Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 AL HAJJ AYAT 7 4 al ikhlas 5 Ali imran 159 6 niat 7 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 8 Al+imran+191 9 Luqman ayat 14 10 Menuntut ilmu 11 makan 12 kami 13 yusuf 14 Al-luqman+ayat+13-17 15 An nasr ayat 2 16 al quran 17 sholat 18 yusuf 87 19 Maryam 20 An nisa ayat 58 21 Al baqarah ayat 2 22 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 23 Al-Hujurat Ayat 13 24 obat 25 kiamat 26 Ibrahim 27 ayat kursi 28 ali imran 130 29 akal 30 al+maidah+ayat+9 31 Al+waqi'ah+ayat+68 32 Muhammad 19 33 al+luqman+9 34 dosa 35 dalil+kitab+zabur 36 dalil+kitab+injil 37 al+luqman+8 38 Surah Al Maidah Ayat 90 39 9 surat al-hadid ayat 3 40 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 41 al+hujurat+ayat+12 42 al-maidah ayat 3 43 menutup mulut 44 yunus 45 Surga 46 al maidah ayat 90 47 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 48 Nikah 49 Ar+rum+ayat+31 50 ilmu 51 Perangilah 52 Latin dan arab 53 Surat Al kahfi 54 Al-Baqarah Ayat 282 55 Alam 56 zabur 57 sabar 58 al maidah ayat 44 59 ar rum ayat 21 60 al-baqarah ayat 275 61 jual beli 62 petunjuk 63 al mulk ayat 30 64 Solawat nabi 65 al imran 66 syahadah 67 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 68 surah Al-Baqarah ayat 155 69 ali imron ayat 130 70 Isa putra Maryam 71 Zikir 72 Peradaban islam 73 al alaq ayat 1-5 74 ibrohim ayat 40 75 An nisa ayat 141 76 ali imran 18 77 Hukum tajwid 78 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 79 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 80 Surat al ankabut ayat 52 81 ali imran 180 82 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 83 Hadits kitab taurat 84 Musa mariam isa 85 al baqarah ayat 155 86 Al Baqarah ayat 30 87 Ali imran ayat 7 88 Sakit 89 rukun iman 90 ali imran ayat 159 91 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 92 Al-Baqarah ayat 197 93 Al+Baqarah+ayat+287 94 ibrahim 7 95 niat sholat idul Fitri 96 Berbuat kebaikan dan etos kerja 97 AZ ZARIYAT AYAT 56 98 Larangan bersifat lemah 99 yunus 61 100 Ali Imran ayat 9

Hasil pencarian tentang hadits+bukhari+sebagai+pedoman+hidup

(Inilah) Alquran ini (adalah pedoman bagi manusia) artinya, sebagai pedoman yang dijadikan sumber bagi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dan bagi orang yang takut akan murka Tuhan, apa yang tertera dalam Tawrat itu menjadi petunjuk, pedoman...hidup, dan mengandung aturan-aturan untuk memperoleh rahmat Tuhan.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 20
Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 15
Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai..., yang tidak dapat hidup lagi.
selama empat puluh malam) maksudnya Kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40 malam untuk menjadi pedoman...orang-orang aniaya) disebabkan menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu mengambil anak lembu itu sebagai
Al-Qur'ân menjadi pedoman dalam memutuskan hukum di antara manusia.
(Dan) Dia telah menciptakan (kuda, bighal dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikannya sebagai...Disebutkannya kedua `illat itu, yaitu untuk ditunggangi dan dianggap sebagai perhiasan hal ini sama sekali...dijadikan perhiasan dagingnya dapat dimakan, hal ini telah ditetapkan berdasarkan hadis kitab Sahih Bukhari
Dia menjadikan bahtera dan binatang ternak tunduk kepada kalian sehingga dapat kalian pergunakan sebagai...kendaraan dalam perjalanan memenuhi keperluam hidup kalian.
kuburan-kuburan dibongkar) maksudnya tanahnya dibalik lalu orang-orang mati yang ada di dalamnya dibangunkan hidup...Sebagai Jawab dari lafal Idzaa berikut lafal-lafal lain yang di'athafkan kepadanya ialah:
Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya...Adapun maksud Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk...Bayt al-Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan ibadahnya sebagai
Mereka, misalnya, menganggapnya sebagai anak Allah karena dilahirkan tanpa bapak....Allah membentuk Adam dan menghendakinya hidup, maka jadilah Adam sebagai manusia sempurna."
(Yang menjadikan mati) di dunia (dan hidup) di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia....Nuthfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup; pengertian hidup ialah karena ia
(Maka tetaplah demikian) kalimat-kalimat itu sebagai (keluhan mereka) yang mereka serukan dan mereka...ulang-ulang (sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai) bagaikan tanaman yang dipanen...dengan sabit; seumpamanya mereka dibunuh dengan memakai pedang (yang tidak dapat hidup lagi) mereka
Katakan, sebagai bantahan terhadap mereka, "Seandainya ada malaikat sebagai pengganti manusia yang berjalan...dan hidup berkesinambungan di bumi seperti layaknya manusia, niscaya Kami akan menurunkan kepada mereka
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 67
dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai...seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan...kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu.
Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan kafir dan menemui Allah sebagai pelaku kejahatan, maka balasannya...Ia tidak mati di dalamnya hingga terbebas dari siksaan, dan tidak pula hidup hingga dapat merasakan kenikmatan
mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari
Allah menjadikan keadaan mereka seperti ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang lain untuk tidak...Di samping itu, juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa mereka dan masa setelah mereka...Juga hal ini Kami jadikan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, karena merekalah
Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan salat--yang merupakan...induk dari segala peribadatan--sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 8
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
dengan kelaliman) yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari
Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, "Jika kalian benar-benar menghendaki kenikmatan dan kesenangan hidup..., aku akan menyerahkan sebagian harta yang dapat meringankan beban penderitaan kalian akibat talak, sebagai
Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
telah meniupkan) maksudnya telah mengalirkan (ke dalam tubuhnya roh ciptaan-Ku) sehingga ia menjadi hidup...; diidhafatkannya lafal ruuh kepada-Nya sebagai penghormatan kepada Adam (maka tunduklah kalian kepadanya
menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut berbagai faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mempertahankan hidup...memerintahkan lebah untuk menjadikan gua-gua di pegunungan, celah-celah pepohonan dan puncak- puncak rumah sebagai
Kepada mereka dikatakan, sebagai penyempurnaan kebahagiaan, "Kalian hidup selamanya dalam kenikmatan
(Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan) yakni wajah-wajah...yang cerah penuh dengan kenikmatan hidup.
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 38
Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?...Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.
yakni air mani (sesudah itu dari segumpal darah) yakni dari kental (kemudian dikeluarkan-Nya kalian sebagai...lafal Thiflan sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal, bermakna jamak (kemudian) dibiarkan-Nya kalian hidup...kalian, yaitu di antara umur tiga puluh sampai dengan empat puluh tahun (kemudian -dibiarkan-Nya kalian hidup...Dia melakukan hal tersebut kepada kalian supaya kalian hidup (dan supaya kalian sampai pada ajal yang...ditentukan) yakni waktu yang telah dibataskan bagi hidup kalian (dan supaya kalian memahami) bukti-bukti