Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 dalil+kitab+injil 3 sabar 4 Hadis tentang asmaul husna al wakil 5 bekerja 6 asmaul husna 7 Injil 8 Keuntungan+jual+beli 9 at taubah ayat 105 10 an nisa ayat 59 11 surat an nas 12 al-baqarah ayat 216 13 Surat Ali Imran ayat 159 14 Obat 15 Al-Baqarah Ayat 155 16 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 17 dalil+kitab+Al Quran 18 ali imran 31 19 hijrah 20 Yusuf 21 minyak bumi 22 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 23 Al-Isro ayat 26-27 24 an nahl ayat 125 25 Al isra ayat 32 26 Wasiat 27 ibrahim 28 al+maidah+ayat+48 29 Hari kiamat 30 riba 31 zabur 32 ali imran 33 nasakh tiada pengganti 34 pakaian 35 maryam+24 36 Al ikhlas 37 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 38 Hadits kitab injil 39 al imran 40 ibrahim 7 41 Jinn 42 Ali imran 110 43 maryam 58 44 Zakat 45 Hadist tentang taat kepada allah 46 az zumar ayat 53 47 ali imran 159 48 Saba 49 al hijr ayat 9 50 al hujurat ayat 13 51 luqman 33 52 Wanita keji 53 wanita 54 berkembang 55 Kebajikan 56 Hadis+at+taubah+ayat+105 57 al-hujurat ayat 13 58 niat 59 Hadits tentang kitab taurat 60 Hadis berfikir kritis 61 Harta 62 Sihir 63 Hati 64 shalat 65 mencela 66 maryam+23 67 munafik 68 al isra ayat 55 69 surat 3 ayat 5 70 cepat 71 Al-Baqarah ayat 201 72 haji 73 Surah Al Isra Ayat 55 74 luqman 75 Al Baqarah ayat 30 76 Taurat 77 Al Mujaadilah ayat 13 78 Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia 79 an-nisa+ayat+21 80 al baqarah ayat 2 81 yang belajar al quran dan mengamalkannya 82 Memaafkan 83 puasa 84 al baqarah ayat 183 85 al+baqarah+ayat+256 86 yunus 24 87 ali imran 104 88 an nahl ayat 97 89 hadis tentang manusia 90 musibah 91 QS+An-Nisa+ayat+29 92 tepat waktu 93 luqman+14 94 menuntut ilmu 95 al maidah ayat 46 96 Maryam 56  97 Jual beli yang dilarang 98 Hadits Benda+yang+haram+diperjualbelikan 99 al mu'minun ayat 5-7 100 An najm ayat 39

Hasil pencarian tentang hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
) menurut satu qiraat Ibraham (dari Tuhannya dengan beberapa kalimat) maksudnya dengan perintah dan larangan...(Firman-Nya) yakni Allah Taala, ("Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia.")...maksudnya dari anak cucuku dijadikan imam-imam....(Firman-Nya, "Janji-Ku ini tidak mencapai) untuk dijadikan imam (orang-orang yang aniaya") yakni orang-orang...Sebaliknya bagi orang yang tidak aniaya, tidak tertutup kemungkinan untuk diangkat sebagai imam.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 77
Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh kami saja".
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan....(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana
(Dan kepada Rabbmu bersabarlah) di dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya
Lalu dikatakan kepada malaikat Malik:
kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam...Bukhari dan Imam Muslim.
(Mereka berseru, "Hai Malik!)
tauhid itu (di dunia dan di akhirat) yaitu di alam kubur, ketika dua orang malaikat menanyakan kepadanya tentang...beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis Imam...Bukhari dan Imam Muslim (dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim) yaitu orang-orang kafir; oleh
ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini diriwayatkan oleh Imam...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (tentang ayat-ayat) yang menunjukkan
(Berfirmanlah) Allah swt. kepada mereka melalui lisan malaikat Malik.
(Berfirmanlah) Allah swt. melalui lisan malaikat Malik.
(Larangan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad ini juga berlaku untuk para pengikutnya....Larangan yang mustahil terjadi pada Nabi ini merupakan gaya atau ungkapan hiperbolis [mubâlaghah] dari...larangan dimaksud).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 68
Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang...yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).
[[49 ~ AL-HUJURAT (KAMAR-KAMAR) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dimulai dengan larangan...kepada orang-orang Mukmin untuk menilai sesuatu sebelum datang perintah Allah dan Rasul-Nya, larangan...Selain itu, surat ini juga menjelaskan larangan bagi orang-orang Arab Badui untuk mengaku bahwa mereka...telah beriman sebelum iman itu menetap dalam hati mereka dan keterangan tentang siapakah orang-orang...Kemudian dalam akhir surat ini dijelaskan larangan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa mereka
orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 120
Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif
yang beriman dan mereka selalu bertakwa) kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
al-Qur'ân benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya
Keterangan tentang makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah dan sesatnya orang-orang musyrik karena...Keterangan tentang sepuluh pesan yang merupakan esensi dari pokok-pokok ajaran Islam dan moral, yaitu...: larangan menyekutukan Allah, larangan berzina, larangan membunuh, larangan memakan harta anak yatim...melebihkan takaran dan timbangan, mewujudkan keadilan, menepati janji, berbakti kepada kedua orang tua dan larangan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 74
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam
Kemudian taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan
(Allah berfirman) kepada mereka melalui lisan malaikat Malik penjaga neraka, sesudah jangka waktu yang
(Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka) maksudnya orang-orang...Menurut satu riwayat dibaca 'tas-al', yaitu dengan sukun atau baris mati, menunjukkan larangan.
Imam Sibawaih berpendapat bahwa lafal Kaana di sini adalah Zaidah.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 2
menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan
didekatkannya surga itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan--dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
Katakan pula, "Kemarilah kalian, akan aku terangkan larangan-larangan yang harus kalian perhatikan dan...Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan...Allah sangat menekankan perintah menjauhi larangan itu, sesuatu yang oleh akal sehat pun dinilai demikian
menunjukkan pohon terlarang itu, sehingga Adam dan istrinya terpedaya dengan rayuannya dan lupa akan larangan...aurat mereka tersingkap sebagai balasan atas ketamakannya yang menyebabkan mereka lupa dan melanggar larangan
(Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam) seorang penghulu yang menjadi panutan dan di dalam dirinya