Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 tentang kurban 8 ali imran 103 9 angin 10 Al+hujurat+ayat+13 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 al qalam ayat 4 13 zakat 14 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 surah al baqarah ayat 2 17 Al Baqarah ayat 285 18 talak 19 Sedekah 20 at tahrim ayat 6 21 saba 15 22 al baqarah ayat 177 23 an nisa ayat 59 24 ali imran 190 25 Al hujurat ayat 9 26 ali imran 27 ali imran 159 28 Ibrahim Ayat 7 29 luqman ayat 12 30 al hajj ayat 7 31 riba 32 Pendidikan islam sebelum menikah 33 Yusuf 87 34 ali imran 104 35 yunus ayat 3 36 Cahaya Allah 37 al ikhlas 38 Surah Al Maidah ayat 15-16 39 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 40 Al hujurat ayat 13 41 hawa 42 al maidah ayat 8 43 Terbit 44 beriman kepada allah 45 ar rad ayat 11 46 surat+at+tagabun+ayat+1 47 al baqarah ayat 285 48 Al ahzab ayat 21 49 al-hujurat ayat 9 dan 10 50 al-a'raaf+7 51 maryam 52 miskin 53 upah 54 Melaksanakan haji 55 an nisa ayat 29 56 surat+38+ayat+72 57 Al baqarah ayat 229 58 ilmu 59 Muslim itu bersaudara 60 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 61 at taubah ayat 60 62 surat al araf ayat 54 63 kafir 64 Al baqarah ayat 30 65 Rumah 66 al anfal ayat 60 67 Alat pembelajaran 68 al-mujadalah ayat 11 69 Bagi kaum berakal 70 menjual minuman keras 71 yusuf 111 72 annisa ayat 58 73 al-maidah+ayat+3 74 Larangan merusak alam 75 amanat 76 at-tahrim ayat 6 77 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 78 Al-fajr ayat 27-30 79 al+isra+ayat+26 80 ali+imran+191 81 al maidah ayat 2 82 Materi pendidikan islam 83 tilawah per ayat 84 muhammad 36 85 ali imran 18 86 al-alaq+ayat+2 87 Al ahzab ayat 56 88 Tafsir hak anak terhadap orang tua 89 solat jemaah dua puluh tujuh darjat 90 al baqarah ayat 3 91 Tajwid surat an-nisa ayat 34 92 al maidah ayat 1 93 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 94 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 95 al-alaq+ayat+3 96 qs al isro ayat 1 97 adam 98 Ali imran 60 99 al imran 100 al-alaq+ayat+4

Hasil pencarian tentang kemenangan+yang+besar

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 60
Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Itulah kemenangan yang besar dan Allah Maha Melemahkan tipu muslihat orang-orang kafir.
(Sesungguhnya ini) yakni apa yang Aku jelaskan mengenai keadaan penduduk surga (benar-benar kemenangan...yang besar.)
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 89
Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya...Itulah kemenangan yang besar.
(Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya...Itulah kemenangan yang besar).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 73
Dan sungguh jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-oleh belum...kasih sayang antara kamu dengan dia: "Wahai kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan...yang besar (pula)".
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 71
Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar
Keselamatan dari siksa neraka dan masuknya mereka ke dalam surga merupakan kemenangan yang amat besar
(Kemudian Kami berikan kepada kalian giliran) kesempatan dan kemenangan (untuk mengalahkan mereka kembali...) sesudah selang seratus tahun yang terakhir dengan terbunuhnya Jalut (dan Kami membantu kalian dengan...harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kalian kelompok yang lebih besar) keluarga yang besar.
Sesungguhnya kemuliaan di surga yang diberikan Allah kepada kita adalah suatu kemenangan yang amat besar...Kemuliaan itu juga merupakan keselamatan terbesar dari siksa Allah yang selalu kita takuti di dunia."
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 64
Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 9
Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah...Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar".
, "Kami akan membantumu) memperkuatmu (dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang...besar) berupa kemenangan yang besar (maka mereka tidak dapat mencapai kamu berdua) dengan maksud jahat...mereka, maka pergilah kamu berdua (dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti...kamulah yang akan menang") atas mereka.
(Dan peliharalah mereka dari kejahatan) dari balasan azabnya (Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari...hari itu) pada hari kiamat (maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan...yang besar.")
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 74
Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan...Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami...berikan kepadanya pahala yang besar.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 13
Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir...didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
Siapa saja yang takut pada Allah dan Rasul-Nya, sungguh telah mendapatkan kemenangan yang besar, selamat
Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar)...yaitu dia telah memperoleh apa yang paling didambakannya.
(Sesungguhnya Kami telah memberikan kemenangan kepadamu) maksudnya Kami telah memastikan kemenangan bagimu...atas kota Mekah dan kota-kota lainnya di masa mendatang secara paksa melalui jihadmu (yaitu kemenangan...yang nyata) artinya, kemenangan yang jelas dan nyata.
(Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan) maksudnya, mendapat tempat kemenangan di
kalian dan kalian mendapatkan petunjuk, menjalin kekuatan dan meninggalkan kerusakan, Kami kembalikan kemenangan...kepada kalian atas mereka yang telah dikirim kepada kalian....Dan kami jadikan jumlah kalian lebih besar dari sebelumnya.
(Maka hendaklah berperang di jalan Allah) demi untuk meninggikan agama-Nya (orang-orang yang membeli)...Siapa yang berperang di jalan Allah lalu ia gugur) mati syahid (atau memperoleh kemenangan) terhadap...musuhnya (maka nanti akan Kami beri ia pahala yang besar.)
Di dunia ini, para wali Allah akan mendapatkan kabar gembira berupa janji kemenangan dan kemuliaan dari...Sesuatu yang dijanjikan di dunia, kemudian mereka peroleh di akhirat ini adalah suatu keberuntungan yang...besar.
Dan orang yang Engkau hindarkan dari balasan atas kesalahan-kesalahannya pada hari pembalasan, sungguh...Sesungguhnya terhindar dari balasan atas dosa-dosa merupakan kemenangan yang amat besar."
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 100
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan...orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada...Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya...Itulah kemenangan yang besar.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 31
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 21
Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat...menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 1
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata,
(Apabila telah datang pertolongan Allah) kepada Nabi-Nya atas musuh-musuhnya (dan kemenangan) yakni kemenangan
(Dan sesungguhnya tentara Kami) yakni orang-orang mukmin (itulah yang pasti menang) atas orang-orang...kafir melalui hujah, dan mendapat kemenangan atas mereka di dunia ini....Dan jika sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak mendapat kemenangan atas orang-orang kafir...di dunia ini, maka mereka pasti mendapat kemenangan di akhirat nanti.