Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 AL HAJJ AYAT 7 4 al ikhlas 5 Ali imran 159 6 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 7 niat 8 Al+imran+191 9 Menuntut ilmu 10 An nasr ayat 2 11 makan 12 Al-luqman+ayat+13-17 13 yusuf 14 al quran 15 sholat 16 Luqman ayat 14 17 kami 18 yusuf 87 19 Maryam 20 An nisa ayat 58 21 Al baqarah ayat 2 22 obat 23 kiamat 24 Al-Hujurat Ayat 13 25 ayat kursi 26 Ibrahim 27 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 28 ali imran 130 29 dalil+kitab+zabur 30 Muhammad 19 31 al+luqman+9 32 dalil+kitab+injil 33 Perangilah 34 dosa 35 al+luqman+8 36 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 37 Surah Al Maidah Ayat 90 38 al-maidah ayat 3 39 yunus 40 Surga 41 jual beli 42 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 43 Nikah 44 Al+waqi'ah+ayat+68 45 ilmu 46 Ar+rum+ayat+31 47 9 surat al-hadid ayat 3 48 Al-Baqarah Ayat 282 49 zabur 50 al+hujurat+ayat+12 51 Latin dan arab 52 menutup mulut 53 Surat Al kahfi 54 Alam 55 sabar 56 al maidah ayat 90 57 al-baqarah ayat 275 58 al maidah ayat 44 59 ar rum ayat 21 60 petunjuk 61 al mulk ayat 30 62 al+maidah+ayat+9 63 Solawat nabi 64 akal 65 ali imron ayat 130 66 Pahala baca quran 67 Banjir 68 Zikir 69 surah Al-Baqarah ayat 155 70 syahadah 71 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 72 Hadits kitab taurat 73 al alaq ayat 1-5 74 An nisa ayat 141 75 ali imran 18 76 ali imran 180 77 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 78 Sakit 79 rukun iman 80 Hukum tajwid 81 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 82 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 83 Surat al ankabut ayat 52 84 Musa mariam isa 85 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 86 ibrahim 7 87 al baqarah ayat 155 88 Berbuat kebaikan dan etos kerja 89 Al Baqarah ayat 30 90 Ali imran ayat 7 91 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 92 al-A’raaf:157 93 ali imran ayat 159 94 Al hijr 95 +zabur 96 Al-Baqarah ayat 197 97 Al+Baqarah+ayat+287 98 Larangan bersifat lemah 99 Asy syura ayat 11 100 niat sholat idul Fitri

Hasil pencarian tentang bersabda+barang+siapa+yang+diberi+bagian+dari+sifat+lemah+

(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang...disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah Mahasuci dari sifat-sifat lemah dan kurang yang dilontarkan oleh para pembohong itu.
(Barang siapa yang menghendaki) dengan amalnya (keuntungan akhirat) pahala akhirat (Kami tambahkan keuntungan...baginya) dilipatgandakan pahalanya yaitu satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan dan bahkan lebih dari...itu (dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan...dunia) tanpa dilipatgandakan (dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat.)
(Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan...Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan...beriman, maka mereka akan masuk surga) dapat dibaca Yudkhaluuna atau Yadkhuluuna (mereka diberi rezeki...di dalamnya tanpa hisab) diberi rezeki yang banyak tanpa perhitungan.
(Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya...itu) sebagai imbalan daripada kebaikan yang dibawanya, yaitu sebanyak sepuluh kali lipat dari pahala...kebaikannya (dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan...kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan) pembalasan yang seimbang (dengan apa...yang dahulu mereka kerjakan) yakni dengan kejahatannya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 75
Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang...tempo baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun...kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi....(Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran).
(Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 20
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang...siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan
(Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah) yakni mau menaati-Nya (sedangkan dia orang yang...berbuat kebaikan) mengesakan-Nya (maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh)...yakni bagian dari tali yang paling kuat sehingga tidak dikhawatirkan akan putus.
(Barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya) yaitu neraka sebagai...imbalan dan akibat dari kekafirannya itu (dan barang siapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka...sendirilah mereka menyiapkan) menyiapkan tempat tinggal mereka di surga yang penuh dengan kesenangan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 43
Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian...menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah...(juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung..., maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya...dari siapa yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 16
Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat...Dan itulah keberuntungan yang nyata.
(Tetapi barang siapa merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat) ada yang membaca muushin dan ada...pula yang membaca muwashshin (berlaku berat sebelah) menyimpang dari keadilan (atau berbuat dosa) misalnya...melebihi sepertiga atau mengistimewakan orang kaya, (lalu didamaikannya di antara mereka) yakni antara yang...menyampaikan dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan, (sesungguhnya Allah Maha Pengampun
Kemudian setelah itu menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya...orang, berarti 'lemah'...."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....memancar' atau 'air yang sedikit', karena susu yang keluar dari perahan biasanya memancar dan sedikit
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 82
Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
(Atau) amal perbuatan orang-orang kafir yang buruk (seperti gelap-gulita di lautan yang dalam) yakni...laut yang amat dalam (yang diliputi oleh ombak di atasnya) di atas ombak itu (ada ombak pula, di atasnya...yang tindih-menindih) yakni gelapnya laut, gelapnya ombak yang pertama, gelapnya ombak yang kedua, dan...sendiri (dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit...pun) maksudnya barang siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, niscaya ia tidak akan mendapatkan
(Barang siapa yang berpaling setelah demikian) setelah perjanjian tadi (maka merekalah orang-orang yang
(Tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab) yakni orang-orang Yahudi (mereka membeli...kesesatan) dengan petunjuk (dan menginginkan agar kamu sesat jalan) atau menempuh jalan yang tidak benar
(Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tak ada suatu dalil pun baginya...tentang itu) lafal Laa Burhaana ini menjadi sifat yang Kasyifah atau yang terbuka, akan tetapi tidak...Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung) yakni tidak berbahagia.
(Barang siapa yang berpaling) yaitu memalingkan diri (dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah) dari Alquran...(Kami adakan) Kami jadikan (baginya setan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya
(Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri) (dan barang siapa...sendiri) (kemudian kepada Rabb kalianlah kalian dikembalikan) kalian akan dikembalikan kemudian orang yang...berbuat baik dan orang yang berbuat jahat akan menerima balasannya masing-masing.
(Dan supaya aku membacakan Alquran) kepada kalian dengan bacaan yang mengajak kalian untuk beriman (Maka...barang siapa yang mendapat petunjuk) dari Alquran (maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk...kebaikan dirinya) karena dia sendirilah yang mendapat kan pahalanya (dan barang siapa yang sesat) dari...jalan iman, dan sesat dari jalan petunjuk (maka katakanlah) kepadanya, ('Sesungguhnya aku ini tidak...Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah dari Allah untuk berperang.
(Dan timbangan) untuk amal-amal perbuatan atau untuk lembaran-lembaran catatan amal perbuatan yang ditaruh...Timbangan itu memiliki jarum penunjuk berat dan dua gantungan, demikian sebagaimana yang telah dijelaskan...Timbangan itu ada (pada hari itu) yakni hari penghisaban yang telah disebutkan, yaitu hari kiamat (adalah...benar) adalah adil, menjadi sifat dari lafal al-wazn (maka barang siapa berat timbangannya) oleh kebaikan...(maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia) orang-orang yang beruntung.
berbantah) yaitu ketika orang-orang kafir saling berbantah-bantahan (dalam neraka, maka orang-orang yang...lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikut...kalian) lafal Taba'an adalah bentuk jamak dari lafal Taabi'un (maka dapatkah kalian menghindarkan) artinya...menolak (dari kami sebagian) yakni suatu bagian dari (azab api neraka?")
(Telah dekat datangnya saat itu) dimaksud hari kiamat (dan telah terbelah bulan) menjadi dua bagian;...yang satu di atas bukit Abu Qubais dan yang lainnya tampak di atas bukit Qaiqa'an; hal itu merupakan...mukjizat bagi Nabi saw. yaitu sewaktu orang-orang Quraisy memintanya, lalu Nabi saw. bersabda, "Saksikanlah...Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 145
Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan...Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa...Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Tidakkah kamu heran dengan perlakuan orang-orang yang diberi bagian dari ilmu kitab suci....Mereka dengan rela menyembah berhala dan setan, dan mengatakan kepada orang-orang yang menyembah berhala..., "Sesungguhnya mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman."
berbilang), yakni pada hari-hari Tasyrik yang tiga....(Barang siapa yang ingin cepat-cepat), maksudnya ingin cepat berangkat dari Mina (dalam dua hari), artinya...(Dan barang siapa yang ingin mengundurkannya) hingga ia bermalam pada malam ketiga dan melempar jumrah-jumrahnya...Jadi mereka diberi kesempatan untuk memilih tanpa memikul dosa apa pun (yakni bagi orang-orang yang bertakwa...nantinya amal perbuatanmu akan mendapat balasan dari-Nya.
(Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?)...artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya...berdasarkan sifat tersebut....Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya...ia menjawab, 'Balaa Wa Anaa 'Alaa Dzaalika Minasy Syaahidiina/tentu saja kami termasuk orang-orang yang