Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 riba 7 Mimpi 8 Menghargai pendapat orang lain 9 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 10 zakat 11 Jual beli 12 al ikhlas 13 bekerja 14 surah al maidah ayat 89 15 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 16 al hujurat ayat 13 17 yunus 18 ibrahim 7 19 ali imran ayat 130 20 hadits+surat+an+nahl 21 AL MUJADALAH AYAT 11 22 Menerima harta dengan nafsu serakah 23 al baqarah ayat 30 24 Al Maidah ayat 1 25 al+ikhlas 26 Menuntut ilmu 27 yunus+ayat+85-86 28 akhlak 29 penciptaan manusia 30 gunung 31 jujur 32 syari'ah 33 Surat+Ali+Imran+ayat+190 34 surat al wakiah 35 al an'am ayat 38 36 Sedekah 37 ALMAIDAH AYAT 2 38 hujan 39 An nisa ayat 58 40 ibrahim 52 41 al imran 186 42 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 43 yusuf 47 44 obat 45 laut 46 mencatat dengan jujur 47 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 48 At-taubah+ayat+103 49 al maidah ayat 87-88 50 yusuf 3 51 al A'raf ayat 54 52 az zariyat ayat 56 53 Ali Imran 159 54 al-baqarah ayat 286 55 Ali imran 45 56 al maidah ayat 6 57 sakit 58 An nahl ayat 90 59 ALI IMRAN 102 60 neraka 61 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 62 Pemimpin 63 ibadah 64 Hud ayat 7 65 Mengutamakan kepentingan bersama 66 niat 67 Penyakit 68 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 69 ibrahim ayat 28 70 Babi 71 rahmat allah 72 Al baqarah ayat 2 73 Al Imran 85 74 hadits hutang 75 al imran ayat 102 76 masjid 77 takwa 78 Wasiat 79 Musibah 80 surat al isro ayat87 81 anak 82 al hujurat ayat 14 83 al hijr 94 84 Munafik 85 Al alaq ayat 1-5 86 IBLIS 87 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 88 Ar-Rum ayat 21 89 Al-Maidah ayat 3 90 Mendengar 91 al maidah ayat 48 92 al fushilat ayat 11 93 thaha ayat 105 94 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 95 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 96 Surat+Ali+Imran+ayat+159 97 ibrahim 24-25 98 takdir 99 al baqarah ayat 31 100 Al maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang hadis+tentang+manusia

Demikianlah menurut penafsiran hadis tentang tiga perkara tersebut; yang pertama adalah hari yang telah...menyaksikan amal perbuatan yang dikerjakan pada hari itu, serta yang ketiga hari Arafah disaksikan oleh manusia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit) yaitu hari kiamat, kemudian manusia...digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai...manusia pada saat itu.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 39
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
Pada hari ketika langit terbelah, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 63
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah".
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
tauhid itu (di dunia dan di akhirat) yaitu di alam kubur, ketika dua orang malaikat menanyakan kepadanya tentang...yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
Ditafsirkan oleh sebuah hadis, bahwa hal ini menunjukkan tentang diazabnya orang kafir di dalam kuburnya
mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira) (dan pemberi peringatan) yang memperingatkan manusia...tentang neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 72
Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu.
(Kemudian sesungguhnya kalian) hai manusia tentang kelaliman-kelaliman yang telah terjadi di antara kalian
Ayat berikut ini turun tentang orang-orang Yahudi, (Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan) kepada...manusia (apa-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk) seperti ayat rajam dan tentang...(setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab) yakni Taurat (mereka itu dikutuk oleh Allah) maksudnya
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah".
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 21
Dan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka, agar manusia itu mengetahui, bahwa janji...Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata: "Dirikan sebuah bangunan...di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka".
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 5
Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan...kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 213
Manusia itu adalah umat yang satu....peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia...tentang perkara yang mereka perselisihkan....Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu...Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann
(Hai manusia!...Sesungguhnya janji Allah) tentang adanya hari berbangkit dan lain-lainnya (adalah benar, maka sekali-kali...beriman kepada adanya hari berbangkit dan lain-lainnya (dan sekali-kali janganlah memperdayakan kalian tentang...Allah) tentang sifat dan Penyantun-Nya dan sifat Sabar-Nya yang menangguhkan kalian tidak diazab (orang
(Dan ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu tuduh-menuduh tentang hal itu) asalnya fatadaara'tum...dan saling menuduh (sedangkan Allah menyingkapkan) atau memperlihatkan (apa yang kamu sembunyikan) tentang
(Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun) untuk tempat ibadah (bagi manusia) di muka bumi (ialah yang...baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40 tahun sebagai tersebut dalam kedua hadis...Pada sebuah hadis lain disebutkan pula bahwa Kakbahlah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 204
Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya
(Dia telah menciptakan manusia dari mani) mulai dari mani hingga menjadi manusia yang kuat lagi kekar...(tiba-tiba ia menjadi pembantah) sangat memusuhi (yang nyata) lalu Allah menjelaskan tentang bantahan...manusia itu yang tidak mempercayai adanya hari berbangkit, yaitu melalui firman-Nya yang lain: "Siapakah
Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya.
Kemudian dibicarakan tentang kewajiban menghormati orangtua, keadaan manusia berkaitan dengan harta mereka...Dilanjutkan dengan penjelasan-Nya tentang asal penciptaan manusia dan setan dan ancaman-Nya terhadap...Kemudian dijelaskan pula tentang kemuliaan manusia, penjelasan Allah tentang siksaan-Nya di hari akhirat...ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 16
Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 19
Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih....suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang
Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (tentang ayat-ayat) yang menunjukkan
Dua kelompok manusia ini saling berdebat tentang Tuhan mereka, tentang mana yang pantas dan mana yang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan...manusia tidak mengetahui".
gaib di mata hamba-hamba-Nya (maka Dia tidak memperlihatkan) tidak menampakkan (kepada seorang pun tentang...yang gaib itu) di antara manusia ini.