Paling Sering Dicari

1 luqman ayat 18 2 hewan 3 Al maidah ayat 1 4 al maidah ayat 3 5 al isra ayat 36 6 Hujan 7 ali imran 31 8 luqman 18 9 yusuf ayat 87 10 Akhlak 11 surat luqman ayat 18 12 hukum 13 maryam 8 14 albaqoroh+ayat+130 15 Zina 16 an naas ayat 1-3 17 Al Imran 130 18 annisa ayat 59 19 Hukum+tajwid+al+maidah+ayat+29 20 saba 18 21 ali+imran+191 22 Al baqaraH ayat 43 23 pohon 24 Thalut 25 al baqarah ayat 30 26 ALI IMRAN 27 mutiara 28 shad ayat 29 29 berpikir 30 Surat+Ibrahim+ayat+24 31 Musa 32 Niat 33 ALI IMRAN 191 34 Al Hujurat ayat 13 35 Yusuf 36 ali imran 133 37 ali+imran+190 38 ali imran 159 39 yunus 40 al baqarah ayat 2 41 Jalut 42 al ikhlas 43 Bersabar 44 Hadits Malik Nomor 1501 45 surah+al-ambiya+ayat+30 46 ali imran 190 47 an nisa ayat 29 48 Luqman 49 iman 50 al anfal ayat 2 51 al-muthaffifin ayat 1-6 52 luqman ayat 15 53 Kafir sebagai penolong 54 yusuf 87 55 jaringan tumbuhan 56 al-Baqarah ayat 283 57 al+isra+ayat+23 58 Tentang tumbuhan 59 al hijr 94 60 surat+al+baqarah+ayat+8 61 riba 62 Ali+imran+120+hukum++tajwid 63 Kesabaran 64 Hadits thalaq tiga 65 al bayyinah ayat 5 66 an nisa ayat 1 67 ar rad ayat 11 68 at taubah ayat 103 69 Perumpamaan 70 anak 71 Tajwid surat an nisa ayat 25 72 maryam 73 At taubah ayat 105 74 cerai 75 ar rum ayat 22 76 Surat+Yasin+34 77 al hujurat ayat 18 78 Al mujadilah ayat 11 79 al-Baqarah ayat 185 80 al maidah ayat 2 81 al hijr ayat 9 82 al-ahzab ayat 56 83 Judi 84 surat az zariyat ayat 56 85 an nisa ayat 32 86 Sunnatullah 87 Arsy 88 rumah 89 Musibah 90 bekerja 91 luqman 15 92 lebah 93 hewan dan tumbuhan 94 keadilan 95 Al Baqarah ayat 23 96 kebebasan 97 al-Maidah ayat 8 98 al maidah ayat 38 99 kerusakan 100 annisa ayat 9

Hasil pencarian tentang hambur+hamburkan+harta

(Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan) atau bagaikan wool yang terhambur-hamburkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara- saudara setan...menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 5
dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Berikan juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat...Janganlah menghambur-hamburkan hartamu pada hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat, secara berlebih-lebihan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 26
dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
lafal Taqra'u, artinya pada hari yang menggentarkan itu (manusia adalah seperti anai-anai yang dihambur-hamburkan...) atau seakan-akan belalang-belalang yang dihambur-hamburkan; sebagian di antaranya terbang beriring-iringan
mereka (kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(Dan kalian memakan harta pusaka) harta peninggalan (dengan cara mencampur-aduk) tanpa segan-segan lagi..., maksudnya kalian mencampur-baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian;...atau kalian mencampur-baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri.
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda...mereka, yang mengharapkan tambahan harta dan perkenan Allah, dan yang menolong Allah dengan jiwa dan...harta mereka.
Ujilah kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta...telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta..., maka serahkanlah harta-harta mereka....Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa-gesa...Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya.
Berikanlah kepada anak yatim harta yang berhak mereka miliki....Peliharalah harta itu demi kemaslahatan mereka....Jangan pula kalian mengambil harta mereka lalu memasukkannya ke dalam bagian dari harta kalian.
(Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan) untuk memusuhi Muhammad (harta yang banyak") maksudnya banyak...mengeluarkan harta untuk memusuhinya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 19
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
(Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak) harta yang luas dan berlimpah, berupa tanam-tanaman
(Serta mengumpulkan) harta (lalu menyimpannya) menaruhnya di dalam peti simpanan dan tidak menunaikan...hak Allah yang ada pada harta bendanya itu.
Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta...benda, harta yang menjadi hak milik mereka....Karena harta mereka dan harta anak yatim itu seolah- olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak
Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan...Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi...Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.
(Dan bahwasanya Dia yang memberi kekayaan) kepada manusia berupa harta benda (dan yang memberikan kecukupan...) Dia memberikan harta untuk mencukupi kebutuhan orang itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada...harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada...mereka harta-hartanya....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak...yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
(Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta
Harta dan anak yang mereka banggakan saat di dunia akan dirampas dan dibinasakan....Kelak di akhirat, ia akan datang seorang diri: tanpa harta, anak dan penolong.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 18
serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 2
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,
(Dan sesungguhnya karena cintanya kepada kebaikan) maksudnya cinta atas harta benda (dia sangat bakhil...) artinya lantaran sangat mencintai harta, jadilah ia seorang yang amat bakhil atau kikir.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 14
karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 12
Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 6
Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".
(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian...dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta...hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar