Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 al ikhlas 7 Mimpi 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 riba 10 Menghargai pendapat orang lain 11 zakat 12 surah al maidah ayat 89 13 jual beli 14 yunus 15 al hujurat ayat 13 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 bekerja 18 gunung 19 al baqarah ayat 30 20 syari'ah 21 Menuntut ilmu 22 Al Maidah ayat 1 23 yunus+ayat+85-86 24 al+ikhlas 25 hadits+surat+an+nahl 26 akhlak 27 penciptaan manusia 28 Menerima harta dengan nafsu serakah 29 ibrahim 7 30 jujur 31 ali imran ayat 130 32 AL MUJADALAH AYAT 11 33 Ali imran 45 34 ibadah 35 Hud ayat 7 36 al an'am ayat 38 37 ALMAIDAH AYAT 2 38 hujan 39 obat 40 al maidah ayat 87-88 41 ALI IMRAN 102 42 At-taubah+ayat+103 43 yusuf 3 44 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 45 surat al wakiah 46 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 47 al A'raf ayat 54 48 Mengutamakan kepentingan bersama 49 Pemimpin 50 al imran 186 51 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 52 ibrahim 52 53 neraka 54 Babi 55 laut 56 niat 57 sakit 58 ibrahim ayat 28 59 Surat+Ali+Imran+ayat+190 60 An nahl ayat 90 61 yusuf 47 62 Ali Imran 159 63 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 64 Penyakit 65 mencatat dengan jujur 66 al maidah ayat 6 67 An nisa ayat 58 68 al-baqarah ayat 286 69 az zariyat ayat 56 70 Surat+Ali+Imran+ayat+159 71 mengembalikan barang sewaan 72 Munafik 73 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 74 Al Hujurat ayat 12 75 Kafir 76 qaf ayat 16 77 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 78 Mendengar 79 al Quran 80 Hud+ayat+7 81 sukses kepemimpinan pasca nabi 82 Murka alloh 83 CAHAYA 84 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 85 Al baqarah ayat 198 86 sesungguhnya allah maha esa 87 ukuran 88 al maidah ayat 48 89 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 90 al hijr 94 91 takwa 92 ad duhkan ayat 15 93 ibrahim 24-25 94 Iman 95 Al isra ayat 34 96 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 97 Al baqarah ayat 104 98 Musibah 99 An-Nur ayat 59 100 Ar-Rum ayat 21

Hasil pencarian tentang dalil+kitab+zabur

(Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur) yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah (sesudah...adanya peringatan) yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Alquran yang telah ada di sisi Allah, yakni
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 184
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur...dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini
mengenai kebenaran wahyu yang Kami turunkan ini, maka tanyakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan kitab-kitab...Hal itu adalah untuk menegaskan kebenaran dengan memaparkan dalil pada hal-hal yang dimungkinkan dapat
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur.
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur
, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur...) dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan
dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami berikan kitab...Zabur kepada Daud).
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
Keduanya mengambil dalil dari kitab suci masing-masing....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang
sekalipun lafal Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak yaitu kitab...Taurat, Injil, Zabur dan Alquran (dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia) yaitu dia menjadi
dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil
Barangsiapa menyembah tuhan lain bersama Allah tanpa memiliki dalil yang menunjukkan keberhakan tuhan
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
(Allah menyaksikan) artinya menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat (bahwasanya
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
keputusan yang sombong beralih kepada kekuatan fisik setelah mereka tidak bisa melawan para rasul dengan dalil
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.