Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Al isra ayat 23 7 Menghalangi masjid 8 makanan 9 hari raya 10 Aisyah 11 hutang 12 Zakat 13 pengusiran 14 sabar 15 Al ikhlas 16 puasa 17 al+baqarah+ayat+21 18 nikah 19 ALI IMRAN 102 20 Kiamat 21 kesedihan 22 Surat Al An'aam ayat 141 23 penyakit 24 ikhlas 25 Riba 26 Mendatangi neraka 27 Al Baqarah ayat 245 28 Berkah 29 al ankabut ayat 2 30 neraka 31 Bahasa 32 Sholat iedul fitri 33 zabur 34 Surat Al kafirun 35 Puasa syawal 36 ali imran 159 37 ALLAH 38 kawin 39 Al Baqarah ayat 275 40 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 41 Menyesatkan 42 Iblis 43 hadits Muslim Nomor 1688 44 annisa ayat 22 45 Sholat 46 Ibrahim 47 ali imran 104 48 yusuf+105 49 Penerus nabi Muhammad Saw 50 Injil 51 Al+Anfal+ayat+1 52 pinjaman 53 hud+ayat+117 54 yunus 57 55 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 56 Surat Al-A’raaf ayat 180 57 Takwa 58 ar+rum+ayat+21 59 At taubah ayat 34-35 60 al+hikmah 61 Ali imran 10 62 maaf 63 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 64 Makan 65 Tafsir alfatihah ayat 5 66 Ramadhan 67 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 68 Al+baqoroh+ayat+32 69 al imran 104 70 Sembilan puluh sembilan nama 71 Apa yg di maksut dengan alamat email 72 memaafkan 73 al-hujurat ayat 13 74 al+baqarah+ayat+168-169 75 Ayat+194+Albaqarah+ 76 sihir 77 luqman 14 78 surat At-Taubah:34 79 Baqarah+ayat+163 80 Surat Al bayinah ayat 4-5 81 al hujurat ayat 11 82 Al-Baqarah Ayat 43 83 Karun 84 Surat Al-Fatihah Ayat 5 85 al+hujurat+ayat+13 86 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 87 waris 88 al hijr 28 89 Surat+hud+Ayat+32 90 Al maidah ayat 2 91 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 92 Surah yunus 92 93 Qs albaqarah ayat 62 94 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 95 surat al maidah ayat 1 96 ali imran 97 Lupa alquran 98 Al hadid ayat 11 99 Ali imran 191 100 cahaya

Hasil pencarian tentang hadits+Muslim+Nomor+1688+

(Tiada lain kamu itu) dengan menetapkan dua hamzah yang ditashilkan nomor duanya serta memasukkan alif
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
itu didasarkan pada asas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim...Sementara, membunuh orang Muslim itu diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja...sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota masyarakat Muslim....Sebab, memerdekakan seorang budak Muslim itu berarti menciptakan suasana hidup bebas dalam masyarakat...Muslim.
Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....kaum Muslim di Madinah, meskipun kafilah Abû Sufyân itu tidak diserang oleh kaum Muslim....Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kaum Muslim kecuali bertahan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy....Dengan demikian, Rraja Kisra telah menyatakan perang terhadap kaum Muslim.
Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan
Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor
Seorang Muslim berkewajiban untuk hijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan....Orang Muslim harus hidup mulia dan tidak terhina.
yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim
Maka, setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang Muslim atau selain mereka, sekelompok mereka
seruan mereka demi mengharap dari mereka iman yang sempurna kelak ketika mereka menjadi orang-orang muslim
Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
memang sarat permusuhan, baik permusuhan antarmereka sendiri atau antara mereka dengan orang-orang Muslim...musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat
(Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda) terdiri dari golongan yang berbeda-beda; ada yang muslim
Barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang Muslim dengan maksud permusuhan, dan ia membenarkan tindakannya
orang musyrik sebagai budak yang dimiliki oleh sejumlah orang yang saling memperebutkannya, dan orang Muslim
tambahannya) yaitu dapat melihat Allah swt. sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis sahih Muslim
Ketika mereka diuji setelah mengatakan seperti itu, sebagian dari mereka enggan ikut bersama-sama kaum muslim
Seperlimanya adalah hak milik Allah, rasul-Nya, kerabat rasul; lalu anak-anak yatim, yaitu anak-anak orang Muslim...ditinggal mati orangtua mereka, fakir miskin, yaitu mereka yang membutuhkan dari kalangan orang-orang Muslim...Sementara empat perlima bagian yang tidak disinggung dalam ayat adalah hak milik orang-orang Muslim yang
Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...Akhirnya orang Muslim itu membatalkan rencananya berjalan melewati tempat itu.
(Apa saja yang kalian tebang) hai orang-orang muslim (dari pohon kurma) milik orang kafir (atau yang