Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 makanan 7 Zakat 8 Aisyah 9 hutang 10 Menghalangi masjid 11 hari raya 12 Al isra ayat 23 13 nikah 14 Kiamat 15 kesedihan 16 Surat Al An'aam ayat 141 17 ikhlas 18 Riba 19 ALI IMRAN 102 20 Mendatangi neraka 21 penyakit 22 pengusiran 23 Al ikhlas 24 sabar 25 al+baqarah+ayat+21 26 puasa 27 zabur 28 Surat Al kafirun 29 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 30 ali imran 159 31 Menyesatkan 32 kawin 33 Iblis 34 Al Baqarah ayat 275 35 annisa ayat 22 36 Berkah 37 hadits Muslim Nomor 1688 38 al ankabut ayat 2 39 Sholat 40 ali imran 104 41 yusuf+105 42 Penerus nabi Muhammad Saw 43 Sholat iedul fitri 44 Puasa syawal 45 Injil 46 Ibrahim 47 ALLAH 48 Al Baqarah ayat 245 49 Bahasa 50 neraka 51 Surat Al bayinah ayat 4-5 52 al imran 104 53 Apa yg di maksut dengan alamat email 54 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 55 Al+baqoroh+ayat+32 56 surat al maidah ayat 1 57 Tafsir alfatihah ayat 5 58 al+baqarah+ayat+168-169 59 Surah yunus 92 60 Ali imran 191 61 sihir 62 al-hujurat ayat 13 63 luqman 14 64 al hujurat ayat 11 65 Al-Baqarah Ayat 43 66 Karun 67 Ibrahim :7 68 alam nasyroh 69 Baqarah+ayat+163 70 waris 71 Ayat+194+Albaqarah+ 72 al+hujurat+ayat+13 73 Surat+hud+Ayat+32 74 Al maidah ayat 2 75 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 76 Qs albaqarah ayat 62 77 Surat Al-Fatihah Ayat 5 78 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 79 al hijr 28 80 At taubah ayat 34-35 81 cahaya 82 malaikat menangis 83 Lupa alquran 84 ali imran 85 Surat Al-A’raaf ayat 180 86 Al hadid ayat 11 87 maaf 88 Ramadhan 89 akhlak 90 perempuan 91 arra'du ayat 11 92 Sembilan puluh sembilan nama 93 Al+Anfal+ayat+1 94 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 95 dzikir allah...allah 96 yunus 57 97 manfaat 98 pinjaman 99 memaafkan 100 Takwa

Hasil pencarian tentang hadits+bukhari+sebagai+pedoman+hidup

(Inilah) Alquran ini (adalah pedoman bagi manusia) artinya, sebagai pedoman yang dijadikan sumber bagi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan bagi orang yang takut akan murka Tuhan, apa yang tertera dalam Tawrat itu menjadi petunjuk, pedoman...hidup, dan mengandung aturan-aturan untuk memperoleh rahmat Tuhan.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 20
Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 15
Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai..., yang tidak dapat hidup lagi.
selama empat puluh malam) maksudnya Kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40 malam untuk menjadi pedoman...orang-orang aniaya) disebabkan menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil anak lembu itu sebagai
Al-Qur'ân menjadi pedoman dalam memutuskan hukum di antara manusia.
(Dan) Dia telah menciptakan (kuda, bighal dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikannya sebagai...Disebutkannya kedua `illat itu, yaitu untuk ditunggangi dan dianggap sebagai perhiasan hal ini sama sekali...dijadikan perhiasan dagingnya dapat dimakan, hal ini telah ditetapkan berdasarkan hadis kitab Sahih Bukhari
Dia menjadikan bahtera dan binatang ternak tunduk kepada kalian sehingga dapat kalian pergunakan sebagai...kendaraan dalam perjalanan memenuhi keperluam hidup kalian.
kuburan-kuburan dibongkar) maksudnya tanahnya dibalik lalu orang-orang mati yang ada di dalamnya dibangunkan hidup...Sebagai Jawab dari lafal Idzaa berikut lafal-lafal lain yang di'athafkan kepadanya ialah:
Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya...Adapun maksud Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk...Bayt al-Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan ibadahnya sebagai
Mereka, misalnya, menganggapnya sebagai anak Allah karena dilahirkan tanpa bapak....Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
(Yang menjadikan mati) di dunia (dan hidup) di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia....Nuthfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup; pengertian hidup ialah karena ia
(Maka tetaplah demikian) kalimat-kalimat itu sebagai (keluhan mereka) yang mereka serukan dan mereka...ulang-ulang (sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai) bagaikan tanaman yang dipanen...dengan sabit; seumpamanya mereka dibunuh dengan memakai pedang (yang tidak dapat hidup lagi) mereka
Katakan, sebagai bantahan terhadap mereka, "Seandainya ada malaikat sebagai pengganti manusia yang berjalan...dan hidup berkesinambungan di bumi seperti layaknya manusia, niscaya Kami akan menurunkan kepada mereka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 67
dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai...seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan...kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu.
Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan kafir dan menemui Allah sebagai pelaku kejahatan, maka balasannya...Ia tidak mati di dalamnya hingga terbebas dari siksaan, dan tidak pula hidup hingga dapat merasakan kenikmatan
mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari
Allah menjadikan keadaan mereka seperti ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang lain untuk tidak...Di samping itu, juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa mereka dan masa setelah mereka...Juga hal ini Kami jadikan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, karena merekalah
Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan salat--yang merupakan...induk dari segala peribadatan--sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 8
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
dengan kelaliman) yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari
Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, "Jika kalian benar-benar menghendaki kenikmatan dan kesenangan hidup..., aku akan menyerahkan sebagian harta yang dapat meringankan beban penderitaan kalian akibat talak, sebagai
Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
telah meniupkan) maksudnya telah mengalirkan (ke dalam tubuhnya roh ciptaan-Ku) sehingga ia menjadi hidup...; diidhafatkannya lafal ruuh kepada-Nya sebagai penghormatan kepada Adam (maka tunduklah kalian kepadanya
menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut berbagai faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mempertahankan hidup...memerintahkan lebah untuk menjadikan gua-gua di pegunungan, celah-celah pepohonan dan puncak- puncak rumah sebagai
Kepada mereka dikatakan, sebagai penyempurnaan kebahagiaan, "Kalian hidup selamanya dalam kenikmatan
(Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan) yakni wajah-wajah...yang cerah penuh dengan kenikmatan hidup.
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 38
Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?...Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.
yakni air mani (sesudah itu dari segumpal darah) yakni dari kental (kemudian dikeluarkan-Nya kalian sebagai...lafal Thiflan sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal, bermakna jamak (kemudian) dibiarkan-Nya kalian hidup...kalian, yaitu di antara umur tiga puluh sampai dengan empat puluh tahun (kemudian -dibiarkan-Nya kalian hidup...Dia melakukan hal tersebut kepada kalian supaya kalian hidup (dan supaya kalian sampai pada ajal yang...ditentukan) yakni waktu yang telah dibataskan bagi hidup kalian (dan supaya kalian memahami) bukti-bukti