Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 ramadhan 7 rezeki 8 tafsir surat al a 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 13 penciptaan manusia 14 al maidah ayat 2 15 Doa nabi adam 16 al maidah ayat 3 17 rumput rumputan 18 Al Anfal ayat 39 19 ali imran 20 Berpuasa 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 an nisa ayat 58 23 Al baqarah ayat 183 24 al lahab 25 al maidah ayat 32 26 al-baqarah ayat 183 27 ali imran 190 28 al maidah ayat 1 29 ibrahim 30 Ali Imran 185 31 al hujurat ayat 13 32 Bumi 33 langit 34 Takwa 35 Yunus 57 36 doa ziara kubur 37 maryam+20 38 Sholat 39 hati 40 ali+imran+190 41 umrah 42 hewan 43 Anjing 44 kerajaan 45 Tafsir surat alfatihah 46 al anfal ayat 11 47 Bersyukur 48 yusuf 49 al maidah ayat 5 50 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 51 alam 52 sikap 53 ibrahim 32 54 surat Al baqarah ayat 183 55 Quran 56 hadist tentang qunut shubuh 57 surat al baqoroh 58 zina 59 Surat al an am 60 yunus 38 61 at tahrim ayat 6 62 ali imran 159 63 pohon 64 ar rahman 65 ali imran 110 66 al hujurat ayat 10 67 Saham 68 Harta 69 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 70 Kematian 71 an nisa ayat 29 72 al-mujadalah ayat 11 73 AR RUM AYAT 50 74 luqman 13 75 utusan 76 Ali+Imran+159 77 Al+hujurat+ayat+56 78 cinta 79 mudatsir+ayat+5 80 al baqarah ayat 155 81 Hadis tentang qunut 82 surat+al-'alaa+ayat+2 83 maryam+21 84 ali+imran+113 85 Allah berbicara kepada nabi muhammad 86 al anam ayat 141 87 yunus 62 88 Adam 89 dikembalikan 90 ali imran 31 91 RUMPUT 92 Imran 93 al-baqarah+ayat+186 94 Thalut sungai 95 ilmu tumbuh tumbuhan 96 Ad dhuha ayat 2 97 ibrahim ayat 40 98 yunus 40 99 Al+ahzab+ayat+65 100 kasih sayang

Hasil pencarian tentang dan+hanya+kedapanyalah+kamu+kembali

terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 15
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian...Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya hanya Kami yang menghidupkan dan mematikan makhluk hidup di dunia, dan hanya kepada Kami...mereka akan kembali.
(Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kamilah tempat kembali -semua makhluk-
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 8
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 43
Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk)
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 105
yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu...Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 4
apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan...dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja....Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku...(Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah...kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali".
Mûsâ berkata, "Wahai Fir'aun, kamu sendiri telah mengetahui bahwa yang menurunkan bukti-bukti itu adalah...Tuhan pemelihara langit dan bumi, karena hanya Dia yang mampu melakukannya....Bukti-bukti itu amat jelas dan dapat memperlihatkan kebenaranku kepadamu, tetapi kamu malah menjadi sombong...dan ingkar....Kurasa kamu adalah orang yang akan binasa, wahai Fir'aun, jika kamu tidak kembali dari kemungkaranmu.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 12
Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 15
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang...itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah...jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu...apa yang telah kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 4
Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya...Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah...berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh...Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran
Maka, siapa saja yang meminta petunjuk dari al-Qur'ân, manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri...Dan, sebaliknya, siapa saja yang tersesat dari mengikuti jalan al-Qur'ân, kerugian akibat kesesatan itu...pun hanya akan kembali kepada dirinya sendiri....Dan kamu, Muhammad, tidak bertugas untuk memberi hidayah kepada mereka....Dan kamu telah menyampaikan.
(Hanya kepada Rabbmu sajalah pada hari itu tempat kembali) bagi semua makhluk, lalu mereka dihisab dan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 92
Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat..., menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu,...Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu....Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 3
Dia menciptakan langit dan bumi dengan haq....Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu dan hanya kepada Allah-lah kembali(mu).
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 28
Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin....Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali....Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah sebagai bukti nyata akan kekuasaan-Nya terhadap hari...kebangkitan, maka--untuk lari dari kebenaran--mereka hanya bisa mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek...moyang kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar dalam mendakwakan terjadinya hari kebangkitan
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah...kalian kembali.
menyombongkan diri berkata,) mereka yang sombong tidak mau beriman ("Sesungguhnya kami akan mengusir kamu...hai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami atau kamu kembali) sungguh mau kembali...Di dalam pembicaraan ini yang dipakai dhamir jamak padahal pembicaranya hanya seorang yaitu Syuaib sendiri...bukan berada dalam agama mereka, lalu ia menjawab sebaliknya (Syuaib menjawab, "Apakah) kami harus kembali
Hanya Allahlah Pemilik kerajaan langit, bumi dan seisinya. Dialah Penguasa atasnya....Semuanya akan kembali kepada-Nya pada hari kiamat untuk diperhitungkan dan diberi balasan.
menciptakan manusia sejak permulaan, kemudian mengembalikan penciptaan itu setelah mereka mati, lalu hanya...kepada-Nya mereka kembali untuk dihitung dan diberi balasan.
Adakah sesuatu yang dapat mencegah aku untuk menyembah Penciptaku, yang hanya kepada-Nya kalian akan...kembali?
Azab itu bisa jadi akan menimpa mereka pada saat kamu masih hidup, atau saat mereka kembali kepada Kami...Apabila Kami memperlihatkan kepadamu sebagian azab yang Kami janjikan itu saat kamu masih hidup, maka...Dan apabila Kami mematikanmu sebelum itu, maka hanya kepada Kamilah mereka akan kembali.
Dia menciptakan segala sesuatu yang telah ada dan yang akan ada....Hanya Dialah yang mengendalikan segala urusan dan segala sesuatu, maka hanya kepada-Nya sajalah segalanya...akan kembali.
(Dan Dialah yang mengembangbiakkan kalian) menciptakan kalian (di bumi ini, dan hanya kepada-Nyalah kalian...akan dihimpunkan) akan dibangkitkan menjadi hidup kembali kemudian menghadap kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 36
Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan...di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya....Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun...Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".
Tuhanmu, wahai Muhammad, adalah Allah Yang Benar dan satu-satunya yang berhak atas ketuhanan....Hanya Dialah yang berhak mendapatkan pujian dari hamba-hamba-Nya di dunia atas nikmat dan petunjuk- Nya..., dan pujian di akhirat atas keadilan dan pahala-Nya....Hanya Dialah yang memiliki hukum dan keputusan di antara hamba-hamba-Nya....Dan hanya kepada-Nya tempat kembali.
takuti dari mereka) maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka,...tetapi hanya di mulut dan bukan di hati....Ini hanyalah sebelum kuatnya agama Islam dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan...minoritas (dan Allah memperingatkanmu terhadap diri-Nya) maksudnya kemarahan-Nya jika kamu mengambil...mereka itu sebagai pemimpin (dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali) hingga kamu akan beroleh balasan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 28
Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).
Janganlah kamu menyembah tuhan lain di samping menyembah Allah, karena tidak ada tuhan yang patut disembah...Segala sesuatu selain Allah adalah binasa dan fana....Yang abadi hanyalah Allah semata yang memiliki ketentuan yang berlaku di dunia dan akhirat....Tak diragukan lagi, hanya kepada- Nyalah tempat kembali seluruh makhluk.