Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Etika murid kepada guru 7 At taubah ayat 36 8 Jihad 9 ali imran 10 kejadian manusia 11 al maidah ayat 2 12 Shalat 13 iblis 14 Zakat 15 nikah 16 jual beli 17 Al baqarah ayat 2 18 Waktu 19 al hujurat ayat 13 20 Ali Imran ayat 159 21 Sabar 22 ali imran 104 23 AL HUJURAT AYAT 10 24 al imran 25 akal 26 sholat 27 Iman 28 akhlak 29 Riba 30 jujur 31 an nahl ayat 125 32 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 33 Menuntut ilmu 34 luqman 35 taubat 36 al maidah ayat 3 37 Masjid 38 an-Nahl ayat 125 39 Ibrahim 42 40 an-nisa ayat 19 41 Ibrahim 7 42 ali imran 97 43 an nisa ayat 29 44 Puasa 45 al ahzab ayat 21 46 ali Imran 64 47 AL ISRA AYAT 23 48 Pasar modal 49 luqman 13 50 Al baqarah ayat 275 51 nafas 52 Memaafkan 53 al maidah ayat 1 54 al hijr 41 55 surah hud ayat 61 56 al ikhlas ayat 1 57 Tentang bersi 58 an nisa ayat 9 59 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 60 Surah al baqarah ayat 30 61 jual beli dan riba 62 surat quraisy 63 al- Baqarah ayat 195 64 Pohon 65 Rukun Maqam 66 al ankabut ayat 45 67 an nisa ayat 58 68 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 69 al mujadilah ayat 11 70 anggota badan tanggu 71 ali+imran+105 72 al-ikhlas 73 Ziarah kubur 74 q.s An- nisaa ayat 59 75 Agama 76 yunus 10 77 Al-A’raf+ayat+129 78 Hud ayat 61 79 luqman 34 80 QS. Ali Imran (3): 67 81 muhammad 10 82 ikan 83 saba 19 84 Lingkungan pendidikan Islam 85 muslim, bab pakaian (2125) 86 yusuf 87 surat ali imran ayat 159 88 Al-an'am ayat 165 89 maha lembut 90 Takdir 91 surat Yunus ayat 57 92 Ibrahim+ayat+34 93 Musnad Ahmad 5364 94 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 95 toleransi beragama 96 annisa ayat 102 97 Hadis pasar modal 98 Dakwah nabi Luth 99 ali imran ayat 190 100 al mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang hadits+abu+daud+tentang+ada+segolongan+yg+memperjuangkan

terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 7
ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang...hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya....Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal, yaitu: (Dan di antara manusia ada orang-orang...yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa petunjuk) yang menjadi pegangannya (dan
(Maka Kami telah memberikan pengertian tentang hukum) yakni keputusan yang adil dan tepat (kepada Sulaiman...yaitu yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman berfungsi memansukh hukum yang pertama, yakni hukum Nabi Daud...(dan kepada masing-masing) daripada keduanya (Kami berikan) kepadanya (hikmah) kenabian (dan ilmu) tentang...) demikianlah gunung-gunung dan burung-burung itu ditundukkan untuk bertasbih bersama Nabi Daud....(Dan Kamilah yang melakukannya) yakni Kamilah yang menundukkan keduanya dapat bertasbih bersama Daud,
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 87
Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula...) segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita; dan
Bagaimana pendapatmu) lafal Ara-ayta dan dua lafal lainnya yang sama nanti mengandung makna Ta'ajjub (tentang...orang yang melarang) yang dimaksud adalah Abu Jahal.
sekelilingnya) yaitu penduduk kota Mekah dan semua manusia (serta memberi peringatan pula) kepada manusia (tentang...hari berkumpul) yakni hari kiamat, yang pada hari itu semua makhluk dikumpulkan (yang tidak ada keraguan...Segolongan) dari mereka (masuk surga dan segolongan yang lain masuk Sa'ir) yakni neraka.
(Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman) yakni anak Daud (ilmu) tentang peradilan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 16
Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 21
orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg
(Dan Sulaiman telah mewarisi Daud) yakni kenabian dan ilmunya tidak kepada putra-putra Nabi Daud yang...Kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung) yakni ia memahami suara-suaranya dan apa yang dimaksudnya
(Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada...pula segolongan yang tidak beriman) terhadapnya (maka bersabarlah kamu) artinya kamu harap menunggu (
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 79
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing...berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 10
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami....(Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi....telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud
(Dan Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi) yaitu baju yang terbuat dari besi, dialah orang pertama...menciptakannya dan sebelumnya hanyalah berupa lempengan-lempengan besi saja (untuk kalian) yakni untuk segolongan...Jika dibaca Liyuhshinakum, maka Dhamirnya kembali kepada Nabi Daud, maksudnya, supaya dia melindungi
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 104
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 13
Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur)....Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat
Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman
terjemahan ayat Surat Al-Lahab Ayat 1
Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur....Lakukanlah berulang-ulang) yakni ulang-ulanglah (bersama Daud) melakukan tasbih; maksudnya bertasbihlah...supaya bertasbih bersamanya (dan Kami telah melunakkan besi untuknya) sehingga besi di tangan Nabi Daud
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 18
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi
(Makanan orang yang banyak dosa) seperti Abu Jahal dan teman-temannya.
(Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku) mereka adalah kaum Muhajirin (berdoa, "Ya Rabb kami
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 13
Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
(segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 30
Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 14
dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 39
(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
Demikian itu karena Abu Sofyan yang datang membawa kafilah perdagangan dari negeri Syam, beritanya sampai...Abu Sofyan membawa kafilahnya mengikuti jalan tepi pantai sehingga selamatlah mereka dari cegatan kaum...Lalu ada yang berkata kepada Abu Jahal, "Mari kita kembali."...Akan tetapi Abu Jahal menolak dan bahkan terus bermusyawarah dengan para sahabatnya; Nabi saw. bersabda...Sofyan atau rombongan Abu Jahal.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 40
dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.