Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 harta 6 as saf ayat 3 7 al maidah ayat 6 8 Perangilah 9 ali imran 104 10 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 11 ali imran 190 12 Zina 13 Al baqarah ayat 2 14 Sabar 15 ALI IMRAN 16 Al-Baqarah ayat 152 17 ali imran 19 18 ali imran 31 19 Surat ayat29 dan tafsirannya 20 an nisa ayat 59 21 ali imran 14 22 al+hujurat+ayat+11 23 Al hujurat ayat 6 24 akidah islam akidah yang praktikal 25 al hadid ayat 22 26 az Zariyat ayat 58 27 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 28 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 29 Al hijr 9 30 Al baqarah ayat 30 31 surat ibrahim ayat 7 32 At taubah ayat 105 33 Az zukhruf ayat 47 34 Surah 31 ayat 13 35 ar rum ayat 21 36 Kerajaan+allah 37 surat al ikhlas 38 Al+baqarah+ayat+30 39 dalil+kitab+injil 40 Al quran 41 Q.S An-nahl ayat 18 42 Jujur 43 hadits jujur 44 Nabi palsu 45 al hasyr ayat 18 46 al hijr ayat 9 47 al-baqarah ayat 148 48 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 49 Al Baqarah ayat 185 50 al-Isr’a ayat 26-27 51 Maryam ayat 58 52 Annisa ayat 59 53 Sholat 54 al kahfi ayat 29 55 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 56 yusuf+101 57 An+nisa+ayat+162 58 SURAT YUSUF 59 hutang 60 niat 61 penyakit 62 ar rahman 26-27 63 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 64 syirik 65 ali+imran+14 66 Kasih sayang 67 Tentang kejujuran 68 taurat 69 al bayyinah ayat 5 70 Surat+lukman+ayat+14 71 Surat+Al-Mulk+ayat+13 72 10 sahabat yang dijanjikan syurga 73 sedekah 74 Alhumazah ayat 1 75 an nisa ayat 172 76 al imran 77 ali imran 130 78 al maidah ayat 90 79 al-furqon ayat 1 80 ali imran ayat 159 81 yusuf 64 82 Surat al furqan ayat 26-27 83 ali imran ayat 19 84 AR RAHMAN 85 Malaikat ridwan 86 ibrahim 7 87 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 88 surat al fatihah 89 Surat+al+mu'minun+ayat+131 90 Kandungan asy Syura ayat 11 91 al-maidah+ayat+2 92 surat+al+anbiya+ayat+30 93 Isa putra Maryam 94 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 95 Sembahyang 96 al baqarah ayat 74 97 Al-Baqarah ayat 2 98 Yusuf 101 99 Ali+imran+ayat+29 100 ali imran 110

Hasil pencarian tentang dalil+kitab+zabur

(Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur) yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah (sesudah...adanya peringatan) yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Alquran yang telah ada di sisi Allah, yakni
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 184
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur...dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini
mengenai kebenaran wahyu yang Kami turunkan ini, maka tanyakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan kitab-kitab...Hal itu adalah untuk menegaskan kebenaran dengan memaparkan dalil pada hal-hal yang dimungkinkan dapat
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur.
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur
, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur...) dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan
dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami berikan kitab...Zabur kepada Daud).
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
Keduanya mengambil dalil dari kitab suci masing-masing....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang
sekalipun lafal Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak yaitu kitab...Taurat, Injil, Zabur dan Alquran (dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia) yaitu dia menjadi
dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil
Barangsiapa menyembah tuhan lain bersama Allah tanpa memiliki dalil yang menunjukkan keberhakan tuhan
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
(Allah menyaksikan) artinya menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat (bahwasanya
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
keputusan yang sombong beralih kepada kekuatan fisik setelah mereka tidak bisa melawan para rasul dengan dalil
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.