Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 Kandungan surat Al baqarah 168-169 3 Al maidah ayat 3 4 al maidah ayat 2 5 al hujurat ayat 49 6 penyakit 7 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 8 al hujurat ayat 12 9 an nisa ayat 59 10 al hujurat ayat 10 11 al isra ayat 32 12 al hujurat ayat 13 13 al maidah ayat 32 14 Surat al jumuah ayat 9-11 15 al maidah ayat 90 16 Musibah 17 al maidah ayat 6 18 an nisa ayat 29 19 Al ikhlas 20 Akal 21 Al jumuah ayat 10 22 al isra ayat 1 23 Ali imran 159 24 Al isra ayat 23 25 luqman ayat 14 26 ali imran ayat 191 27 Sabar 28 Surat Asy syu'ara ayat 192 29 Al Maidah ayat 91 30 niat 31 waris 32 al maidah ayat 33 33 yunus ayat 40 34 Al-Maidah ayat 3 35 Al hasyr ayat 7 36 al bayyinah ayat 5 37 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 38 al baqarah ayat 83 39 zakat 40 jual beli 41 luqman ayat 13 42 At taubah ayat 105 43 ali imran ayat 190 44 At taubah ayat 103 45 Yunus ayat 41 46 Berpikir 47 Ali imran 104 48 riba 49 al baqarah ayat 168 50 al baqarah ayat 282 51 kiamat 52 Luqman 14 53 al maidah ayat 48 54 Akhlak 55 Yunus 57 56 Al mujadalah ayat 11 57 Sholat 58 penyakit menular 59 ali imran ayat 104 60 Al ahzab ayat 33 61 surat al-'Ankabut ayat 69 62 al baqarah ayat 32 63 al imran 64 al-maidah ayat 2 65 Tajwid surat al anbiya 66 ali imran ayat 159 67 Al mujadalah ayat 58 68 PENDIDIKAN 69 Al baqarah ayat 222 70 ilmu 71 Ali imran 139 72 ali imran 190 73 obat 74 Ali imran 102 75 al maidah ayat 8 76 Al mukminun ayat 12 -14 77 Surat An naml ayat 26 78 Al imran 191 79 ali imran 191 80 zina 81 Tuliskan 3 isi kandungan surah al bayyinah 82 iman 83 Al Hujurat ayat 11 84 menuntut ilmu 85 al baqarah ayat 173 86 Al Baqarah ayat 183 87 Surat Al falaq 88 al fatihah ayat 2 89 an nahl ayat 90 90 al baqarah ayat 256 91 al ahzab ayat 21 92 Al Imran ayat 191 93 Surat al ghafir ayat 60 94 ar rahman 95 Ali imran 110 96 al ahzab ayat 41-42 97 al maidah ayat 1 98 Surat al mulk 99 harta 100 al maidah ayat 4

Hasil pencarian tentang cincin tangan kanan

Kemudian dengan tangan kanannya--sebab tangan kanan lebih kuat--ia memukul mereka dan menghancurkannya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara timbal balik) yakni tangan...kanan setiap orang akan dipotong berikut kaki sebelah kirinya (kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalibmu
Akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 67
semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan...kanan-Nya.
Fir'aun berkata, "Sungguh, akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, tangan kanan dengan
sebagai mubtada, mengingat al mirip dengan syarat maka khabarnya diawali dengan fa, yaitu (maka potonglah tangan...mereka) tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan....perbuatannya itu diulanginya lagi maka yang dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki, kemudian tangan...kiri lalu kaki kanan dan setelah itu dilakukan hukum takzir (sebagai balasan) manshub sebagai mashdar
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 8
Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 27
Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
(Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu).
Mengenai golongan kanan, tidak ada seorang pun yang tahu ganjaran golongan kanan.
(Untuk golongan kanan) menjadi Shilah dari lafal Ansya-naahunna, atau dari lafal Ja'alnaahunna....Yakni Kami ciptakan atau Kami jadikan mereka untuk golongan kanan. Golongan kanan itu adalah,
Fir'aun lalu mengancam mereka dengan berkata, "Akan aku potong tangan dan kaki kalian dengan cara bersilang...: tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 39
kecuali golongan kanan,
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera...untukmu dari saudara-saudaramu di golongan kanan."
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera...untukmu dari saudara-saudaramu di golongan kanan."
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 38
(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
(Yaitu golongan kanan) mereka adalah orang-orang yang kitab catatan amal perbuatan mereka diberikan kepadanya...dari sebelah kanan....Kalimat ayat ini menjadi Mubtada sedangkan Khabarnya ialah, (Alangkah mulianya golongan kanan itu) kalimat
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 90
Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 29
dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan),
(Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan).
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 91
maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 37
dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
(Sesungguhnya aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian dengan bersilang) yaitu tangan kanan mereka
(Masukkanlah) sisipkanlah (tanganmu) yang sebelah kanan, yang dimaksud adalah telapak tangannya (ke leher...maksudnya, kerah baju gamismu, kemudian keluarkanlah kembali (niscaya ia keluar) berbeda keadaannya dengan tangan...itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan...Pengertian tangan diungkapkan dengan istilah Janah yang artinya sayap, karena kedua tangan bagi manusia...dapat dibaca Tasydid dan Takhfif, yakni Fadzanika dan Fadzannika, yang dimaksud adalah tongkat dan tangan
Sementara langit, dengan seluruh lapisannya, terlipat di tangan kanan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 18
Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.
Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik...) lafal Min Khilaafin berkedudukan menjadi Hal, artinya secara bersilang, yaitu tangan kanan dengan kaki
(Mereka) yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian itu (adalah golongan kanan.)
Golongan kanan itu adalah kelompok yang banyak dari umat-umat terdahulu dan umat Muhammad.
Golongan kanan itu adalah kelompok yang banyak dari umat-umat terdahulu dan umat Muhammad.