Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 at taubah ayat 71 11 surat yunus ayat 99 12 ali+imran+159 13 Al Hujurat ayat 13 14 saba' 46 15 yunus ayat 99 16 saba ayat 46 17 ali imran 18 kebebasan 19 ibrahim 7 20 Ali imran 14 21 ilmu pengetahuan 22 surat al baqarah ayat 256 23 YUNUS 24 Qs. Attin ayat 4 25 an nisa ayat 1 26 jual beli 27 Al ikhlas 28 Surah al- baqarah ayat 36 29 SABA+46 30 Surah+An+Nisa+Ayat+26 31 al hajj ayat 41 32 pemimpin 33 saba 34 al imran ayat 159 35 al maidah ayat 2 36 Berpikir 37 al-hajj ayat 41 38 Anisa ayat 118 39 Anisa+ayat+118 40 as saba 46 41 al mujadalah ayat 11 42 ali imran 191 43 kurban 44 Surah Ali Imran 214 45 ali imran 12 46 Ar rahman 47 surat saba ayat 46 48 An Nahl ayat 5 49 ali imran 31 50 an najm ayat 39-42 51 al-baqarah ayat 256 52 ibrahim 53 An+Nahl+ayat+6 54 QS. Al-Hajj ayat 41 55 Surat Al hajj ayat 41 56 al baqarah ayat 170 57 rezeki 58 surat saba' ayat 46 59 al-baqarah ayat 36 60 Sabar 61 surat at taubah ayat 71 62 ali imran 103 63 Ali Imran ayat 19 64 kebebasan musyawarah 65 al mujadilah ayat 11 66 Surat Ibrahim ayat 7 67 Syirik 68 al baqarah ayat 3 69 Al Furqan ayat 74 70 Arab 71 Ali Imran 185 72 surat al baqarah ayat 36 73 maryam 74 surah al-Baqarah ayat 30 75 pendidikan 76 qs yunus 99 77 Surat yusuf 78 At Taubah ayat 31 79 luqman 14 80 QS saba ayat 46 81 ali imran 13 82 al bayyinah ayat 8 83 al-baqarah ayat 170 84 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 85 kemaslahatan 86 Ibrahim ayat 34 87 Surah al- baqarah ayat 36\ 88 bebas 89 al hujurat ayat 6 90 AL+najm+ayat+23 91 ar rum ayat 39 92 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 93 Perang badar 94 matahari 95 al-imran ayat 159 96 yunus 26 97 Hadits Ahmad Nomor 17398 98 ar-rahman 99 Darah 100 Al ahzab ayat 36

Hasil pencarian tentang doa+nabi+adam

Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya....Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
Allah yang telah menganugerahkan kepada diriku) memberiku (sekalipun) walaupun (sudah tua, Ismail) Nabi...Ismail dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan Ishak.) dilahirkan...sewaktu Nabi Ibrahim berumur seratus dua belas tahun (Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Mendengar...doa).
(Kemudian Rabbnya memilihnya) yakni mendekatkannya ke sisi-Nya (maka Dia menerima tobatnya) sebelum Nabi...Adam bertobat (dan memberinya petunjuk) supaya terus-menerus bertobat.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri...dari yang bersangkutan (di antara penduduk alam) yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu
) Dia telah menciptakan kalian (dari tanah) karena Dia telah menciptakan bapak moyang kalian, yaitu Nabi...Adam daripadanya (dengan sebaik-baiknya.)
(Dia menciptakan manusia) yakni Nabi Adam (dari tanah kering) tanah kering yang apabila diketuk akan
kerancuan berpikir mereka, Ibrâhîm bertanya, "Adakah berhala-berhala itu dapat mendengarkan dan mengabulkan doa-doa
(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...tahun (sedangkan dia belum merupakan) ketika itu (sesuatu yang dapat disebut) maksudnya, Nabi Adam selama
pada hari aku dibangkitkan hidup kembali)" hal ini telah dikatakan pada kisah yang lalu, yaitu dalam doa...Nabi Yahya.
Allah Swt. sungguh Maha Mendengar doa dan zikirmu; Maha Mengetahui niat dan perbuatanmu....Seolah-olah Allah berkata kepada Nabi, "Jangan kamu memaksakan dirimu menahan keberatan-keberatan beribadah
Maksudnya mereka yang durhaka karena melakukan homosex, Allah memperkenankan doa Nabi Luth.
(Dan jin) maksudnya biangnya jin, yaitu iblis (Kami telah menciptakan sebelumnya) sebelum Nabi Adam diciptakan
nikmat Kami (yaitu saudaranya, Harun) Lafal Haruna menjadi Badal atau Athaf Bayan (menjadi seorang nabi...menjadi Hal atau kata keterangan yang dimaksud daripada pemberian itu; hal ini merupakan pengabulan dari doa...Nabi Musa sendiri yang meminta kepada Allah, supaya Dia mengangkat saudara tuanya menjadi rasul pula
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...Malaikat dan ikut menyembah Allah bersama dengan para Malaikat (ia membangkang) tidak mau sujud kepada Nabi...Adam; bahkan mengatakan sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya; Iblis menjawab, "Saya lebih
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 5
sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa...)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?
Beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku) doa ini diucapkan sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa kedua...Akan tetapi menurut suatu pendapat dikatakan bahwa ibu Nabi Ibrahim masuk Islam.
Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal isytimal (dan yang memulai penciptaan manusia) yakni Nabi...Adam (dari tanah).
(Maka Kami berkata, "Hai Adam!...Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari
Ingatlah pula ketika Ibrâhîm dan Ismâ'îl meninggikan dasar-dasar Bayt Allâh seraya memanjatkan doa kepada...Engkau Maha Mendengar doa kami dan Mahatahu ketulusan niat kami. (1) {(1) Ka'bah atau Bayt Allâh, yang...yang mengatakan bahwa bangunan pertama dibangun oleh para malaikat dengan batu-batu surga pada saat Adam...masa pembangunannya oleh Ibrâhîm dan Ismâ'îl hingga diperbaiki oleh Qushayy bin Kilâb, kakek kelima Nabi
telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kalian) yaitu makhluk-makhluk yang terdahulu sejak Nabi...Adam (dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian) orang-orang yang akan datang
Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana
(Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) yaitu Nabi Adam (dari tanah liat kering) tanah liat
tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika mereka berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi...Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...'
tanda-tanda-Nya) yang menunjukkan akan kekuasaan-Nya (ialah Dia menciptakan kalian dari tanah) asal kalian yaitu Nabi...Adam (kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia) yang terdiri dari darah dan daging (yang berkembang
Setan pun menunjukkan pohon terlarang itu, sehingga Adam dan istrinya terpedaya dengan rayuannya dan...Begitulah, Adam telah melanggar perintah Tuhannya....Peristiwa itu terjadi sebelum ia diangkat sebagai nabi.
Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, melalui doa- doa dan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 72
Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
Iblîs berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, sebab aku Engkau ciptakan dari api sedangkan Adam Engkau
Sesungguhnya para nabi yang terpilih itu selalu bergegas untuk melakukan setiap perbuatan baik, memohon...doa karena haus akan kasih sayang Kami, dan hanya takut serta mengagungkan diri Kami.