Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 Menghitung nikmat allah 5 zakat 6 sabar 7 al hujurat ayat 13 8 Ali imran 9 Ilmu 10 Riba 11 Surat+An+n 12 al ikhlas 13 ibrahim 8 14 dalil+kitab+injil 15 ibrahim 24 16 ali imran ayat 190 17 ali imran 104 18 an+nahl+ayat+4+tafsir 19 iman 20 At taubah ayat 24 21 Ali imran 110 22 jual beli 23 ALI IMRAN 19 24 sholat 25 Ibrahim 7 26 ibrahim ayat 8 27 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 28 tolong menolong 29 Akhlak 30 al alaq ayat 1 - 2 31 an nisa ayat 1 32 Ali+imran+ayat+191 33 Keutamaan orang yg mengajar 34 al imran 35 yunus 36 upah 37 islam 38 ali imran 159 39 al+alaq+ayat+5 40 allah 41 ali imran 102 42 surat+nuh+ayat+11 43 ali imran aat 191 44 al+a'raf+ayat+176 45 Pemimpin 46 surat saba ayat 3 47 an nisa ayat 29 48 saba' ayat 46 49 tumbuhan 50 Hijr 19 51 al hijr 9 52 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 53 Surat Al-A’raf Ayat 10 54 pembeza hak dan batil 55 Pasar uang halal atau haram 56 pertengkaran 57 al maidah ayat 2 58 al ahzab ayat 21 59 al hijr 22 60 Anak 61 riak takbur 62 Firman Allah memberikan kelengkapan 63 Zina 64 nikah 65 al alaq ayat 1 66 ibrahim ayat 7 67 surat nuuh ayat 60 68 Al Baqarah ayat 22 69 ibrahim+26 70 ibrahim+27 71 Penyakit 72 Surah Maryam 73 al rahman 5 74 Keutamaan alquran 75 ar ra'du ayat 16 76 Nabi pun di utus untuk jadi guru oleh allah 77 sedekah 78 gunung 79 al-hijr 80 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 81 surah+haj+ayat+14 82 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 83 An nahl ayat 72 84 al anbiya ayat 22 85 al a raf ayat 176 86 hutang 87 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 88 Surah an nahl ayat 12 89 maryam 90 Jibril 91 al baqarah ayat 43 92 Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain 93 Al baqarah ayat 261 94 An NIsa ayat 58 95 fakir 96 ali imran ayat 31 97 KASIH SAYANG 98 al anbiya ayat 33 99 al an'am ayat 50 100 harga di pasar

Hasil pencarian tentang keutamaan+islam

) agung karena Dia telah menurunkan Alquran kepadamu dan Dia memberimu kedudukan yang terpuji serta keutamaan-keutamaan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah pantas aku mencarikan kalian sembahan selain Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kalian keutamaan
lain sebagai penghibur penolakan itu, seraya berfirman, "Wahai Mûsâ, sesungguhnya Aku telah memberikan keutamaan...Maka terimalah keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan
Allah telah memberikan keutamaan kepada kalian, wahai para hamba.
Tuhan pun kemudian menganugerahkan kepadaku kearifan dan pengetahuan, keutamaan dan kenikmatan, serta
Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar....Meskipun orang-orang yang berjihad mempunyai keutamaan dan derajat khusus, namun Allah tetap menjanjikan
Aku menganggap kalian adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat mengukur keutamaan makhluk Allah; apakah...ukuran keutamaan seseorang itu dilihat dari kedudukan dan hartanya sebagaimana yang kalian kira, atau
sesungguhnya Ibrâhîm yang menjadi kebanggaan kalian dan kebanggaan orang-orang Yahudi adalah sosok yang penuh keutamaan
Wahai istri-istri Rasul, sesungguhnya keutamaan dan kedudukan kalian itu tidak seperti wanita pada umumnya
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
mengapa tidak (dari umat-umat) dari bangsa-bangsa terdahulu (sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan...) orang-orang yang teguh dalam beragama dan memiliki keutamaan (yang melarang daripada mengerjakan kerusakan
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 116
Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 3
sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan
Di akhiratlah terdapat kemuliaan dan keutamaan yang hakiki.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
kepadamu secara langsung (sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu) berupa keutamaan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang