Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Puasa syawal 3 ikhlas 4 riba 5 utang 6 kesedihan 7 hari raya 8 Menghalangi masjid 9 sedekah 10 Aisyah 11 Nabi meninggal 12 maryam 13 al+baqarah+ayat+21 14 Zakat 15 pengusiran 16 Kiamat 17 hutang 18 jibril 19 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 20 neraka 21 ali imran 102 22 Penerus nabi Muhammad Saw 23 ALLAH 24 Nikah 25 zabur 26 injil 27 Berkah 28 Surat Al kafirun 29 penyakit 30 Sholat 31 yusuf+105 32 Berfikir 33 al ankabut ayat 2 34 Sholat iedul fitri 35 surga 36 al ikhlas 37 cahaya 38 annisa ayat 22 39 rezeki 40 Qs albaqarah ayat 62 41 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 42 Al hadid ayat 11 43 Apa yg di maksut dengan alamat email 44 al baqarah ayat 275 45 Iblis 46 surat At-Taubah:34 47 alam nasyroh 48 yunus 57 49 Ghuluw dalam beragama uzair 50 pinjaman 51 ibrahim 52 al-alaq ayat 1-5 53 Sikap muslim yerhadap yahudi 54 memaafkan 55 ar+rum+ayat+21 56 Menyesatkan 57 al imran 104 58 Ibrahim :7 59 Makanan 60 Takwa 61 surat al maidah ayat 1 62 Ali imran 10 63 ali imran 159 64 Surah yunus 92 65 puasa 66 At taubah ayat 34-35 67 sihir 68 al hujurat ayat 11 69 al+baqarah+ayat+168-169 70 Makan 71 Al baqarah ayat 245 72 Surat Al-A’raaf ayat 180 73 akhlak 74 Sembilan puluh sembilan nama 75 al baqarah ayat 168 76 Al+Anfal+ayat+1 77 Kiblat 78 sabar 79 Bahasa 80 waris 81 luqman 14 82 al+hikmah 83 bacalah 84 Hadist tentang hukum menyambung rambut 85 Surat Al bayinah ayat 4-5 86 maaf 87 Al maidah ayat 2 88 Al-Baqarah Ayat 43 89 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 90 ar rum ayat 30 91 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 92 al mukminun ayat 60 93 rugi+tidak+berfikir 94 buih 95 Maryam 26 96 sholat 'Ied 97 surat+al-baqarah+ayat+146 98 Al baqarah ayat 1 99 Al hujurat ayat 13 100 Berapa banyak idzhar dalam qs al Baqarah 184

Hasil pencarian tentang hadist+tentang+keseimbangan+hidup+di+dunia+dan+akhirat

Apakah yang Anda maksud hadits tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat?
(Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya...kalian ditimpa, karena pembicaraan kalian) hai golongan yang menuduh (tentang berita bohong itu, azab...yang besar) di akhirat kelak.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Perumpamaan Banû Nadlîr adalah seperti orang-orang kafir yang hidup tidak lama sebelum mereka....Di dunia, mereka telah merasakan akibat kekafiran dan pelanggaran janji, dan di akhirat kelak mereka
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 14
Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu...ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 38
sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan...ingin tinggal di tempatmu?...Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?...Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.
(Dia mengatakan) sewaktu ingat akan kesalahan-kesalahannya ("Alangkah baiknya) huruf Ya di sini bermakna...Tanbih (sekiranya aku dahulu mengerjakan) amal kebaikan dan beriman (untuk hidupku ini") untuk kehidupan...yang baik di akhirat, atau sewaktu aku hidup di dunia.
(Yang menjadikan mati) di dunia (dan hidup) di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia....Nuthfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup; pengertian hidup ialah karena ia...berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan (supaya Dia menguji kalian) atau mencoba kalian di...dalam kehidupan ini (siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya) maksudnya yang paling taat kepada...(Dan Dia Maha Perkasa) di dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang durhaka kepada-Nya (lagi Maha
Mereka saling berbisik satu sama lain, dalam suasana penuh hina dan galau, tentang betapa pendeknya kehidupan...dunia....Begitu pendeknya, hingga mereka seolah hidup dan merasakan kenikmatan dunia hanya sepuluh hari.
(Dan di antara mereka ada pula yang berdoa, "Ya Tuhan kami!...Berilah kami di dunia kebaikan), artinya nikmat, (di akhirat kebaikan) yakni surga, (dan peliharalah...Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang musyrik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya...ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan beroleh
(Kami berikan mereka bersenang-senang) di dunia (sebentar) hanya selama mereka hidup di dalamnya (kemudian...Kami paksa mereka) di akhirat (masuk ke dalam siksa yang keras) yaitu siksaan neraka yang mereka tidak
Sungguh telah datang kepada kalian berita tentang orang-orang yang kafir sebelum kalian....Di dunia, mereka telah merasakan akibat buruk perbuatan mereka....Dan di akhirat kelak mereka akan memperoleh siksa yang amat menyakitkan.
(Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu) sewaktu mereka hidup di dunia (dan mereka...menduga-duga) meramal-ramal (tentang yang gaib dari tempat yang jauh) yaitu terhadap hal-hal yang tidak...dapat dijangkau oleh pengetahuan mereka, karena mereka sewaktu di dunia mengatakan terhadap Nabi, bahwa...Dia adalah penyihir, tukang syair dan tukang ramal....Mereka mengatakan tentang Alquran, bahwa itu adalah sihir, syair, dan ramalan.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 7
Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat
Barangsiapa mencari kehidupan dunia yang fana dan bekerja untuknya dengan segala upaya, tetapi ia tidak...percaya kepada hari akhir serta tidak menunggu balasan hari akhirat, niscaya Kami segerakan baginya...di dunia kelapangan dan kemudahan hidup sesuai kehendak Kami....Kemudian di akhirat, Kami sediakan baginya neraka jahanam....Dia pun menjadi binasa dan terusir dari rahmat Allah.
Padahal para rasul itu telah menunjukkan kepada mereka mukjizat-mukjizat yang jelas, mushaf- mushaf Tuhan dan...kitab yang dapat mengantarkan mereka kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.
(Maka hendaklah mereka tertawa sedikit) di dunia (dan hendaklah mereka menangis) di akhirat nanti (banyak...sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan) ayat ini merupakan berita tentang keadaan mereka
Semasa hidup di dunia, jika ayat-ayat Allah yang jelas petunjuknya dibacakan kepada orang-orang kafir...Dengan membanggakan harta dan kelompok, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Nasib kalian...tidaklah sama dengan nasib kami di dunia....Demikian juga kedudukan kami di akhirat yang kalian yakini itu."
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 25
Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
Di dunia ini, para wali Allah akan mendapatkan kabar gembira berupa janji kemenangan dan kemuliaan dari...Allah di dunia, dan terlaksananya janji itu di akhirat....Sesuatu yang dijanjikan di dunia, kemudian mereka peroleh di akhirat ini adalah suatu keberuntungan yang
Mereka hanya mengetahui segala urusan dan cara untuk membangun kehidupan dunia serta bagaimana menikmati...Sedangkan tentang bekal untuk akhirat, mereka sangat bodoh dan lalai.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 20
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang...siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan...tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.
(Allah berfirman,) Maha Tinggi Dia ("Janganlah kalian bertengkar di hadapan-Ku) maksudnya, tiada gunanya...pertengkaran kalian di sini (padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan kepada kalian) sewaktu...kalian hidup di dunia (ancaman) akan adanya azab di akhirat jika kalian tidak beriman, dan ini merupakan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 24
Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup...dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan...tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman...dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima...cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah....Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda...atas perbuatan mereka di dunia.
(Allah akan memberi petunjuk kepada mereka) di dunia dan di akhirat kepada yang bermanfaat buat diri...mereka (dan memperbaiki keadaan mereka) di dunia dan di akhirat....Perbaikan di dunia adalah bagi mereka yang tidak gugur, yang termasuk ke dalam pengertian ungkapan Qutiluu...dengan cara Taghlib, artinya lebih memprioritaskan mereka yang gugur di jalan Allah swt.
Sebab, kenikmatan itu tidak lebih dari sekadar hiasan hidup di dunia yang merupakan ujian Allah terhadap...Allah menyimpan kenikmatan yang lebih baik dan lebih abadi dari kenikmatan itu untukmu di akhirat.
Mereka merasakan siksa yang ringan di dunia....Aku bersumpah, "Siksa di akhirat sungguh lebih besar dari siksa di dunia, kalau mereka mengetahui dan
Biarkan mereka tertawa karena gembira dengan tidak ikut berperang dan bangga dengan mengejek orang-orang...Sebab, tawa mereka itu tidak akan berlangsung lama, karena akan berhenti bersama habisnya masa hidup...mereka di dunia....Setelah itu mereka akan menangis tiada hentinya di akhirat, sebagai balasan perbuatan buruk yang dahulu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 134
Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia...dan akhirat....Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 16
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa...yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
(Sesungguhnya mereka sebelum itu) yakni sewaktu-waktu berada di dunia (hidup bermewah-mewah) mereka selalu...hidup bersenang-senang dan tidak mau melelahkan diri mereka dalam ketaatan.