Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 ali imran 104 5 al maidah ayat 6 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 ilmu 9 perjanjian 10 Luqman 11 an nisa ayat 58 12 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 13 yunus 14 Riba 15 almuminun+ayat+gg-100 16 al baqarah ayat 2 17 Ali Imran 159 18 Islam 19 al baqarah ayat 30 20 Tumbuhan 21 Hak dan kewajiban suami istri 22 an nisa ayat 29 23 yunus 5 24 SYAITAN 25 al maidah ayat 3 26 Al imran 103 27 hadits+tentang+menjaga+keturunan 28 niat 29 Surat an naba 30 yunus 57 31 Tajjwid qs al anfal ayat 30 32 ali imran 19 33 almuminun+ayat+99-100. 34 obat 35 pentingnya akal 36 Makanan halal 37 Sholat 38 An nahl ayat 78 39 ali imran 110 40 Jalan keluar 41 ali imran 145 42 surat+fushshilat+ayat+33 43 ALI+IMRAN+159 44 zakat 45 sehat 46 maha pengasih 47 ali imran 54 48 tafsir+ar-rum+ayat+41 49 al ahzab ayat 72 50 Ar rum ayat 21 51 al hijr 22 52 Al anbiya ayat 30 53 Al Baqarah ayat 1 54 ali imran 191 55 al maidah ayat 2 56 Al imran 104 57 kiamat 58 perpindahan tempat 59 sihir 60 Surat annisa 61 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 62 shalat 63 penyayang 64 Belajar 65 pembunuhan 66 maha suci 67 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 68 al maidah ayat 8 69 at tahrim ayat 6 70 surat Al-Hasyr Ayat 7 71 ar rum ayat 41 72 surat yunus 73 hutang 74 AL+BAQARAH+AYAT+26 75 merusak 76 al baqarah ayat 256 77 jahe 78 ayat 118 79 Sifat sholat 80 agama yang humanis 81 al ahzab ayat 21 82 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 83 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 84 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 85 al hijr 74 86 ali imran 130 87 mujadalah ayat 11 88 an nisa ayat 1 89 Takdir 90 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 91 annisa ayat 29 92 hud ayat 6 93 Doa memakai pakaian 94 ar+rahman+4 95 Pekerjaan yang lebih baik 96 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 97 surat+maryam+ayat+86 98 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 99 bersikap merasa paling bisa segalanya 100 Al+maidah+ayat+135

Hasil pencarian tentang hadits+tentang+shalat+tahajjud

Apakah yang Anda maksud hadits tentang shalat tahajud?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 170
Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 277
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 102
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama...mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian...apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.