Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 al maidah ayat 1 4 riba 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 ali+imran+191 11 al maidah ayat 2 12 adil 13 Hukum 14 ali+imran+190 15 al ahzab ayat 21 16 Hadits Muslim 17 al baqarah ayat 30 18 iman 19 Ali imran 31 20 pinjaman 21 an nisa ayat 58 22 Menuntut ilmu 23 Hadis tentang Musa dan khidir 24 Kecurangan 25 zakat 26 Surat+al+ghafir+ayat+60 27 Hadist tentang mu'amlah 28 Surat+al+ghafir+ayat+40 29 Sedekah 30 Al hasyr ayat 7 31 ibrahim 32 al ankabut ayat 51 33 jual beli 34 al baqarah ayat 4 35 tanggung jawab 36 al baqarah ayat 285 37 pendidikan 38 at tahrim ayat 6 39 ali imran ayat 7 40 al hujurat ayat 9 41 Sabar 42 al anfal ayat 2 43 khalifah 44 Al-Imran 182 45 surat+al hijr+AYAT+36 46 akhlak 47 Ar Rahman 48 an nisa ayat 59 49 al+maarij+ayat+35 50 zabur 51 Al+maidah+ayat+135 52 annisa ayat 9 53 an nisa ayat 1 54 al maidah ayat 3 55 al+maarij+ayat+32 56 2154 hadist muslim 57 ali imran 7 58 al+maarij+ayat+30 59 ali imran 190 60 surat+ibrahim+AYAT+44 61 yusuf ayat 87 62 Pemerintahan 63 tentang murabahah 64 ali imran 92 65 Tolong menolong 66 Hadits tentang filsafat 67 pemimpin 68 Surat+Ibrahim+Ayat+52 69 Pinjaman uang 70 Az Zariyat ayat 56 71 ikhlas 72 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 73 Tentang masjid 74 yusuf 87 75 an nahl ayat 72 76 gunung 77 Anggur 78 ilmu 79 nikah 80 An nisa ayat 4 81 Niat 82 al ikhlas 83 al baqarah ayat 2 84 Al-Baqarah ayat 151 85 al+maarij+ayat+33 86 Asshaf ayat 14 87 Surah al-qasas ayat 26 88 yasin ayat 82 89 surah+hud+ayat+66+dan+terjemahan 90 surat al ikhlas 91 ali imran 92 membayar hutang 93 ali imran 85 94 puasa 95 al isra ayat 34 96 muslim 3850 97 malas 98 al+waqiah+ayat+79 99 surah an nahal ayat 78 100 at taubah ayat 60

Hasil pencarian tentang maha+pengasih

terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 14
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, "Tunduklah kepada Zat yang Maha Pengasih," maka jawaban mereka...adalah berupa keingkaran dan sikap masa bodoh terhadap Zat yang Maha Pengasih itu....Mereka berkata, "Siapa Dzat yang Maha Pengasih itu?
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 90
Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.
Diucapkan untuk mereka ucapan keselamatan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Pengasih.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 47
Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan sesungguhnya Tuhanmu Mahaperkasa untuk menghancurkan para pembangkang; Maha Pengasih terhadap orang-orang
Dan Dia Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman.
Dia Maha Mengetahui segala yang tampak dan yang tak tampak, serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
(Dan Dialah Yang Maha Pengampun) kepada orang-orang mukmin yang berbuat dosa (lagi Maha Pengasih) yakni...Maha Belas Kasih kepada kekasih-kekasih-Nya dengan memberikan karamah kepada mereka.
Dan sesungguhnya Penciptamu Mahakuasa untuk membinasakan orang-orang yang membangkang; Maha Pengasih
Allah sungguh Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kalian.
Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang) terhadap orang-orang yang beriman (lagi Maha Pengasih.") sangat mencintai
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 7
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
(Dan Tuhanmu) yang patut menjadi sembahanmu, (adalah Tuhan Yang Maha Esa) yang tiada bandingan-Nya, baik...dalam zat maupun sifat, (tiada Tuhan melainkan Dia) (Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).
Sesungguhnya Dia Maha Perkasa atas segala sesuatu dan Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya yang Mukmin
(Sesungguhnya Allah Maha Terpuji) sangat terpuji (lagi Maha Pemurah") Maha Pengasih.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka,
binasa; lafal takhawwufin menjadi hal dari fa`il atau dari maf'ul (maka sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha...Pengasih lagi Maha Penyayang) karena Dia tidak menyegerakan siksa-Nya terhadap mereka.
Dan masukkanlah kami dalam limpahan rahmat-Mu, karena Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dia Maha Pengasih dan Penyayang pada hamba-Nya yang telah diciptakan dan dijadikan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 65
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.
Sesungguhnya Tuhan yang telah menyediakan semua itu, untuk kenyamanan kalian, Maha Pengasih lagi Mahaluas
Dia pun Maha Pengasih terhadap para hamba-Nya.
(Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) terhadap kalian, Dia telah menciptakannya
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dengan penerimaan tobat itu dan Maha Pengasih dengan cara memberikan
Saat itu, semua suara pun merendah tenang dan takut akan kebesaran Sang Maha Pengasih.
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya.
Tuhan kalian yang sebenarnya adalah Allah Yang Maha Pengasih, tidak lain.
Hari itu syafaat juga menjadi tak berguna lagi, kecuali bagi orang yang mendapat izin dari Sang Maha...Pengasih untuk memperolehnya.
Kendati demikian, Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih bagi mereka yang bertobat dan kembali menaati-Nya