159 23 at tahrim ayat 6 24 an nisa ayat 59 25 al hajj ayat 7 26 ali imran 27 saba 15 28 al baqarah ayat 177 29 talak 30 Al hujurat ayat 9 31 at taubah ayat 60 32 Rumah 33 Melaksanakan haji 34 Surah Al Maidah ayat 15-16 35 maryam 36 Alat pembelajaran 37 kafir 38 hawa 39 upah 40 miskin 41 al baqarah ayat 285 42 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 43 yunus ayat 3 44 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 45 Al hujurat ayat 13 46 surat+at+tagabun+ayat+1 47 ilmu 48 ali imran 104 49 beriman kepada allah 50 Terbit 51 Pendidikan islam sebelum menikah 52 riba 53 al-hujurat ayat 9 dan 10 54 Yusuf 87 55 ar rad ayat 11 56 al-a'raaf+7 57 Cahaya Allah 58 Al baqarah ayat 229 59 Luqman ayat 12 60 an nisa ayat 29 61 al ikhlas 62 Al baqarah ayat 30 63 Muslim itu bersaudara 64 al maidah ayat 8 65 al anfal ayat 60 66 surat al araf ayat 54 67 Pendusta 68 Harta rampasan perang 69 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 70 ali imran 77 71 Surah Al Baqarah Ayat 180 72 at-tahrim ayat 6 73 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 74 Al-fajr ayat 27-30 75 tilawah per ayat 76 asy syuara ayat 109 77 malaikat 78 Ali imran 60 79 surat al baqarah 30 80 Surah+Al+Baqarah+Ayat+180 81 al+maidah+ayat+122 82 pendidikan 83 Larangan merusak alam 84 luqman 85 al-mujadalah ayat 11 86 hati bani adam 87 annisa ayat 58 88 menjual minuman keras 89 Tentang fenomena alam 90 surat+al-anbiya+ayat+22 91 surat as saffat ayat 113 92 an nisa ayat 93 93 nikah 94 Ghafur ayat 78 95 ali+imran+191 96 Al hujurat ayat 11 97 Materi pendidikan islam 98 Ali Imran 8 99 surat al-anbiya ayat 22 100 ali imran 18

Hasil pencarian tentang at+thur

(Demi Thur) Thur nama sebuah bukit tempat Allah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 52
Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 46
Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika Kami menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukan itu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 148
Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak
(dari arah Thur) nama sebuah bukit (sebelah kanan) yakni dari sebelah kanan Nabi Musa ketika ia baru
(Dan tiadalah kamu berada di dekat bukit Thur) nama sebuah bukit (ketika) sewaktu (Kami menyeru) Musa
dengan seizin bapaknya (dilihatnyalah) yakni, Nabi Musa melihat dari jarak jauh (dari arah lereng gunung Thur...) Thur adalah nama sebuah gunung (api, Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah) di sini (sesungguhnya
Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat
demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu
Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil-memanggil) dapat dibaca At-Tanaadi...atau At-Tanaadiy dengan memakai huruf Ya pada akhirnya.
(Dan Kami angkat ke atas kepada mereka Thur) nama sebuah bukit (disebabkan perjanjian dengan mereka)
(Yakni orang-orang yang) menjadi na`at atau badal dari 'orang-orang' yang sebelumnya (berdoa,) "Wahai
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
menenggelamkannya (dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian di sebelah kanan bukit Thur
prasangka kalian) menjadi Badal dari lafal Dzaalika (yang kalian sangka terhadap Rabb kalian) menjadi Na`at
At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At
itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia (tentang hari pertemuan) dapat dibaca At-Talaaqi...atau At-Talaaqiy dengan memakai huruf Ya.
(Yaitu orang-orang) lafal alladziina di sini menjadi na`at atau sifat (yang diwafatkan oleh para malaikat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 45
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 23
Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?"
Dimudhafkannya lafal Ghaafir kepada Adz-Dzanbi, lafal Qaabil kepada At-Taubi, dan lafal Syadiid kepada
kembalikan) menurut qiraat yang lain tidak dibaca Nunakkis-hu melainkan Nunkis-hu yang berasal dari Mashdar At-Tankiis
jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
(Orang-orang yang) merupakan 'na`at' atau sifat (melanggar janji Allah) melanggar kewajiban yang ditugaskan
(Yakni orang-orang yang) menjadi 'na`at' atau badal bagi yang sebelumnya (mengingat Allah di waktu berdiri
(Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat) lafal at-taa'ibuuna dirafa'kan untuk tujuan memuji, yaitu
At-Taubah, 72).