Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 sabar 7 berpakaian sesuai syariat islam 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 ibrahim+ayat+3 11 taubat 12 Perhiasan 13 Jual beli 14 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 15 al isra ayat 55 16 Pakaian menutup aurat 17 ilmu 18 al+maidah+ayat+38 19 kitab+zabur 20 ibrahim 21 zakat 22 Ali Imran 23 Pertengkaran 24 jihad 25 al maidah ayat 8 26 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 27 Ali imran 159 28 al maidah ayat 2 29 al furqan ayat 1 30 menutup aurat 31 ibrahim 7 32 Al hajj ayat 5 33 injil 34 al isra ayat 82 35 Yusuf 36 Bentuk molekul 37 Langit 38 Surat al baqarah ayat 214 39 Luqman 40 Yunus 41 al Baqarah ayat 219 42 niat 43 Zina 44 imran 45 surat al jumu'ah 46 kitab injil 47 jaringan tumbuhan 48 Keberagaman tumbuhan 49 Rahasia 50 yunus ayat 57 51 Ar rum ayat 21 52 wanita 53 Kepatuhan syariah 54 at taubah ayat 103 55 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 56 ali imran 190 57 al ikhlas 58 al hasyr ayat 7 59 at taubah ayat 105 60 Surat sad ayat 24 61 an nisa ayat 59 62 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 63 al maidah ayat 3 64 al imran 65 aL aNKABUT AYAT 20 66 Hadits abu Daud 1116 67 an nisa ayat 4 68 an nisa ayat 64 69 kitab Taurat 70 surat an-naba' 71 Ar rad ayat 11 72 Kerusakan 73 bumi langit bulan matahari 74 Surat al isra ayat 2 75 berserah diri 76 at taubah ayat 33 77 surat an nur ayat 54 78 an nisa ayat 9 79 ali imran 102 80 hukum 81 an+nisa+ayat+6 82 ar-rum ayat 41 83 Minta ampun 84 pekerjaan 85 Riba 86 ar rum ayat 41 87 an nur ayat 32 88 ali imran 134 89 al+qaff+ayat+30 90 Perang badar 91 muhammad 92 Akhlak 93 sholat 94 ali+imran+31 95 tulang 96 takwa 97 ali imran 104 98 hadits ibnu majah 225 99 an nisa ayat 3 100 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97

Hasil pencarian tentang lokasi+yang+memudahkan

terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 20
Kemudian Dia memudahkan jalannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama
Kami telah memudahkan al-Qur'ân untuk dijadikan peringatan dan pelajaran....Adakah orang yang mau menjadikannya pelajaran?
Kami telah memudahkan al-Qur'ân untuk dijadikan sebagai nasihat dan pelajaran....Adakah yang mau menjadikannya pelajaran?
Kami telah memudahkan al-Qur'ân untuk dijadikan pelajaran dan nasihat....Maka adakah orang yang mau menjadikannya pelajaran?
(Allah hendak memberi keringanan kepadamu) artinya memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan
Dialah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian....Maka, jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk
(Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi) dengan memudahkan perjalanan baginya...di muka bumi ini (dan Kami telah memberikan kepadanya di dalam menghadapi segala sesuatu) yang ia perlukan...(jalan untuk mencapainya) jalan yang dapat mengantarkannya kepada yang dikehendakinya.
Kami telah memudahkan al-Qur'ân dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira berupa perkenan...dan nikmat Allah kepada orang yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya....Juga, agar kamu memberi peringatan berupa murka Allah dan siksa-Nya kepada orang yang ingkar dan membangkang
Di antara bukti-bukti yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya adalah disediakannya segala sesuatu...yang memberikan ketenangan tidur kalian, dan memudahkan kalian dalam mencari rezeki dari karunia-Nya...yang luas pada malam dan siang hari....Sesungguhnya di dalam itu semua terdapat bukti-bukti bagi kaum yang dapat mengambil manfaat dari apa...yang didengarnya.
Di dalamnya terkandung pelajaran yang amat berharga bagi yang memiliki hati nurani bersih....Kami menjadikan rumah peribadatan itu sebagai rujukan bagi seluruh makhluk dan tempat perlindungan yang...Kami memerintahkan manusia untuk menjadikan lokasi berdirinya Ibrâhîm saat pembangunan rumah itu sebagai...Kami memerintahkan Ibrâhîm dan Ismâ'îl untuk menjaga rumah itu dari segala unsur yang menodai kesuciannya..., mempersiapkannya dengan baik untuk mereka yang tawaf, beriktikaf dan bersembahyang.
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...Begitu pula wanita- wanita yang tidak haid....Sedang wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya....Barangsiapa bertakwa kepada Allah lalu melaksanakan segala ketentuan-Nya, maka Allah akan memudahkan
Akan Aku perlihatkan kepada kalian, wahai orang-orang yang menginginkan disegerakannya siksa, nikmat-Ku...Oleh karena itu, kalian tidak perlu minta dipercepat sesuatu yang memang pasti akan tiba(1). (1) Yang...('ayat-ayat-Ku') dalam ayat ini adalah âyât kawniyyah, yaitu tanda-tanda wujud dan kekuasaan Allah yang...pengetahuan akan dapat menyingkap tanda-tanda itu sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia pada waktu yang...Maka, apabila waktu yang ditentukan itu telah tiba, Allah akan memudahkan manusia untuk dapat menyingkap
Embun itu turun seperti batu-batuan kecil yang turun kepada suatu kaum, yang manfaat dan bahayanya mereka...Dialah yang Mahatahu segala sesuatu yang tinggi dan yang rendah. (2) Ayat ini telah mendahalui penemuan...Disebutkan bahwa awan yang menurunkan hujan dimulai dari atas awan yang berbentuk onggokan yang disebut...Kasus ini sering terjadi pada pelaut dan penerbang yang menembus angin yang berguruh di lokasi-lokasi...yang panas.
ini bertempat tinggal di bukit-bukit pasir yang disebut Ahqâf. ....Pendapat ini didasarkan pada tulisan nabthiyyah yang mereka temukan dalam reruntuhan candi yang ada di...Di sana ditemukan peninggalan-peninggalan Jahiliah kuno yang menguatkan anggapan bahwa lokasi itu adalah...apa yang oleh al-Qur'ân disebut dengan kota Iram....yang pergi ke Syam (Suriah).
menghendaki, maka Dia akan menjadikan kalian satu umat, satu jenis, satu warna dan satu kepercayaan yang...tidak ada perbedaan, dengan menciptakan kalian dalam wujud lain, seperti malaikat yang tidak memiliki...Dan barangsiapa memilih keridaan Allah dan mengerjakan kebajikan, maka Allah akan memudahkan jalan bagi...Kemudian yakinlah sesudah itu bahwa kelak di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang
Dia (yang telah menjadikan bagi kalian) di antara sekian banyak makhluk-Nya (bumi sebagai hamparan) tempat...berpijak (dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan-jalan) tempat-tempat untuk...Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi...(Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis) bermacam-macam (tumbuh-tumbuhan yang beraneka...Lafal Syattaa ini menjadi kata sifat daripada lafal Azwaajan, maksudnya, yang berbeda-beda warna dan
Deskripsi sejumlah nikmat dan karunia Allah itu dilakukan sedemikian unik yang menggambarkan keagungan...di dalam neraka jahanam, dan kenikmatan orang-orang yang bertakwa di dalam surga....Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat...Al-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih....Dia mengajarkan al-Qur'ân kepada manusia dan memudahkan jalan untuk itu.
Deskripsi sejumlah nikmat dan karunia Allah itu dilakukan sedemikian unik yang menggambarkan keagungan...di dalam neraka jahanam, dan kenikmatan orang-orang yang bertakwa di dalam surga....Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat...Al-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih....Dia mengajarkan al-Qur'ân kepada manusia dan memudahkan jalan untuk itu.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah--sementara kalian berebut dan mempersengketakan harta rampasan...Lalu Allah memperkenankan doa itu dan mengirimkan bala bantuan berupa seribu malaikat yang datang secara...Artinya, saat itu mulai turun perintah mengirim satu pasukan yang diikuti dengan pengiriman pasukan-pasukan...Prinsip dasar peperangan modern menyatakan perlunya pengiriman pasukan secara berturut-turut untuk memudahkan...Itulah yang diinginkan Allah.
Tidakkah kamu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, wahai orang yang berakal?...Dia memudahkan semua manusia untuk memanfaatkan bumi beserta isinya, menjadikan laut layak untuk dilalui...langit yang bersinar sendiri seperti bintang, rasi, nebula, dan galaksi, lalu benda-benda langit yang...Sifat kasih Allah kepada hamba-Nya tampak pada disediakannya atmosfer yang mengandung zat-zat yang diperlukan...alam dan debu-debu meteor yang mengambang di angkasa.
'shiyam' atau 'shaum' (berbilang) artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang...Dikatakannya 'yang sedikit' untuk memudahkan bagi mualaf....(Dan bagi orang-orang yang) (tidak sanggup melakukannya) disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak...Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya....(Dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan) dengan menambah batas minimal yang disebutkan
Untuk memudahkan pemanfaatannya, air hujan itu Kami simpan di dalam dan di atas permukaan bumi....Air hujan yang turun di atas permukaan bumi itu kemudian membentuk sungai yang mengalirkan sumber kehidupan...Seringkali, air yang meresap itu menetap dan menjadi air tanah yang tersimpan di bawah kulit bumi untuk...masa yang sangat panjang, seperti yang terdapat di bawah sahara barat Libya yang oleh beberapa penelitian...Komponen- komponen geologis yang menyimpan air itu bisa mengalami perubahan suhu--yang oleh para ahli
, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Memberi keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Mulia..., Yang Maha Memberi rupa, Yang Maha Penerima tobat, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Memberi, Yang Maha...Maha Waspada, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Mensyukuri, Yang...Yang Maha Hak, Yang Maha Menolong, Yang Maha Kuat, Yang Maha Teguh, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Terpuji..., Yang Maha Satu, Yang Maha Esa, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkuasa, Yang Maha
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 5
Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih...baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang...berpuasa, yang janda dan yang perawan.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 23
Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan...Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan,...Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 112
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku',...yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 6
Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)....Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)....Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
(Dan demi yang membedakan sejelas-jelasnya) maksudnya, demi ayat-ayat Alquran yang membedakan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara...yang haram.