Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 zakat 7 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 8 al ikhlas 9 Jual beli 10 riba 11 Mimpi 12 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 13 bekerja 14 Menghargai pendapat orang lain 15 yunus 16 al hujurat ayat 13 17 surah al maidah ayat 89 18 al+ikhlas 19 ibrahim 7 20 ali imran ayat 130 21 Al Maidah ayat 1 22 syari'ah 23 al baqarah ayat 30 24 penciptaan manusia 25 jujur 26 AL MUJADALAH AYAT 11 27 Menuntut ilmu 28 yunus+ayat+85-86 29 gunung 30 akhlak 31 hadits+surat+an+nahl 32 Menerima harta dengan nafsu serakah 33 al-baqarah ayat 286 34 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 35 Ali imran 45 36 al maidah ayat 6 37 Babi 38 An nahl ayat 90 39 ibrahim ayat 28 40 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 41 Surat+Ali+Imran+ayat+190 42 ibadah 43 Hud ayat 7 44 Ali Imran 159 45 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 46 niat 47 obat 48 yusuf 47 49 ibrahim 52 50 surat al wakiah 51 laut 52 At-taubah+ayat+103 53 mencatat dengan jujur 54 al A'raf ayat 54 55 al maidah ayat 87-88 56 al imran 186 57 sakit 58 ALMAIDAH AYAT 2 59 neraka 60 An nisa ayat 58 61 al an'am ayat 38 62 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 63 hujan 64 yusuf 3 65 ALI IMRAN 102 66 Sedekah 67 Pemimpin 68 Penyakit 69 az zariyat ayat 56 70 al maidah ayat 48 71 Ahmad 4355 72 Musibah 73 al fushilat ayat 11 74 Mendidik anak 75 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 76 sesungguhnya allah maha esa 77 Al alaq ayat 1-5 78 Amal jariyah 79 keutamaan islam 80 rahmat allah 81 Al baqarah ayat 2 82 Al-Hujarat ayat 12 83 anak 84 mendidik anak dengan kasih sayang 85 Ditakdirkan sesat oleh Allah 86 Al Imran 85 87 daud 88 Al isra ayat 34 89 an nisa ayat 4 90 al+mu'minun+ayat+5 91 Al Hujurat ayat 12 92 Hud+ayat+7 93 at-thariq+ayat+5-7 94 al hujurat ayat 14 95 thaha ayat 105 96 Surat+Ali+Imran+ayat+159 97 Surat+al+furqan+ayat+26-27 98 takwa 99 mengembalikan barang sewaan 100 Batu

Hasil pencarian tentang dalil+naqli+kitab+injil

Demikian itu karena mengikut mushhaf imam/induk dan karena mengikut dalil naqli.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan...sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya...pula Taurat dan Injil).
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
(Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab) yakni kitab Injil (dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
bukanlah malaikat (maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab...Taurat dan kitab Injil (jika kalian tidak mengetahui) hal tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya..., mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil lebih kuat daripada kepercayaan kaum
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang...Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang...menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 146
Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti
penakwilan, mengingat para nabi maksum dari segala perbuatan dosa yang hal ini telah ditetapkan berdasarkan dalil...aqli dan naqli.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 14
Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah belah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan, karena...Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka..., benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu.
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
(Hai Ahli Kitab, kenapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim) dan kamu akui bahwa ia pemeluk agamamu...(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah...kedua Kitab itu diturunkan, Yahudi dan Nasrani membuat-buat hal tersebut, yakni mengenai Nabi Ibrahim
menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil
malaikat (maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab...Taurat dan kitab Injil (jika kalian tidak mengetahui) hal tersebut, mereka pasti mengetahuinya karena
dengan membawa bukti-bukti yang nyata) yakni mukjizat-mukjizat (zubur) seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Kitab...yang memberi penjelasan yang sempurna) yaitu kitab Taurat dan Injil, oleh karenanya bersabarlah kamu
(Hai Ahli kitab!...kami) Muhammad (mengungkapkan kepadamu banyak hal dari apa yang kamu sembunyikan dari Alkitab) yakni kitab...Taurat dan Injil seperti ayat tentang rajam dan sifat-sifat Nabi saw....(dan kitab) yakni Alquran (yang jelas) nyata.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 68
Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran...Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu".
mengenai kebenaran wahyu yang Kami turunkan ini, maka tanyakanlah kepada mereka yang telah mendapatkan kitab-kitab...Hal itu adalah untuk menegaskan kebenaran dengan memaparkan dalil pada hal-hal yang dimungkinkan dapat
Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil
shuhuf-shuhuf seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Alkitab) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab...dan az-zubur (yang terang) yakni Taurat dan Injil, maka bersabarlah kamu sebagaimana mereka telah bersabar
petunjuk) hal dengan makna menunjukkan dari kesesatan (bagi manusia) bagi orang-orang yang mengikuti kedua kitab...Pada Taurat dan Injil 'menurunkan' dipakai kata-kata 'anzala', sedangkan pada Alquran dengan 'nazzala...' yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan...diturunkan-Nya pula Al-Furqan) artinya kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batil dan disebutkannya
Alquran, (dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku) umat-umat sebelumku, yang dimaksud adalah kitab...Taurat, Injil dan kitab-kitab Allah yang lainnya: Tidak ada satu pun kitab-kitab itu yang mengatakan
dari penduduk Mekah ("Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Alquran ini dan tidak pula kepada kitab...sebelumnya") kitab-kitab yang telah mendahuluinya, seperti kitab Taurat dan Injil yang di dalam kedua...kitab tersebut disebutkan tentang adanya hari berbangkit, demikian itu karena mereka ingkar kepada Alquran
tentang hal-hal yang sekarang mereka imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 145
Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab...(Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak
membenarkan apa yang berada di depannya) maksudnya yang sebelumnya (berupa Taurat dan Kami berikan kepadanya Injil...dari kesesatan (dan cahaya) artinya penjelasan bagi hukum-hukum (serta membenarkan) menjadi hal (bagi kitab