Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 hari kiamat 5 berfikir kritis 6 Surat fatir ayat 3 7 al-baqarah ayat 155 8 Cari t Opik dmn 9 dalil+kitab+zabur 10 sabar 11 Ali+imran+ayat+134 12 al-baqarah ayat 216 13 surat ibrahim 14 surat an nas 15 Keuntungan+jual+beli 16 Yunus 57 17 saba 18 qs yusuf 19 Al isra ayat 32 20 Injil 21 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 22 musibah 23 bekerja 24 ilmu 25 hutang 26 hijrah 27 Obat 28 Al-Isro ayat 26-27 29 an nisa ayat 59 30 kiamat 31 Jinn 32 hadist+al-hujurat+ayat+12 33 Seratus 34 ibrahim 35 dalil+naqli+kitab+zabur 36 asmaul husna 37 Sedekah 38 al hijr ayat 9 39 Al ikhlas 40 dalil+naqli+kitab+injil 41 ali imran 185 42 az zumar ayat 53 43 Surat Ali Imran ayat 159 44 pendidikan 45 nikah 46 at taubah ayat 105 47 Harta 48 Ali imran 110 49 Wasiat 50 ali imran 31 51 al maidah ayat 48 52 Wanita 53 Al luqman 54 jenazah 55 Berobat dengan yang halal 56 Melihat 57 niat 58 Yusuf 59 al hijr ayat 22 60 cepat 61 al jin ayat 26 62 Ali Imran 104 63 surat 3 ayat 5 64 lalat 65 Hadis berfikir kritis 66 putus amal 67 Surah Al Isra Ayat 55 68 Wanita keji 69 hadis tentang manusia 70 maryam 58 71 berkembang 72 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 73 Maryam 56  74 ayat kursi 75 maryam 30 76 assyura ayat 38 77 al hujurat ayat 13 78 kematian 79 QS+An-Nisa+ayat+29 80 Al Baqarah ayat 30 81 shalat 82 al imran 83 ar rahman 84 Cari nadzwa 85 luqman+14 86 hari+kiamat 87 LUQMAN 88 maryam 89 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 90 an nahl ayat 97 91 ibrahim+26 92 Hadits tentang kitab taurat 93 al imran 130 94 Al-Baqarah ayat 201 95 surat yasin 96 al mu'minun ayat 5-7 97 An nahl ayat 125 98 batu hitam 99 riba 100 Kebajikan

Hasil pencarian tentang hadits+menghafal+al-qur'an+sebelum+ia+baligh

beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...kepada lafal Al Husna mengandung makna penjelasan....Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya...perintah-perintah Kami)" maksudnya Kami akan memberikan perintah kepadanya dengan perintah yang mudah untuk ia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi
Jika anak-anak kalian telah baligh, mereka harus meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke setiap rumah...di setiap waktu, seperti halnya orang-orang yang telah balig sebelum mereka.
Tidak ada seorang pun dari Ahl al-Kitâb yang sebelum wafat tidak mengetahui hakikat Nabi 'Isâ yang merupakan...Ia, sebelum wafat, pasti beriman kepada 'Isâ, tapi keimanan itu tidak berguna lagi karena waktunya sudah...Pada hari kiamat nanti 'Isâ a. s. akan menjadi saksi atas mereka bahwa ia telah menyampaikan risalah
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
(Agar mereka tidak menyembah Allah), ditambahkan An pada la yasjudu kemudian An di-idgamkan kepada la...Bentuk asalnya La Ya'lama lalu ditambah An dan sebelum itu lam Ta'lil....dari lafal Yahtaduna, yaitu dengan menggugurkan huruf Ila (Yang mengeluarkan apa yang terpendam) lafal Al
(Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang sesat) umpamanya, Engkau...Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana...yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan-Nya) yakni menciptakan orang-orang yang sebelum...kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An Nasy-atal...akhirata dan An Nasy-atal ukhra.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 21
Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 78
Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu...menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan...: "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah.
dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan
Berilah aku pertimbangan) dapat dibaca Al Mala-u Aftuni dan Al Mala-uwaftuni, maksudnya, kemukakanlah...dalam urusanku ini, aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan) karena aku belum pernah memutuskannya (sebelum...kalian berada dalam majelisku") sebelum kalian semua hadir di majelisku ini.
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
tidak ada di antara Ahli Kitab) seorang pun juga (kecuali akan beriman kepadanya) yakin kepada Isa (sebelum...meninggalnya) artinya sebelum ahli Kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya...Atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam...sebuah hadis (Dan pada hari kiamat itu, ia) yakni Isa (akan menjadi saksi terhadap mereka) mengenai...apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu.
(Dikatakan) kepadanya sesudah ia mati, ("Masuklah ke surga") menurut suatu pendapat dikatakan, bahwa...Habib An Najjar itu masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup....(Ia berkata, "Aduhai!)
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 41
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.
Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy...'an al-munkar yang merupakan faktor keberadaan kalian dalam kebenaran dan kebaikan.
Kalian kembali kepada kekufuran semula sebelum kalian beriman, sedang al-Qur'ân dibacakan kepada kalian...Ia telah ditunjukkan oleh Tuhannya ke jalan keberuntungan dan kebahagiaan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 134
Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka...Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum
(Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam) Kami telah berwasiat kepadanya, janganlah ia memakan...buah pohon terlarang ini (dahulu) sebelum ia memakannya (maka ia lupa) melupakan perintah kami itu (...tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat) keteguhan dan kesabaran daripada apa yang Kami larang ia
orang-orang kafir Mekah tidak menunggu-nunggu (kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka) lafal An...tiba-tiba) atau sekonyong-konyong (sedangkan mereka tidak menyadarinya) tidak menyadari kedatangannya sebelum
Karena ia merasa mempunyai banyak harta dan anak, tetapi ia mendustakan ayat-ayat Kami dan menolak untuk...Apabila dibacakan al-Qur'ân, ia berkata, "Ini adalah kisah-kisah dongeng umat terdahulu."
Karena ia merasa mempunyai banyak harta dan anak, tetapi ia mendustakan ayat-ayat Kami dan menolak untuk...Apabila dibacakan al-Qur'ân, ia berkata, "Ini adalah kisah-kisah dongeng umat terdahulu."
Sungguh Allah telah menyebutkan berbagai macam perumpamaan di dalam al-Qur'ân sebagai nasihat bagi orang-orang...yang mengingkari-Nya dan meminta mukjizat selain al-Qur'ân....Jika ia tetap keras menentang, maka ia akan membantah dengan kebatilan.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
Ikutilah ajaran terbaik yang diturunkan kepada kalian, yaitu al-Qur'ân, sebelum siksaan datang kepada